E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení29. září se na naší fakultě sešli zástupci fakultních škol

Přírodovědecká fakulta UK v Praze dlouhodobě spolupracuje s úspěšnými středními a základními školami na zkvalitňování a rozvoji vzdělávání v přírodovědných oborech. Fakultní školy se podílejí na zajištění vysokoškolských vzdělávacích oborů učitelství, naopak Přírodovědecká fakulta nabízí školám vzdělávací programy pro jejich žáky a pedagogy. Fakultu navštívilo téměř 80 zástupců 65 fakultních škol z celé republiky, aby převzali titul "Fakultní škola PřF UK".

 

Program setkání sestával ze dvou částí. Během neformálního dopoledního programu měli zástupci fakultních škol možnost navštívit fakultní muzea a sbírky. Největší zájem byl o návštěvu Chlupáčova muzea historie Země, kde probíhala vernisáž výstavy "Pravěká Antarktida", připravená ve spolupráci s Českou geologickou službou. 

Odpolední část se odehrávala ve Velké geologické posluchárně v budově Albertov 6 a přilehlých prostorách. Zástupci škol byli uvítáni a byla jim představena strategie a možnosti spolupráce s naší fakultou. 

 

Zástupci fakultních škol spolu se zástupci Ústavu geologie a paleontologie při 3D prezentaci zobrazující idealizovaní křídové moře. Foto: Pavel Teplý  

 

 

Děkan PřF UK prof. RNDr. Bohuslav Gaš , CSc. při úvodním slovu. Foto: Pavel Teplý

 

 

Proděkanka pro studijní záležitosti doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.  připomínala různé úrovně spolupráce mezi naší fakultou a fakultními školami. Foto: Pavel Teplý

 

 

Své vize spolupráce mezi katedrou didaktiky biologie a fakultními školami představovala vedoucí katedry RNDr. Alena Morávková, Ph.D. 

 

 

S fakultními školami intenzivně spolupracuje i katedra didaktiky chemie. O této spolupráci mluvila její vedoucí, prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. Foto: Pavel Teplý

 

Titul Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze je školám propůjčován na 5 let. Dne 29. září t. r. byl  titul předán zástupcům 56  vybraných škol ze všech krajů Česka. Foto: Pavel Teplý

 

 

Koordinaci geografické sekce a fakultních škol prezentovala RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.  Foto: Pavel Teplý

 

 

 

Ředitel Ústavu geologie a paleontologie doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc.  při prezentaci geologické tématiky. Foto: Pavel Teplý

 

 

Role průvodce se ujal organizátor celého setkání  RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Foto: Pavel Teplý

 

 

Ohlasy přijetí škol za fakultní školy Přírodovědecké fakulty UK v médiích naleznete ZDE

Publikováno: Úterý 29.09.2015 16:50

Akce dokumentů