E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

CESTY ČESKÉ VĚDY III.jpg
KREKULE FOTO.jpg
Zemřel docent Jan Krekule
Docent Jan Krekule, význačný vědec v oboru experimentální biologie rostlin a úspěšný popularizátor poznatků jak ze svého oboru, tak z botaniky v celé její šíři, zemřel 18. listopadu 2022.
KREKULE FOTO.jpg
Laboratorní metody v asistované reprodukci (kurz celoživotního vzdělávání)
Jste absolventem některého z přírodovědeckých oborů (biologie, chemie) a přemýšlíte o uplatnění v oblasti reprodukční medicíny? Napomoci vám může kurz “Laboratorní metody v asistované reprodukci”, který vypisuje naše fakulta v rámci Celoživotního vzdělávání. Kurz bude probíhat v průběhu ledna 2023. Přihláška do kurzu se podává výhradně elektronicky v SIS v termínu od 6.12. - 3.1. 2023. Po otevření SIS otevřete položku "Přijímací řízení" a následně zvolte záložku "Založení nové přihlášky".
olympiády_oříz.jpg
reprodukční_oříz.jpg
nachtigall web.jpg
Zemřel profesor Petr Nachtigall
Prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. zemřel 28. prosince 2022. Byl mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti teoretického studia materiálů, na naší fakultě působil na katedře fyzikální a makromolekulární chemie. Čest jeho památce.
nachtigall web.jpg
MAPOVÁ SBÍRKA OBRÁZEK.jpg
MAPOVÁ SBÍRKA II.jpg
Výstava Mapa Království českého, 1720
Srdečně vás zveme na výstavu Mapa Království českého, 1720, která vznikla ve spolupráci geografické sekce PřF UK, Mapové sbírky a Knihovny geografie. Výstava představuje život a dílo rakouského vojenského inženýra a kartografa Johanna Christopha Müllera (1673–1721), jehož tzv. velká mapa Čech pod titulem Mappa geographica Regni Bohemiae byla publikována před 300 lety. Výstavu můžete zhlédnout od 17. ledna do 26. května 2023 na Albertově 6. Vstup je volný.
MAPOVÁ SBÍRKA OBRÁZEK.jpg
OBSIL.jpg
Vzpomínkový seminář k uctění památky profesora Petra Nachtigalla
Katedra fyzikální a makromolekulární chemie si dovoluje pozvat fakultní veřejnost na vzpomínkový seminář k uctění památky prof. Petra Nachtigalla, který zesnul na konci minulého roku. Seminář se koná ve středu 12. dubna 2023 od 14.00 v budově Chemického ústavu UK.
nachtigall seminar.jpg
DEN S UK.jpg
Den s Univerzitou Karlovou
Srdečně vás zveme na Den s Univerzitou Karlovou, která se koná v sobotu 20. května 2023 od 10:00 do 18:00 v prostorech Kampusu Hybernská. Jednotlivé fakulty se zde představí v rámci bohatého doprovodného programu. Těší se na vás naši absolventi - Václav Moravec, youtuberské duo Pastoral Brothers a další zajímaví hosté. Pro zájemce je připravena komentovaná prohlídka historického Karolina. Vstup zdarma.
LOGO UK.jpg
VLTAVA PROMĚNY.jpg
Výstava "Vltava - proměny historické krajiny" nyní ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy
Výstava "Vltava - proměny historické krajiny" pokračuje ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, a to od 5.5. do 1. 10. 2023. Výstava je určena široké veřejnosti a nabízí unikátní pohled na původní údolí Vltavy před vznikem kaskády přehrad a seznamuje s aspekty změn krajiny a jejího osídlení. Na výstavě se podíleli geografové z Přírodovědecké fakulty UK a odborníci z Katedry geomatiky a Katedry hydrotechniky Fakulty stavební ČVUT.
