E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMinisterstvo životního prostředí hledá referenty/referentky

Ministerstvo životního prostředí vypisuje výběrové řízení na pozici referenta/referentku v odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků, a to na dobu určitou do 31.12.2022. Předpokládaný nástup je 1. července 2021. Zájemci, své nabídky zasílejte do 23. dubna 2021.

NÁPLŇ PRÁCE:
• Odborná spolupráce v rámci příprav českého předsednictví Radě EU a v jeho průběhu (2. pololetí 2022): zajištění a zpracování podkladů k projednávaným tématům v oblasti mezinárodní ochrany biodiverzity (Úmluva o biologické rozmanitosti, CITES a další), průběžné sledování vývoje v jednotlivých tématech.
• Zpracovávání komplexních politických, ekonomických, právních nebo jiných analýz pro potřeby ústavních činitelů na základě informací o činnosti organizačních složek státu, orgánů státní správy a samosprávy, politických stran, ekonomických, odborových i jiných subjektů včetně zajišťování zpracovávání podkladů pro zahraničněpolitická jednání a vystoupení ústavních činitelů.
• Organizační, koordinační a logistická podpora českého předsednictví na jednáních orgánů EU a mezinárodních úmluv; pracovní komunikace s experty v ČR, dalšími resorty, zástupci ostatních členských států EU, institucemi EU či sekretariáty mezinárodních úmluv.
• Podpora dalších aktivit v agendě odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků souvisejících s přípravou a průběhem českého předsednictví.

NABÍZÍME:
• Zajímavou a dynamickou práci
, • práci v přátelském kolektivu,
• 5 týdnů dovolené,
• 5 dnů indispozičního volna,
• příspěvek na stravování,
• příspěvek na penzijní připojištění,
• pružnou pracovní dobu,
• možnost umístění dítěte do Dětské skupiny,
• podporu v odborném růstu.

Nabídky se strukturovaným životopisem v českém jazyce (s uvedením e-mailové adresy a telefonu), motivačním dopisem v českém i anglickém jazyce, kopií vysokoškolského diplomu prokazujícího dosažené vzdělání, kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka dle Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech doručte ve lhůtě do 23. dubna 2021 v elektronické podobě na adresu zamestnani@mzp.cz 

nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Ministerstvo životního prostředí, Odbor personální a státní služby, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 nebo osobně na podatelnu MŽP na výše uvedené adrese

nebo prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky 9gsaax4. Obálku (předmět emailu) označte slovy: „PM 000766, 000767, 000768 a 000769“. 

Publikováno: Středa 10.03.2021 09:30

Akce dokumentů