E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřečtěte si o nás

Letní škola geoinformatiky a DPZ

Letní škola geoinformatiky a DPZ

Tým EO4Landscape Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie, PřF UK Vás srdečně zve na mezinárodní letní školu EO4Educators 2023 zaměřenou na dálkový průzkum Země (DPZ), která se bude konat v Praze ve dnech 17. až 21. července 2023.

Publikováno 2.6.2023

Vyšla publikace "Vltava - proměny historické krajiny"

Vyšla publikace "Vltava - proměny historické krajiny"

"Vltava - proměny historické krajiny" mapuje vývoj historické krajiny podél Vltavy, od pramene až po soutok s Berounkou. Publikace je výstupem projektu NAKI, na kterém se podíleli i geografové z naší fakulty. Kniha byla pokřtěna za přítomnosti pana děkana prof. Jiřího Zimy na břehu Vltavy vltavskou vodou a za kmotry jí byli z naší fakulty doc. Ivan Bičík a prof. Bohumír Janský, za spolek Vltavan Davle jeho předseda Ing. Josef Bílek.

Publikováno 1.6.2023

Úspěch "naší SOČkařky" na mezinárodním fóru

Úspěch "naší SOČkařky" na mezinárodním fóru

Vojtěch Čermák z Katedry experimentální biologie rostlin vedl SOČ Adély Uhrové z Gymnázia Botičská s názvem „Analýza genových interakcí mezi transkripčním faktorem SPT6L a geny regulujícími kvetení Arabidopsis thaliana“. S touto prací byla Adéla Uhrová  nominována na mezinárodní soutěž Regeneron ISEF (Regeneron International Science and Engineering Fair), která proběhla tento květen v Texasu. Tam se umístila na krásném 2. místě v oboru Plant Sciences (mimo to loni s uvedenou prací Adéla skončila na 2. místě v soutěži České hlavičky v kategorii GENUS „Člověk a svět kolem něj“). Gratulujeme!

Publikováno 29.5.2023

Výstava Cesty české vědy v muzeu ve Sněžném

Výstava Cesty české vědy v muzeu ve Sněžném

Srdečně vás zveme na výstavu Cesty české vědy, který je výstupem projektu Živá mapa: Topografie dějin přírodních věd v českých zemích, realizovaného na PřF UK a podpořeného Ministerstvem kultury. Výstava vypráví příběhy z dějin geografie, botaniky, geologie, astronomie, genetiky či naturfilosofie, zasazené do míst, kde se odehrávaly. Její další zastávnou je Dům přírody Žďárských vrchů ve Sněžném.

Publikováno 25.5.2023

Návštěva význačného absolventa PřF UK prof. Václava Smila

Návštěva význačného absolventa PřF UK prof. Václava Smila

Vysokoškolského profesora, světově proslulého propagátora vědy a spisovatele Václava Smila, absolventa Přírodovědecké fakulty UK, ocenila naše fakulta, Univerzita Karlova i Česká geografická společnost. V zaplněné Velké geologické posluchárně byl prostor i na zajímavou debatu.

Publikováno 24.5.2023

Ceny Živy za rok 2022

Ceny Živy za rok 2022

22. května 2023 byly ve vile Lanna předány ceny časopisu Živa za rok 2022. I tentokrát byla oceněna řada osobností, které působí na Přírodovědecké fakultě. Oceněným gratulujeme!

Publikováno 23.5.2023

Hodnocení výuky studenty

Hodnocení výuky studenty

Také za aktuální letní semestr probíhá hodnocení výuky (anketa) v aplikaci hodnoceni.natur.cuni.cz. Hodnocení bylo spuštěno během zápočtového týdne a bude studentům umožněno po celé zkouškové období letního semestru. Děkujeme všem studentům a studentkám za poskytnutí zpětné vazby, které si velmi ceníme! Zároveň byly v aplikaci publikovány výsledky hodnocení za zimní semestr. Děkujeme všem vyučujícím, kteří reagovali na slovní komentáře a se zpětnou vazbou dále pracují.