VLTAVA LOGO.jpg
BOTANIK A POLITIK.jpg
Konference ke 150. výročí narození prof. Bohumila Němce
Srdečně zveme všechny zájemce na dvoudenní konferenci ke 150. výročí narození prof. Bohumila Němce, která se pod záštitou rektorky UK prof. Mileny Králíčkové koná 8. a 9. června 2023 ve Viničné 7. Cílem dvoudenní konference je nahlédnout osobnost prof. Němce jednak v kontextu jeho doby, předchůdců i současníků, a tehdejších ideových proudů – tedy jako veřejného činitele a myslitele. Současně však také jako iniciátora a hybatele vědeckého programu experimentálního studia rostlin, který pokračuje a úspěšně se rozvíjí na našich univerzitách a ústavech Akademie věd ČR.
BOTANIK A POLITIK LOGO.jpg
UDRŽITELNOST.jpg
Výstava Udržitelnost a civilizace
Zveme všechny zájemce na třetí z cyklu autorských výstav prof. Miroslava Bárty, Udržitelnost a civilizace, kterou můžete zhlédnout ve dnech 12.5. - 28. 6. 2023 na pražské Kampě. Její hlavní myšlenkou je, že naše civilizace jako doposud první nedokáže většinu toho, co vyrobí, vrátit zpět do přírody nebo recyklovat. Výstava vznikla pod záštitou rektorky UK a Ministerstva průmyslu a obchodu. Na přípravě se podíleli geografové prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D., doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. a RNDr. Luděk Šefrna, CSc. z naší fakulty.
UDRŽITELNOST LOGP.jpg
LOREAL.jpeg
Cena L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě míří i na naši fakultu
Již 17. ročník talentovaného programu L´Oreál - UNESCO Pro ženy ve vědě zná tři nové vítězné projekty. Jednou ze tří vědkyň, které svými projekty zaujaly porotu, je Mgr. Pavla Eliášová, Ph.D. z katedry fyzikální a makromolekulární chemie. Gratulujeme!
ELIÁŠOVÁ LOGO.jpg
VLTAVA KNIHA.jpg
Vyšla publikace "Vltava - proměny historické krajiny"
"Vltava - proměny historické krajiny" mapuje vývoj historické krajiny podél Vltavy, od pramene až po soutok s Berounkou, ovlivněného technickými zásahy a proměnami funkci řeky v kontextu společenských změn. Publikace je výstupem projektu NAKI, na kterém se podíleli i geografové z naší fakulty.
VLTAVA KNIHA.jpg
VLTAVA DĚKAN.jpg
VLTAVA KŘEST.jpg
VLTAVA SKUPINA.jpg
VELKÁ VÝSTAVA BEZOBRATLÝCH.jpg
VVV VERNISÁŽ.jpg
VVV PETR ŠÍPEK.jpg
VVV akvaria.jpg
Velká výstava bezobratlých v Botanické zahradě
Velká výstava bezobratlých se po dlouhých pěti letech opět vrací do Botanické zahrady PřF UK. Pro veřejnost je výstava otevřena ve všední dny mezi 13–18h., o víkendu 8.30–18h. Výstava proběhne v prostoru nad refugiem mezi 2.–11. červnem.
kobylka logo.jpg
POZVÁNKA ARKTIDA.jpg
Výstava: Země Františka Josefa: 150 let od objevení
Geografická sekce, Mapová sbírka a Knihovna geografie PřF UK ve spolupráci s Regionálním muzeem v Teplicích vás srdečně zvou na výstavu Země Františka Josefa: 150 let od objevení. Výstavu můžete zhlédnout v předsálí Mapové sbírky na Albertově od 14. 6. 2023 do 31. 1. 2024. Vstup je volný. Vernisáž výstavy se koná 13. června ve 13.00.
LOGO ARKTIDA.jpg
hromadná.jpg
2 docekal.jpg
5 veselý přech.jpg
1 altova.jpg
Francouzské velvyslanectví ocenilo vědecké talenty
Ceny Francouzského velvyslanectví v Praze jsou každoročně udělovány mladým českým vědcům za kvalitu jejich výzkumných prací, a to v rámci hned několika kategorií dle oborů. Nejinak tomu bylo i letos. První místo v Ceně Jacquese Derridy získala Mgr. Anna Altová. Laureáty prestižních ocenění z rukou nobelisty Jeana Marie Lehna se stali RNDr. Vojtěch Dočekal, Ph.D. (2. místo) a Mgr. Ondřej Veselý (zvláštní ceny České chemické společnosti). Všem oceněným srdečně gratulujeme!
