E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení100. výročí založení Přírodovědecké fakulty očima časopisu Živa

Pro červnové číslo časopisu Živa připravila jeho redakce sérii článků připominající 100. výročí založení PřF UK. Jednotlivé články uvádějí fakultu v souvislosti s dějinami celé Univerzity Karlovy i českého státu a tematickými příspěvky představují fakultní sekce. Zvláštním článkem je tu zmíněno i 120 let od kolaudace Botanické zahrady PřF UK Na Slupi.

 

Červnové číslo zahajuje úvodník předsedkyně Akademie Věd ČR Evy Zažímalové, v kulérové příloze se dočtete v dialogu dvou děkanů, bývalého (Pavel Kovář) a současného (Jiří Zima), mimo jiné o rozvojových vizích fakulty po roce 2000, v rozhovoru s děkanem PřF UK v letech 1991–1997 Petrem Čepkem o roce 1989 jako významném mezníku v rozvoji fakulty, o občanské společnosti i vztahu s Akademií věd po roce 1989. Další drobné příspěvky zmiňují vedle genia loci Albertova také muzea, sbírky a knihovny PřF UK.

Časopis Živa spolupracuje dlouhodobě a blízce s Přírodovědeckou fakultou a v uvedeném čísle byly rovněž využity materiály připravené pro publikaci vydanou přímo PřF UK k této příležitosti.

 

Více ke stažení zde: 

Publikováno: Čtvrtek 25.06.2020 15:45

Akce dokumentů