Publikováno 23.5.2023

Memorandum o porozumění mezi PřF UK a Central Mindanao University

Memorandum o porozumění mezi PřF UK a Central Mindanao University

Za přítomnosti děkana prof. Jiřího Zimy, proděkana biologické sekce prof. Petra Horáka a entomologů dr. Petra Šípka (katedra zoologie PřF UK) a dr. Dominika Vondráčka (Národní muzeum) bylo ve čtvrtek 18. května 2023 podepsáno "memorandum o porozumění" mezi Přírodovědeckou fakultou UK a Central Mindanao University (CMU), kterou reprezentovala tříčlenná delegace. Dohoda se týká vědecké spolupráce i výměny studentů/pracovníků, a to především v oblasti studia biodiverzity na Filipínách (aktuálně bezobratlých/hmyzu).

Publikováno 19.5.2023

Vyšla publikace "Vltava - proměny historické krajiny"

Vyšla publikace "Vltava - proměny historické krajiny"

"Vltava - proměny historické krajiny" mapuje vývoj historické krajiny podél Vltavy, od pramene až po soutok s Berounkou, ovlivněného technickými zásahy a proměnami funkci řeky v kontextu společenských změn. Publikace je výstupem projektu NAKI, na kterém se podíleli i geografové z naší fakulty.

Publikováno 18.5.2023

Cena L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě míří i na naši fakultu

Cena L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě míří i na naši fakultu

Již 17. ročník talentového programu L´Oreál - UNESCO Pro ženy ve vědě zná tři nové vítězné projekty. Jednou ze tří vědkyň, které svými projekty zaujaly porotu, je Mgr. Pavla Eliášová, Ph.D. z katedry fyzikální a makromolekulární chemie. Gratulujeme!

Publikováno 18.5.2023

Tým UK postoupil do globálního finále soutěže Map the System v Oxfordu

Tým UK postoupil do globálního finále soutěže Map the System v Oxfordu

Interdisciplinární tým (UK, UPCE) s tématem Trauma a porod v ČR postoupil z mezinárodního semifinále prestižní soutěže Map the System do globálního finále. To proběhne začátkem července 2023 na University of Oxford. Gratulujeme!

Publikováno 16.5.2023

Výstava Udržitelnost a civilizace na pražské Kampě

Výstava Udržitelnost a civilizace na pražské Kampě

Zveme všechny zájemce na třetí z cyklu autorských výstav prof. Miroslava Bárty, Udržitelnost a civilizace, kterou můžete zhlédnout ve dnech 12.5. - 28. 6. 2023 na pražské Kampě. Její hlavní myšlenkou je, že naše civilizace jako doposud první nedokáže většinu toho, co vyrobí, vrátit zpět do přírody nebo recyklovat. Výstava vznikla pod záštitou rektorky UK a Ministerstva průmyslu a obchodu. Na přípravě se podíleli geografové prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D., doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. a RNDr. Luděk Šefrna, CSc. z naší fakulty.

Publikováno 15.5.2023

Fakulta se účastní mezinárodního projektu DURABLE

Fakulta se účastní mezinárodního projektu DURABLE

DURABLE (Delivering a Unified Research Alliance of Biomedical and public health Laboratories against Epidemics) je výzkumný projekt probíhající od 1. února 2023 do 31. ledna 2027, který si klade za cíl řešit rostoucí výskyty infekčních chorob prostřednictvím sjednoceného a koordinovaného přístupu. Projekt vytváří silnou síť špičkových výzkumných ústavů a veřejných zdravotnických center po celé Evropě, aby poskytoval vědecké informace vysoké kvality v rekordním čase, podporující rozhodování při reakci na hrozby zdraví přesahující hranice. Za naši fakultu koordinuje projekt RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D., zapojeny jsou Katedra genetiky a mikrobiologie a Katedra parazitologie.

