E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřečtěte si o nás

Konference “Let’s transfer science” proběhla letos poprvé na Albertově

Konference “Let’s transfer science” proběhla letos poprvé na Albertově

Šestého února se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy sešly špičky řady oborů na konferenci Let’s transfer science, za jejímž pořádáním stál docent Vladimír Krylov, proděkan pro vědu, výzkum, vědecké informace a akademické kvalifikace, přenos poznatků a technologií.

Publikováno 5.2.2024

Zlatá promoce pro absolventky a absolventy z roku 1974

Zlatá promoce pro absolventky a absolventy z roku 1974

Srdečně zveme všechny absolventy, kteří si v letošním roce připomenou výročí 50 let od svého absolutoria na naší fakultě, na Zlatou promoci. Ta se již tradičně koná ve Velké aule pražského Karolina v sobotu 13. dubna 2024. Těšíme se na vás!

Publikováno 31.1.2024

Rozjeďte své nápady s kurzy CPPT UK

Rozjeďte své nápady s kurzy CPPT UK

Hledáte volitelné kurzy, které Vám otevřou nové obzory? Podívejte se na nabídku Centra pro přenos poznatků a technologií UK. Kurzy jsou vhodné pro všechny studenty UK napříč obory a fakultami a provedou vás jimi odborníci z praxe.

Publikováno 31.1.2024

Ptáci, město, příběh hrdiny

Ptáci, město, příběh hrdiny

Revolver Revue a Česká společnost ornitologická vydávají mimořádnou knihu s názvem Pražské ptactvo 1800–2020 (Ptáci – město – příběh hrdiny). Obsáhlý svazek přináší slovem i obrazem pozoruhodné ornitologické dílo Veleslava Wahla a zároveň přibližuje osud tohoto odbojáře proti dvěma totalitám, který za své přesvědčení zaplatil životem. Na vzniku knihy se podílel mimo jiné i Ondřej Sedláček z Katedry ekologie Přírodovědecké fakulty UK a fakulta také vydání finančně podpořila.

Publikováno 23.1.2024

Bílkoviny regulující sekreci u rostlin ovlivňují odolnost proti patogenům

Bílkoviny regulující sekreci u rostlin ovlivňují odolnost proti patogenům

Studie, jejímž prvním sdíleným autorem je doktorand z Přírodovědecké fakulty, George Caldarescu, byla nedávno publikována v prestižním časopise Plant Cell.

Publikováno 19.1.2024

Naši biologové na konferenci Primus Day

Naši biologové na konferenci Primus Day

Již poosmé letos mladé vědkyně a vědci získali na realizaci projektů finanční podporu od své univerzity, a to prostřednictvím programu Primus. Od roku 2017 Univerzita takto podpořila 162 špičkových vědeckých skupin a laboratoří. Podělit se o své zkušenosti se získáním ERC grantů UK nebo programu Primus s těmi, kdo na svůj první grant teprve čekají, přišli i tři biologové z naší fakulty: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D., Mgr. Matyáš Fendrych, Ph.D., Mgr. a Klára Hlouchová, Ph.D.

Publikováno 19.1.2024

Opakovaná adaptace pod lupou vědců

Opakovaná adaptace pod lupou vědců

V prestižním časopise Trends in Ecology and Evolution bylo právě publikováno nové review o opakované adaptaci. Článek je výsledkem spolupráce Přírodovědecké fakulty UK a Univerzity v Bernu a jeho hlavní autorkou je Magdalena Bohutínská. Článek vyšel také jako "obálkový" v dubnovém tištěném vydání časopisu, v němž text samotný tvoří "featured content".

Publikováno 18.1.2024

Fakulta se zapojí do Sítě výzkumných institucí a podniků pro infrastrukturu

Fakulta se zapojí do Sítě výzkumných institucí a podniků pro infrastrukturu

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy se od letošního roku zapojí do kooperačního projektu v rámci programu Interreg Česko-Sasko. Hlavním řešitelem za PřF UK je doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. z Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky.

Publikováno 16.1.2024

Metodické pokyny k AI pro akademiky

Metodické pokyny k AI pro akademiky

Organizace prg.ai a Univerzita Karlova založily skupinu, která na poli umělé inteligence připraví české vzdělávání na nevyhnutelné změny. V krátkodobém horizontu je snahou poskytnout aktérům v rámci nejen vysokého školství metodickou podporu pro zapojení uměle inteligence do vzdělávacího procesu, nabídnout řešení v oblasti etiky závěrečných prací a vědeckých textů včetně nabídky kurzů a školení.

Publikováno 12.1.2024

Coordinative Chain Transfer and Chain Shuttling Polymerization

Coordinative Chain Transfer and Chain Shuttling Polymerization

Ing. Robert Mundil, Ph.D. z výzkumné skupiny Soft Matter na katedře fyzikální a makromolekulární chemie PřF UK spolu s Catarinou Bravo, Nicolasem Merlem a Philippem Zinckem (Univerzita v Lille, Francie) publikoval článek v Chemical Reviews, nejcitovanějším chemickém časopisu s impakt faktorem 62,1. Přehled ilustruje aktuální stav v této oblasti se zaměřením na posledních 10 let. Gratulujeme!

