E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZemřel doc. RNDr. Jiří Luštinec, CSc.

Vedoucí katedry fyziologie rostlin PřF UK (nynější katedra experimentální biologie rostlin) v letech 1991-1997. Zásadním způsobem se zasloužil o podstatnou koncepční transformaci katedry.

Z jeho iniciativy se její odborné zaměření mimo jiné rozšířilo o molekulárně biologické a buněčně biologické přístupy, které zde před r. 1990 prakticky chyběly. Jeho působení, odrážející bohaté zkušenosti z předchozích 30 let badatelské práce v ústavech Akademie věd, ale i v zahraničí (strávil několik let jako expert Mezinárodní agentury pro atomovou energii v Kambodži a v Bangladéši), nastartovalo rozvoj katedry v moderní badatelské pracoviště s intenzivními kontakty v mezinárodní vědecké komunitě a udalo vývoji katedry směr, který ji utváří až dodnes.

Publikováno: Pondělí 16.08.2021 16:00

Akce dokumentů