E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení4EU+: výzva na podporu společných vzdělávacích projektů

S počátkem roku byla vypsána již dříve avizovaná výzva meziuniverzitní aliance 4EU+ pro další kolo podpory společných vzdělávacích projektů. K těmto projektům se bude konat 11. března 2021 jednodenní workshop. Uzávěrka pro podávání návrhů je 1.března 2021. Zároveň byl vyhlášen již 3. ročník Minigrantů UK. Jimi Univerzita Karlova podporuje týmy, které spolupracující ve vědě a výzkumu v rámci aliance 4EU+. Žádost o udělení grantu je možné podat rovněž do 1.3.2021.

Všechny potřebné informace najdete zde:  

 

Podrobnější informace k workshopu, který se bude v souvislosti se vzdělávacími projekty konat 11. března 2021, zveřejníme po upřesnění programu. 

 

MINIGRANTY UK

 

Univerzita Karlova podporuje týmy spolupracují v rámci Aliance 4EU+ prostřednictvím tzv. minigrantů. Akademičtí pracovníci rozvíjející spolupráci s kolegy na partnerských institucích (tj. Heidelberg UniversitätSorbonne UniversitéUniwersytet Warszawski, Università degli Studi di Milano a Københavns Universitet) mohou na základě Opatření rektora 4/2020 žádat o podporu v maximální výši 300 000 Kč určenou na rozvíjení výzkumných projektů a iniciativ v oblasti research-based education (příprava projektového návrhu, organizace konference/workshopu, cestovní náklady na setkávání týmu, podpora výměny doktorandů či postdoků, krátkodobých stáží, administrativní výpomoc apod.).

Podporované aktivity musí být v souladu s Mission Statement Aliance 4EU+ a musí oborově či tematicky odpovídat jedné ze 4 vybraných tematických oblastí (tzv. Flagships) Aliance 4EU+.

 

Publikováno: Čtvrtek 14.01.2021 14:15

Akce dokumentů