E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení3D model interiéru přízemí budovy Přírodovědecké fakulty

Animaci průletu přízemím budovy PřF UK na Albertově vytvořil v rámci své bakalářské práce student katedry aplikované geoinformatiky a kartografie David Maceška.

Název práce: Analýza software pro tvorbu 3D modelů interiérů
Vedoucím práce byl Ing. Miroslav Čábelka z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie.

Bakalářská práce Davida Macešky se zabývá analýzou softwarů pro tvorbu 3D modelů se zaměřením na interiéry budov. Hlavním cílem práce bylo provést analýzu a porovnání komerčního software společnosti Autodesk „3ds Max“ a open-source software „Blender“. 

Praktickou částí práce bylo vytvoření 3D modelu jednoho patra budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Autor zde využil obou softwarů k tvorbě tohoto modelu. Výstupem je animace průletu celým přízemním patrem.

Animace je přístupná zde.

Publikováno: Pondělí 01.10.2018 12:35

Akce dokumentů