E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Biologické čtvrtky ve Viničné: Nad poměry (pohlaví)

I tento čtvrtek, 25.11.2021, se můžete těšit na další přednášku z cyklu Biologické čtvrtky ve Viničné, a to jednoho z organizátorů tohoto cyklu a autora řady zajímavých článků, které publikoval na stránkách časopisu Vesmír. Přednáška Mgr. Lukáše Kratochvíla, Ph.D. na téma Nad poměry (pohlaví):Evoluce způsobů určování pohlaví u obratlovců proběhne od 17:15 v Posluchárně Fotochemie ve Viničné 7, Praha 2.

Publikováno 25.11.2021

Dny geografie

Ve dnech 15. – 19. listopadu 2021 uspořádala Geografická sekce Přírodovědecké fakulty UK tradiční akci Dny geografie. Po roce mohla událost probíhat opět prezenčně v prostorách fakulty, přičemž pro návštěvníky byl připraven bohatý program. Po většinu dní probíhaly odborné přednášky z fyzické, sociální či regionální geografie, demografie nebo kartografie.

Publikováno 25.11.2021

Kurz: Pokroky v biologii 2022

Zveme všechny zájemce o biologii z řad studentů středních škol a jejich pedagogů a také široké veřejnosti na kurz Pokroky v biologii 2022, který bude probíhat od 22. ledna do 2. dubna 2022 na Přírodovědecké fakultě UK. Studentům může zároveň pomoci k úspěchu při zvládnutí přijímací zkoušky na biologické obory UK. Kurz bude probíhat vždy v sobotu, 1x za 14 dní. Uzávěrka přihlášek je 19.1.2022. Vstup je zdarma.

Publikováno 12.11.2021

Karolinum přivítalo Zlaté absolventy

V sobotu 30.10.2021 se ve Velké aule Karolina konala Zlatá promoce, slavnostní akt pro absolventy, kteří si tak připomněli 50 let od svého absolutoria na Univerzitě Karlově. Spolu s dalšími fakultami přivítalo Karolinum i naše bývalé studenty. K jubileu gratulujeme.

Publikováno 1.11.2021

Výstava Příběh geologie

Knihovna geologie a Ústav geologie a paleontologie PřF UK pod záštitou Geologické sekce PřF UK a děkana fakulty vás srdečně zvou na výstavu Příběh geologie, která se koná v rámci připomínky 100 let výročí založení Přírodovědecké fakulty UK. Výstavu můžete zhlédnout od 22.října do 20. prosince 2021 v Knihovně geologie, Albertov 6, Praha 2.

Publikováno 21.10.2021

Slavnostní poklepání základního kamene výstavby Kampusu Albertov

Na pražském Albertově se 18. října 2021 konal slavnostní ceremoniál poklepání základního kamene nového kampusu, kterého se vedle děkana PřF UK prof. Jiřího Zimy a zástupců Univerzity Karlovy a projektantů zúčastnili také náměstci ministerstva školství a ministerstva průmyslu a obchodu, starostka městské části Prahy 2 či vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. Kampus Albertov bude určen pro výuková a vědecká centra pracoviště Přírodovědecké, Matematicko-fyzikální a 1. lékařské fakulty. Studenty a vědecké pracovníky přivítá nový kampus od akademického roku 2026/2027.

Publikováno 19.10.2021

Konfliktní regiony světa - Evropa

Nová série Konfliktní regiony světa se věnuje vybraným konfliktům a dalších politickým problémům v různých částech světa, díl věnovaný Evropě se pak zaměřuje na tři regiony se specifickými politickými problémy, které však spojují projevy nacionalismu a geopolitiky. Text je určen jak studentům a učitelům středních škol, tak všem zájemcům o politickou geografii a obecně současné politické dění. Autorem této nové knižní série od Nakladatelství České geografické společnosti je RNDr. Libor Jelen, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.

Publikováno 15.10.2021

Konfliktní regiony světa - Evropa

Nová série Konfliktní regiony světa se věnuje vybraným konfliktům a dalších politickým problémům v různých částech světa, díl věnovaný Evropě se pak zaměřuje na tři regiony se specifickými politickými problémy, které však spojují projevy nacionalismu a geopolitiky. Text je určen jak studentům a učitelům středních škol, tak všem zájemcům o politickou geografii a obecně současné politické dění. Autorem této nové knižní série od Nakladatelství České geografické společnosti je RNDr. Libor Jelen, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.

Publikováno 15.10.2021

Začni (si) s Přírodovědou 2021

Projekt studentských stáží Přírodovědecké fakulty UK pokračuje již čtvrtým rokem a je určen nadaným a motivovaným studentům vyšších ročníků gymnázií nebo odborných škol. Pod vedením odborníků PřF UK mají středoškolští studenti možnost prohloubit své znalosti a dovednosti a okusit skutečnou vědu. Výstupem může (ale nemusí) být rovněž práce pro SOČ či jiný typ soutěže. Zájemci, zasílejte krátký motivační dopis do 19.9. 2021.

Publikováno 6.9.2021

Zemřel doc. RNDr. Jiří Luštinec, CSc.

Vedoucí katedry fyziologie rostlin PřF UK (nynější katedra experimentální biologie rostlin) v letech 1991-1997. Zásadním způsobem se zasloužil o podstatnou koncepční transformaci katedry.

Publikováno 16.8.2021

Akce dokumentů