E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEliška Procházková: Od profesora Holého k protinožcům a zpět

„Absolventi školy Antonína Holého“, tak se někdy říká studentům, kteří pod jeho vedením pracovali. Patří mezi ně i Eliška Procházková, která se ho nebála oslovit již v rámci středoškolské odborné činnosti a pod jeho vedením pak pracovala i na bakalářské práci. Později ale od organické chemie a biochemie přešla k technice NMR spektroskopie a jako postdoktorandka sbírala zkušenosti v Německu, Austrálii a Japonsku. Vrátila se a dnes působí jako vědecká pracovnice na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR a své zkušenosti předává dál i jako školitelka na své alma mater, Přírodovědecké fakultě UK.

RNDr. Eliška Procházková, Ph. D.
Absolventka PřF UK, která již od střední školy spolupracovala s prof. Antonínem Holým. Ph. D. v oboru Fyzikální chemie získala v roce 2015, jako postdoktorandka sbírala zkušenosti v Německu, Austrálii a Japonsku. V současné době působí jako vědecký pracovník v oddělení NMR spektroskopie na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Od loňského roku je školitelkou doktorského studijního programu Fyzikální chemie na PřF UK. Publikovala 40 prací v odborných časopisech. 

Rozhovor s Eliškou Procházkovou pro časopis iForum najdete zde:

Publikováno: Úterý 19.01.2021 16:10

Akce dokumentů