E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Zemřel prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc.

Dne 25.10.2020 zemřel po krátké nemoci prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc., emeritní profesor Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Prof. Z. Pertold byl uznávaným odborníkem v oblasti geneze rudních ložisek, aplikované strukturní geologie, či rudní mineralogie. Čest jeho památce.

Publikováno 27.10.2020

Studentské praxe jako pomoc dětem

Tato společná iniciativa pedagogických fakult, VoŠ, MŠMT, Národního pedagogického institutu a společnosti Člověk v tísni vznikla za účelem možnosti realizaci praxí studentů formou doučování dětí na základních školách. Jedná se o podporu dětí, které byly zasaženy školním výpadkem během koronavirové krize a potřebují s učením více pomoci. Praxe studentů budou připraveny tak, aby mohly být optimálně realizovány v prvním pololetí školního roku 2020/2021.

Publikováno 22.10.2020

ZALOŽTE SI VÝZKUMNOU SKUPINU SE START-UP GRANTEM VE VÝŠI 2 MIL.CZK

Nadace Experientia vyhlašuje další ročník soutěže o tříletý start-up grant ve výši 2 milionů Kč ročně pro mladé vědkyně a vědce pracující v oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie. První výzkumná skupina podpořená start-up grantem Nadace Experientia vznikla na Přírodovědecké fakultě UK, druhá právě vzniká na VŠCHT v Praze. Jste-li mladým vědcem či vědkyní (máte max. 5 let od ukončení Ph.D. studia) s minimálně roční zahraniční zkušeností, pošlete nám do soutěže o založení vlastní výzkumné skupiny i svůj projekt. Posílání přihlášek do 15. března 2021.

Publikováno 19.10.2020

Nastartujte svoji kariéru na prestižní světové univerzitě

Nadace Experientia spouští už 9. ročník soutěže o roční stipendia na zahraniční stáže na prestižních světových univerzitách pro mladé vědkyně a vědce, kteří mají nebo brzy budou mít ukončené Ph.D. Podmínkou je věk do 35 let a co nejzajímavější projekt z oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie. Zasílání přihlášek je do 15. března 2021.

Publikováno 19.10.2020

Ministerstvo zahraničních věcí hledá Mladé dobrovolníky OSN

Ministerstvo zahraničních věcí společně s United Nations Volunteers otevírají nový ročník Mladých dobrovolníků OSN pro rok 2021. Na pozice vypsané v rozličných agenciích OSN v celkem 8 zemích se můžou hlásit občané ČR s minimálně bakalářským titulem a věkem do 29 let po dobu působení na vybrané pozici. Přihlásit se můžete do 30. října 2020.

Publikováno 1.10.2020

Výstava: Geografický ústav 1920 - 1940: oni byli první

Geografická sekce PřF UK, Mapová sbírka a Knihovna geografie srdečně zvou všechny zájemce na výstavu Geografický ústav 1920 - 1940:oni byli první, která je ke zhlédnutí od 22.9. 2020 do 28.2.2021 v předsálí Mapové sbírky, Albertov 6, Praha 2. Výstava představuje prvních 20 let Přírodovědecké fakulty, kdy se etablovala geografie jako nový, dynamicky se vyvíjející obor. Vstup volný.

Publikováno 22.9.2020

Zemřel doktor Vojen Ložek

„Vojen Ložek není jeden člověk, ale tým specialistů“. Tak charakterizoval RNDr. Vojena Ložka DrSc. jeho bývalý student Václav Cílek. Tento (malako)zoolog a kvartérní geolog vyryl v dějinách české vědy brázdu srovnatelnou jen s málokterým velikánem. Ve věku 95 let zemřel tento víkend. Čest jeho památce!

Publikováno 17.8.2020

Čeští vědci zachraňují africkou divočinu a monitorují neznámý prales, chráněná zvířata a pytláky

Tým českých vědců, absolventů naší fakulty, pod vedením zoologů Arthura Sniegona a Tomáše Jůnka, který se vydal zkoumat málo zmapované pralesy v Kongu, hlásí první úspěchy. Během jednoho roku se Expedici Neuron Dzamba ya lobi povedlo nejen prozkoumat dosud neprobádané oblasti afrického pralesa a život jejich zvířecích obyvatel, ale také navázat zásadní spolupráci s místními autoritami a Světovým fondem na ochranu přírody.

Publikováno 12.8.2020

Česká republika má nové profesory. Tři z nich jsou z naší fakulty.

Ve Velké aule pražského Karolina byly 2. července ministrem školství, mládeže a tělovýchovy slavnostně předány dekrety celkem osmdesáti novým profesorkám a profesorům, dvacet osm z nich patří Univerzitě Karlově. Nejvyšší akademický titul za naší fakultu obdrželi profesorka Zuzana Münzbergová z katedry botaniky a profesoři Jiří Blažek a Petr Pavlínek z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Gratulujeme!

Publikováno 3.7.2020

Akce dokumentů