E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTermín uzávěrky soutěže Věda je krásná byl prodloužen do 5.11. (23:59)!

Stejně jako v předchozích letech se i tentokrát těšíme na vaše fotografie či jiné dílo s přírodovědeckou tematikou, která se dotýká některé z vyhlášených kategorií.
Drosera peltata, autorka: Jana Pilátová

Harmonogram 9. kola soutěže:

Vyhlášení soutěže:  10. 10. 2017
Příjem soutěžních příspěvků: od  10. 10. 2017 od 12:00
Uzávěrka příjmu soutěžních příspěvků:  31. 10. 2017 ve 23:59
Ukončení diváckého hlasování:  20. 11. 2017 ve 23:59
Vyrozumění autorů umístěných prací: nejpozději:  27. 11. 2016
Slavnostní vyhlášení vítězů na Vánočním koncertu PřF UK v aule Karolina 13. 12. 2017

Soutěžní příspěvky:

Soutěžními příspěvky mohou být fotografie či jiná díla s přírodovědeckou tematikou (z oblastí biologie, biomedicíny, chemie, fyziky, matematiky, geologie, fyzické geografie apod.). První  3 kategorie (označené (A)) jsou akademické, tj. pro studenty a zaměstnance UK, kategorie Objevitelská je pak pro širokou veřejnost. Loňská kategorie Kabinet kuriosit byla v letošním roce vyřazena.

I letos bude zaslané příspěvky anonymně hodnotit odborná porota. Hlasování návštěvníků webu pak ze všech příspěvků nezávisle na kategorii zvolí jednoho vítěze divácké soutěže. 

1.  Vědecká mikrofotografie (A)
fotografie z optických a elektronových mikroskopů

2.  Vědecká fotografie a wildlife (A)
od makrofotografií až po satelitní či astronomické snímky

3.  Vědecká ilustrace a virtuální příroda (A)
věda zprostředkovaná tužkou, štětcem či photoshopem, příroda z počítače = vizualizace molekulárních či jiných struktur, fyzikálních či chemických jevů, grafické výstupy modelů atp.

4. Objevitelská (pro veřejnost) 


Soutěžní příspěvky do objevitelské kategorie registrace na prirodovedci.cz mohou tematicky odpovídat kterékoliv z výše uvedených (1-3) kategorií, mohou dokumentovat odbornou práci v terénu, v laboratoři, či cokoliv jiného spjatého s přírodovědným bádáním.
 


Registrace  probíhá formou vyplnění registračního formuláře. Po přihlášení registrovaného účastníka se objeví stránka pro vložení a správu soutěžních příspěvků.


Veškeré podrobnosti o soutěži se dozvíte na stránkách soutěže

Publikováno: Pondělí 09.10.2017 14:15

Akce dokumentů