LOGO.jpg
01 (4).jpg
02 (1).jpg
Cena Josefa Hlávky pro rok 2023 putuje na naši fakultu
I letos udělily Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu pro rok 2023. Během slavnostního předávání 19. června na Hlávkově zámku se laureátem ceny v oblasti věd o živé přírodě stal RNDr. Vladimír Rudajev, Ph.D. z katedry fyziologie. Gratulujeme!
JOSEF HLÁVKA LOGO.jpg
BIO OLYMPIÁDA.jfif
BIO OLYMPIÁDA I.jfif
34. ročník Mezinárodní biologické olympiády - doba stříbrná a broznová pokračuje
V Al Ain, na hranicích s Ománem, ve Spojených arabských emirátech (UAE) se uskutečnil letošní po mnoha stránkách mimořádný ročník Biologické olympiády. Původně se měl uskutečnit v Rusku, vzhledem k okolnostem však bylo už vloni, v arménském Jerevanu, jasné, že se tak nestane. Na poslední chvíli se podařilo – s velkým přičiněním Lenky Libusové (Katedra buněčné biologie PřF UK) – předsedkyně Mezinárodní biologické olympiády, získat novou hostitelskou zemi.
BIO OLYMPIÁDA LOGO.jpg
MAP THE SYSTEM FINÁLE OXFORD.jpg
Interdisciplinární tým UK slavil úspěch v Oxfordu!
Projekt Trauma a porod v ČR, jehož spoluautorkou je i Johana Kužílková z naší fakulty, se probojoval do globálního finále prestižní soutěže Map the System na University of Oxford. V konkurenci 17 týmů z univerzit z celého světa získal právě interdisciplinární tým UK cenu Excellence Award for Highly commended project. Gratulujeme!
MAP THE SYSTEM LOGO I.jpg
NOD.jpg
Pozvánka na výstavu Niche construction
Niche construction je biologický proces, při kterém organismus mění své vlastní prostředí nebo prostředí jiných druhů. Teorie Niche construction je v současné chvíli jedním z ohnisek zájmu evoluční ekologie. Stejnojmenná výstava, kterou můžete zhlédnout v NOD od 25. 7. do 14. 9. 2023, se soustředí na mezioborový dialog mezi uměním a biologií a řeší fenomény, které jsou v biologii sice dobře zmapované, v umění však dosud často nepovšimnuté. Na výstavě jsou zastoupena díla českých a zahraničních umělců, jejími kurátory jsou umělec Adam Vačkář a biolog Jindřich Brejcha z naší fakulty. Vernisáž výstavy se koná 25. 7. od 18.00 v NOD.
NOD.jpg
cekárie.jpg
Helmintologové mapují výskyt cerkáriové dermatitidy
Cerkáriová dermatitida je kožní alergické onemocnění vyvolané průnikem larev ptačích schistosom do kůže člověka. V letních měsících narušuje koupací sezónu na řadě míst Česka. Členové helmintologické laboratoře pomáhají s mapováním jejího výskytu, určováním jejích původců a managementem postižených lokalit.
cerkárie logo.jpg
fendrych logo.jpg
OBRÁZEK I.jpg
OBRAZEK IV A.jpg
OBRÁZEK IIIA.jpg
OBRÁZEK II.jpg
OBRAZEK VA.jpg
Auxin v cytoplazmě! Kořenové buňky, zatočte!