Publikováno 12.1.2024

Atomární inženýrství přinese revoluci v medicíně, chemii i energetice

Atomární inženýrství přinese revoluci v medicíně, chemii i energetice

Nové materiály pro získávání a ukládání energie, nanoroboty, které budou v lidském těle odhalovat či likvidovat zárodky nemocí, nebo látky, jež urychlí a zefektivní řadu chemických reakcí v průmyslové výrobě, vyvinou s využitím revoluční metody atomárního inženýrství vědci zapojení do projektu Technologie za hranicí nanosvěta (TECHSCALE). Univerzita Palackého (UP) s ním uspěla v prestižní výzvě Špičkový výzkum operačního programu Jan Amos Komenský, partnery jsou Univerzita Karlova a CEITEC-VUT. Pětiletý výzkum získal podporu téměř půl miliardy korun.

Publikováno 8.1.2024

Nový kurz: Praktická imunologie

Nový kurz: Praktická imunologie

Centrum dalšího vzdělávání upozorňuje na nový kurz Praktická imunologie, jehož garantem je RNDr. Karel Drbal, Ph.D. z katedry buněčné biologie. Kurz je určen pro zaměstnance i pro širokou veřejnost a U3V. Předpokládaný začátek kurzu je 20. února 2024, poslední přednáška pak 7. května 2024 od 18.15 ve Viničné 7, Praha 2. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2024.

Publikováno 8.1.2024

Program STARS 2024  je otevřen

Program STARS 2024 je otevřen

Přírodovědecká fakulta UK zahájila další ročník programu STARS, který podporuje talentované doktorandy z celého světa. V rámci STARS 2024 si mohou studenti vybrat některé z 63 témat doktorského výzkumu, která jsou zveřejněna na webových stránkách od 8. ledna 2024. Uzávěrka přihlášek je 13. března 2024.

Publikováno 5.1.2024

Sdělení studentům PřF UK

Sdělení studentům PřF UK

Vedení PřF UK sleduje aktuální situaci na Filozofické fakultě i na celé Univerzitě Karlově. Existuje nemálo studentů, kteří mají kromě výuky na fakultě výuku i na FF UK, která v současnosti podléhá zvláštnímu režimu. Po rozkliknutí této aktuality naleznete pokyny pro organizaci zkoušek a studia, které momentálně platí na FF UK.

Publikováno 2.1.2024

Informace k provozu fakulty od 2. 1. 2024

Informace k provozu fakulty od 2. 1. 2024

Počínaje úterkem 2.1. 2024 Přírodovědecká fakulta obnovuje provoz svých budov v běžném režimu dle plánovaných aktivit. Tato informace se týká studentů i zaměstnanců.

Publikováno 1.1.2024

Přírodovědecká fakulta vyjadřuje upřímnou soustrast obětem útoku i všem pozůstalým

Přírodovědecká fakulta vyjadřuje upřímnou soustrast obětem útoku i všem pozůstalým

Přírodovědecká fakulta sdílí bolest, které byla vystavena Filozofická fakulta. Vyjadřujeme upřímnou soustrast nejen naším kolegyním a kolegům, ale hlavně všem blízkým obětí tragédie.

Publikováno 21.12.2023

Právě vyšlo druhé číslo 33. ročníku Geografických rozhledů s tématem Národní parky

Právě vyšlo druhé číslo 33. ročníku Geografických rozhledů s tématem Národní parky

Národní parky se obvykle zřizují v oblastech, které jsou jen málo dotčené civilizací a skýtají značné přírodní bohatství. Mají za úkol chránit, ale zároveň částečně i zpřístupňovat vzácné (často ohrožené) druhy rostlin, zvířat, případně celé ekosystémy. Někdy se národní parky zakládají i v lidmi osídlených místech s cílem vrátit tamní krajinu a přírodu do co možná nejpůvodnějšího, přirozeného stavu.

Publikováno 21.12.2023

Starobylé kořeny fytohormonální signalizace

Starobylé kořeny fytohormonální signalizace

V prestižním časopise Cell vyšla nová studie zabývající se rostlinnou signální molekulou, auxinem. Na vzniku studie se jako spoluautoři podíleli Matyáš Fendrych a Shiv Mani Dubey z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Publikováno 21.12.2023

Film "Radost z myšlení" - portrét Zdeňka Neubauera

Film "Radost z myšlení" - portrét Zdeňka Neubauera

Dokumentární film Radost z Myšlení přibližuje osobnost přírodovědce a filosofa Zdeňka Neubauera, významné osobnosti naší fakulty, která odešla v roce 2016. Dokument lze zdarma streamovat na stránkách České televize.

Publikováno 18.12.2023

Nové poznatky o klimatických odezvách lesních ekosystémů

Nové poznatky o klimatických odezvách lesních ekosystémů

Nový výzkum učinil významné kroky v pochopení, jak lesní ekosystémy reagují na klimatické změny. Studie zkoumala vztah mezi indexy šířky letokruhů a normalizovaným rozdílovým vegetačním indexem v kontextu klimatu, topografie a půdních podmínek. Korespondenčním autor studie je dr. Mašek z Katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Publikováno 14.12.2023