E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSlavnostní poklepání základního kamene výstavby Kampusu Albertov

Na pražském Albertově se 18. října 2021 konal slavnostní ceremoniál poklepání základního kamene nového kampusu, kterého se vedle děkana PřF UK prof. Jiřího Zimy a zástupců Univerzity Karlovy a projektantů zúčastnili také náměstci ministerstva školství a ministerstva průmyslu a obchodu, starostka městské části Prahy 2 či vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. Kampus Albertov bude určen pro výuková a vědecká centra pracoviště Přírodovědecké, Matematicko-fyzikální a 1. lékařské fakulty. Studenty a vědecké pracovníky přivítá nový kampus od akademického roku 2026/2027.

Tento slavnostní ceremoniál navázal na vydání územního rozhodnutí, klíčového dokumentu v rámci výstavby, které Kampus Albertov obdržel v letních měsících letošního roku.

Kampus Albertov bude obsahovat dva hlavní objekty – Biocentrum a Globcentrum. Ty jsou koncipovány jako místa excelentního vysokoškolského vzdělávání všech stupňů, která by měla vytvořit inspirativní prostředí a odpovídající podmínky pro studenty a odborníky nejenom z celé ČR, ale i ze zahraničí. Tomu samozřejmě musí odpovídat nejenom funkčnost vlastních budov jako takových, ale i jejich přístrojové vybavení.

Vzhledem k výši předpokládaných nákladů 7,811 mld. Kč včetně DPH, z čehož náklady na vlastní stavbu Biocentra jsou 3,297 mld. Kč a Globcentra 2,288 mld. Kč (zbývající částka zahrnuje vybavení, přístroje, náklady na revitalizaci okolí a jiné související práce a činnosti) je nezbytné zajistit vícezdrojové financování (státní rozpočet, vlastní zdroje UK, operační programy, Národní plán obnovy, Národní investiční plán nebo dlouhodobé nízkoúročené komerční úvěry). Taktéž je nutno mít na zřeteli i to, že se jedná o ceny vztažené k roku 2020 a vzhledem ke stávající situaci na stavebním trhu není vyloučené jejich případné navýšení.

„Dostavba kampusu na Albertově je aktuálně nejdůležitějším projektem Univerzity Karlovy. Jedná se o bezkonkurenčně největší investici českého státu a největší výstavbu UK v centru hlavního města Prahy za posledních 100 let. Před několika měsíci jsme obdrželi velice důležité územní rozhodnutí, díky kterému dnes můžeme slavnostně celou stavbu zahájit. Pevně věřím, že bude dodržen harmonogram a kampus bude dostavěn v roce 2025, aby o rok později mohl přivítat studenty a vědecké pracovníky“, uvedl Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor UK.

„Investice do vzdělání jsou investicemi správnými a nezbytnými. Chytří lidé, kteří umějí používat vlastní kritické myšlení, jsou pro naši společnost zcela zásadní. A Univerzita Karlova již více než 670 let pomáhá tomu, aby u nás takoví lidé žili. To je poslání jen těžko penězi vyčíslitelné. Jednoduše je však vyčíslitelná částka 2,4 mld. Kč, která na výstavbu Kampusu Albertov půjde z českého Národního plánu obnovy. Pouze obtížně si dovedu představit lepší využití evropských peněz, než je tento velkolepý projekt Univerzity Karlovy“, sdělila Ing. Marie Bílková, náměstkyně ministryně financí ČR.

„Samotná realizace bude velkou výzvou nejen pro Univerzitu Karlovu ale i pro MU Brno, jelikož výstavba všech tří objektů, z nichž dva jsou v gesci Univerzity Karlovy, v rámci zástavby univerzitních areálů zajistí významné navýšení kapacit pro výuku několika tisíc studentů a prostředí se špičkovou kvalitou pro tisíce akademických pracovníků. Všechny tři akce budou realizovány z finančních zdrojů Národního plánu obnovy. Jedná se o obrovskou příležitost, jak využít finanční prostředky z Evropy na inovativní projekty s vysokou přidanou hodnotou v České republice,“ okomentovala RNDr. Zuzana Matušková, náměstkyně MŠMT.

„Evropská unie přispěje ke stavbě Biocentra částkou přibližně 2,7 miliardy korun, což jsou v podstatě celé náklady na jeho stavbu bez DPH. Stavba kampusu na Albertově je jedním ze stěžejních projektů financovaných z Národního plánu obnovy, který čerpá ze speciálního evropského fondu na podporu hospodářského oživení po pandemii. Jsme rádi, že se Evropská unie může na této významné investici do české vědy podílet, “ řekla přítomným Mgr. Ing. Dana Kovaříková, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR.

„Rozvoj Albertova má moji plnou podporu. Je to významné místo Dvojky s bohatou historií a jsem ráda, že i s budoucností. Jako starostka Prahy 2 mám na starosti školství a dělám vše pro to, aby se u nás skvěle studovalo. Byli to právě studenti, kteří zde na Albertově odstartovali sametovou revoluci a na to nesmíme zapomínat. Je dobře, že jejich další generace bude mít v novém Kampusu moderní zázemí srovnatelné s evropskými univerzitami. O důvod víc, prodloužit si mládí studiem v naší krásné Praze,“ doplnila Mgr. Jana Černochová, starostka Prahy 2.

Budovy Biocentrum a Globcentrum by se podle předpokladů měly studentům a vědcům otevřít v roce 2026 (dostavba 12/2025, zahájení výuky 09/2026). Biocentrum se bude věnovat poznávání živých systémů pro potřeby lidského zdraví, nových biotechnologií a ochrany biodiverzity. Výzkum v Globcentru bude zaměřen na jednotlivé aspekty globálních změn. Jde například o dynamiku klimatických změn planety, změny rozšíření organismů, přírodní ohrožení rizika nebo dynamiku šíření živočišných druhů i vegetace.

Popis

 

Publikováno: Úterý 19.10.2021 10:10

Akce dokumentů