Zcela nečekanou roli AFB1 receptoru v cytoplazmě a nový mechanismus signalizace v tzv. rychlé auxinové dráze, to je jeden z nejnovějších objevů vědeckého týmu pod vedením Mgr. Matyáše Fendrycha, Ph.D. z katedry experimentální biologie rostlin. Výsledky jejich výzkumu byly v červenci letošního roku publikovány hned ve dvou prestižních odborných časopisech, Molecular Plant a eLife. Podrobnosti přináší stejnojmenný článek magazínu Forum.
fendrych logo.jpg
FIGURE 1 TZ.jpg
FIGURE 2 TZ.jpg
slavik-obecny2.jpg
Figure3.jpg
Podivuhodný ptačí chromozom
U mnohobuněčných organismů obsahují všechny buňky jedince obvykle stejnou genetickou informaci. Diferenciace buněk je pak řízena regulací genové exprese, tzn. zapínáním a vypínáním různých genů v různých buňkách. Existují však výjimky, kdy namísto umlčení jsou určité sekvence z genomu trvale odstraněny. Zajímavý příklad takové programované DNA eliminace byl popsán u ptačího řádu pěvců, kde dochází k eliminaci celého chromozomu ze somatických buněk a chromozom je zachován pouze v zárodečných buňkách. V článku, který byl publikován v prestižním časopise Nature Communications, tým Radky Reifové na katedře zoologie, se Stephenem Schlebuschem coby prvním autorem, společně s dalšími vědci popsali sekvenci tohoto chromozomu u dvou blízce příbuzných druhů pěvců a poskytli tak jeden z prvních pohledů na význam a evoluční dynamiku tohoto podivného chromozomu.
GRC_chromosom.png
CESTA ČESKÉ VĚDY.png
FOTO CESTY ČESKÉ VĚDY.jpg
MIKULOV VÝSTAVA.jpg
Výstava Cesta české vědy - doprovodné akce
Výstava Cesty české vědy bude do 27. listopadu k vidění v Regionálním muzeu v Mikulově. Vypráví příběh z dějin geografie, botaniky, geologie, astronomie, genetiky či naturfilosofie, zasazené do míst, kde se odehrávaly. V rámci doprovodného programu můžete zhlédnout komentovanou prohlídku kurátorky výstavy Ing. Michaely Nohejlové Zemková, Ph.D. z katedry filosofie a dějin přírodních věd PřF UK či si poslechnout přednášku Mgr. Lenky Ovčáčkové, Ph.D z katedry filosofie a dějin přírodních věd PřF UK, a to 27. a 29.9. na zámku Mikulov.
CESTA ČESKÉ VĚDY.png
6.png
Noc vědců 2023 již brzy!
Další ročník oblíbené Noci vědců se blíží. Ta se letos koná v pátek 6. října od 17:00 do 23:00 a jejím tématem je Tajemství. I tentokrát se této významné celoevropské akce účastní i všechny fakulty Univerzity Karlovy. V budovách Albertov 6 a Hlavova 8 budou probíhat přednášky, workshopy, prohlídky jednotlivých budov a další pestrý program pro všechny věkové kategorie. Vstup je zdarma.
LOGO NOC VĚDCŮ.jpg
AZRIELI FELOWSHIP.jpg
Prestižní stipendium Azrieli International postdoctoral fellowship
Právě končíte Ph.D. studium a nebo od získání Vašeho diplomu ještě neuplynuly tři roky? Tak pak si nenechte ujít prestižní Azrieli International postdoctoral fellowship. Toto stipendium vám umožní zapojit se po dobu dvou let do výzkumu na jedné z osmi špičkových akademických institucí v Izraeli. Zahájení stipendijního pobytu je v říjnu 2024, uzávěrka přihlášek 15. listopadu 2023.
AZRIELI FELOWSHIP.jpg
AMAZONKA.jpg
AMAZONKA MAPA.png
Výstava Amazonka, 23 let od objevu pramenů českými expedicemi
Srdečně vás zveme na venkovní výstavu "Amazonka, 23 let od objevu pramenů českými expedicemi", která bude k vidění od 12. do 31. října 2023 na piazettě u Janáčkova divadla v Brně. Výstavu slavnostně zahájí a komentovanou prohlídkou provede její kurátor a autor hydrolog a geograf prof. RNDr. Bohumír Janský, a to v pondělí 16. října 2023 v 17hod.
AMAZONKA LOGO.jpg
LITERATURA NA ČERSTVÉM VZDUCHU.jpg

Akce dokumentů