E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení4EU+: nová výzva na podporu mezinárodních vzdělávacích projektů

Podpořeny budou projekty zaměřené na spolupráci ve vzdělávání mezi zapojenými partnerskými univerzitami – aktivity od workshopů přes společné kurzy po společné studijní programy. Do projektu musí být zapojeny alespoň tři ze šesti 4EU+ univerzit. Uzávěrka je 1. 3. 2021.

Read short version of this news in English.

Evropská univerzitní aliance 4EU+ vyhlásila novou výzvu zaměřenou na finanční podporu spolupráce ve vzdělávání mezi zapojenými partnerskými univerzitami. Uzávěrka je 1. 3. 2021. Žádost se podává prostřednictvím online formuláře.

Pro zájemce o podání projektového návrhu pořádá 4EU+ online workshop:
Kdy: 11. 2. 2021
Informace o akci.

(Poznámka: V nejbližších dnech bude také vyhlášena výzva pro žádosti o minigranty Univerzity Karlovy na rozvíjení výzkumných projektů a iniciativ v oblasti research-based education s partnery z 4EU+, která bude mít také uzávěrku 1. 3. 2021 – informace budou zveřejněny zde.)

Pokud plánujete podání přihlášky,
► informujte prosím v dostatečném předstihu, nejpozději 2 týdny před uzávěrkou
    Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz);
► nejpozději týden před uzávěrkou zašlete prosím ke kontrole rozpočet
     (na klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

Současně se žadatelům doporučuje před podáním žádosti kontaktovat Evropské centrum Univerzity Karlovy (pokud budete Evropské centrum kontaktovat, zašlete prosím e-mail v kopii také na klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

Do projektu musí být zapojeny alespoň tři z univerzit 4EU+:

Tematicky musí projekty spadat do jedné ze čtyř 4EU+ Flagships (jde o široké tematické okruhy – obory či konkrétní témata nejsou nijak omezena):

Projekty musí být zaměřené na vzdělávací aktivity – může se jednat například o workshopy, letní školy, společné kurzy, moduly či studijní programy (čistě výzkumné aktivity nebudou podpořeny). Projekty musí zahrnovat mobilitu studentů, která může být fyzická, virtuální nebo kombinovaná. Maximální rozpočet je 15 000 EUR na partnera a 60 000 EUR na celý projekt. Projektové aktivity mohou být zahájeny nejdříve v červnu 2021 a musí být ukončeny nejpozději v září 2022, technické i finanční zprávy musí být odevzdány do října 2022.

Kontaktní osoba pro tyto granty na Přírodovědecké fakultě: Klára Sobotíková.

 

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Oddělení projektového řízení) 13. 1. 2021.

Publikováno: Středa 13.01.2021 14:20

Akce dokumentů