E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVyšla publikace "Vltava - proměny historické krajiny"

"Vltava - proměny historické krajiny" mapuje vývoj historické krajiny podél Vltavy, od pramene až po soutok s Berounkou, ovlivněného technickými zásahy a proměnami funkci řeky v kontextu společenských změn. Publikace je výstupem projektu NAKI, na kterém se podíleli i geografové z naší fakulty.

 

Kniha vznikla za spolupráce pracovníků z oborů geografie, geomatiky, kartografie, hydrologie a hydrotechniky i dalších (např. z archivů, muzeí a dalších odborných pracovišť). Na projektu se podíleli odborníci z Katedry geomatiky a Katedry hydrotechniky Fakulty stavební ČVUT a geografové z Přírodovědecké fakulty UK.

Kniha byla pokřtěna za přítomnosti pana děkana prof. Jiřího Zimy na břehu Vltavy vltavskou vodou a za kmotry jí byli z naší fakulty doc. Ivan Bičík a prof. Bohumír Janský, za spolek Vltavan Davle jeho předseda Ing. Josef Bílek

Kniha se orientuje na identifikaci změn krajiny, historické zástavby v okolí řeky, vodohospodářských objektů či komunikační infrastruktury zachycené na starých mapách a plánech. Dále sleduje historii vltavských povodní a záznamů vodních stavů, vývoj hydrotechnických úprav řeky, zejména s ohledem na výstavbu Vltavské kaskády, i dopravu po řece počínaje vorařstvím. Pozornost je věnována změnám osídlení, významu kulturního dědictví a vývoji funkcí řeky a poříční krajiny, především funkci dopravní, energetické a rekreační.

Text členěný do sedmi kapitol je doplněný obrazovou dokumentací, prezentující různé historické materiály, staré mapy i výstupy zpracované s využitím moderních geoinformačních technologií. Kniha Vltava – proměny historické krajiny čtenářům také zpřístupňuje množství reprodukcí archivních fotografií a dobových pohlednic, vztahujících se k místům a sídlům podél Vltavy, z nichž mnohá v průběhu 20. století zanikla. 

Kniha není v běžné distribuční síti, ale je k zakoupení v univerzitním knihkupectví v prostorách Národní technické knihovny v Praze v Dejvicích nebo i zde. 

 

Publikováno: Čtvrtek 18.05.2023 13:25

Akce dokumentů