E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKurz: Pokroky v biologii 2022

Zveme všechny zájemce o biologii z řad studentů středních škol a jejich pedagogů a také široké veřejnosti na kurz Pokroky v biologii 2022, který bude probíhat od 22. ledna do 2. dubna 2022 na Přírodovědecké fakultě UK. Studentům může zároveň pomoci k úspěchu při zvládnutí přijímací zkoušky na biologické obory UK. Kurz bude probíhat vždy v sobotu, 1x za 14 dní. Uzávěrka přihlášek je 19.1.2022. Vstup je zdarma.

 

KDY: od 22. ledna do 2. dubna 2022,  sobota 1x za 14 dní

V rámci jednoho sobotního bloku od 10 do 17 hodin proběhnou 3 přednášky. Předpokládáme, že proběhne 6 bloků přednášek.

KDE: v prostorách PřF UK, Albertov 6, Praha 2, Velká geologická posluchárna

CO JE NÁPLNÍ KURZU?

Kurz si klade za cíl podchytit a rozvinout zájem talentovaných středoškolských studentů s předpoklady pro úspěšné studium přírodovědných oborů. V jednotlivých přednáškách budou pedagogy fakulty prezentována témata pokrývající celou šíři biologických oborů s důrazem na rychle se rozvíjející oblasti. Každý rok mají přednášky jiné jednotící téma - letos ,,Rovnováha“. Během kurzu nebudou systematicky probírány znalosti obsažené ve středoškolském učivu - kurz by měl sloužit jako nadstavba propagující biologii jako vzrušující vědeckou disciplínu s obrovskou perspektivou profesionálního uplatnění a společenské prestiže.

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

Pro všechny zájemce o biologii jak z řad studentů středních škol a jejich pedagogů, tak z řad veřejnosti. Studentům může pomoci k úspěchu při zvládnutí přijímací zkoušky na biologické obory PřF UK.

JAKÁ JE CENA KURZU?

Kurz je bezplatný.

JAK SE NA KURZ PŘIHLÁSIT A KDE NAJDU VÍCE INFORMACÍ?

Na kurz je potřeba se předem přihlásit. Přihlášku k vyplnění najdete zde.

  Zájemci z řad pedagogů mají možnost přihlásit se na kurz v rámci programu celoživotního vzdělávání a získat osvědčení o absolvování kurzu. 

PŘESNÝ PROGRAM PRO VÁS PŘIPRAVUJEME

22.1. Chemické a biochemické rovnováhy

5.2. Metabolické, buněčně-biologické a fyziologické rovnováhy

19.2. Jak organismy vnímají rovnováhu?

5.3. Rovnováhy v evoluci organismů

19.3. Rovnováhy v dynamice populací

2.4. Rovnováhy v krajině a celoplanetárním ekosystému

Garantem kurzu je prof. RNDr. Jan Černý, Ph. D.

Organizaci kurzu zajišťuje:
Bc. Markéta Byronová, Katedra učitelství a didaktiky biologie
Viničná 7, Praha 2
e-mail: byranovm@natur.cuni.cz
tel: 221 951 888

Publikováno: Pátek 12.11.2021 13:20

Akce dokumentů