Publikováno 15.5.2023

Tradiční úklid Albertovských strání je za námi

Tradiční úklid Albertovských strání je za námi

V úterý 9. května 2023 proběhl již tradiční úklid Albertovských strání. Toho se chopili nejen studenti, ale aktivně se zapojil i děkan fakulty, předseda Akademického senátu a pedagogové. Všem zúčastněným moc děkujeme a jsme vděční, že každoročně s nadšením zvelebují přírodu v našem kampusu.

Publikováno 10.5.2023

Kniha "O parazitech a lidech" právě vyšla v němčině

Kniha "O parazitech a lidech" právě vyšla v němčině

Populárně-naučná publikace, která v roce 2019 získala cenu Magnesia Litera v kategorii "Litera za naučnou literaturu" slaví další úspěch, tentokrát dokonce za hranicemi. Pod názvem Von Parasiten und Menschen aktuálně vychází v německém nakladatelství Springer Berlin.

Publikováno 5.5.2023

Výstava "Vltava - proměny historické krajiny" nyní ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy

Výstava "Vltava - proměny historické krajiny" nyní ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy

Výstava "Vltava - proměny historické krajiny" pokračuje ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, a to od 5.5. do 1. 10. 2023. Výstava je určena široké veřejnosti a nabízí unikátní pohled na původní údolí Vltavy před vznikem kaskády přehrad a seznamuje s aspekty změn krajiny a jejího osídlení. Na výstavě se podíleli geografové z Přírodovědecké fakulty UK a odborníci z Katedry geomatiky a Katedry hydrotechniky Fakulty stavební ČVUT.

Publikováno 3.5.2023

Přírodovědecká fakulta hostila celostátní kolo Zeměpisné olympiády

Přírodovědecká fakulta hostila celostátní kolo Zeměpisné olympiády

Ve dnech 27. a 28. dubna 2023 se konalo celostátní kolo 25. ročníku Zeměpisné olympiády, i v letošním roce v prostorách PřF UK na Albertově. Soutěžící se utkali nejen v písemných testech či v práci v terénu, ale čekal na ně i pestrý program. Vítězům i postupujícím do mezinárodních soutěží gratulujeme!

Publikováno 2.5.2023

Ústřední kolo 57. ročníku Biologické olympiády má své vítěze

Ústřední kolo 57. ročníku Biologické olympiády má své vítěze

Ve dnech 24. – 28. dubna proběhlo ústřední kolo 57. ročníku Biologické olympiády, soutěže, ve které žáci i studenti měří své síly ve znalostech z přírodopisu a biologie. Letošní ústřední kolo BiO hostilo Gymnázium Teplice a postoupilo do něj 36 účastníků. Své loňské vítězství zde obhájil Daniel Čižovský z Biskupského gymnázia v Hradci Králové a zařadil se tak mezi legendy této soutěže. Gratulujeme!

Publikováno 2.5.2023

Johnson Matthey Academic Conference 2023 – Cena za nejlepší poster putuje na naši fakultu

Johnson Matthey Academic Conference 2023 – Cena za nejlepší poster putuje na naši fakultu

Studentka 3. ročníku doktorského studia Anastasia Kurbanova z katedry fyzikální a makromolekulární chemie získala cenu za nejlepší poster na Johnson Matthey Academic Conference 2023. Anastasia studuje doktorské studium pod vedením Ing. Jana Přecha, Ph.D. ve skupině prof. Jiřího Čejky s hlavním výzkumným zaměřením na syntézu a katalytické aplikace zeolitů.

Publikováno 28.4.2023

Geografické rozhledy na téma Slovensko

Geografické rozhledy na téma Slovensko

Slovensko je krásná, pestrá a unikátní země. A to z hlediska sociogeografického i fyzickogeografického. Přesvědčit se o tom můžete ve čtvrtém čísle 32. ročníku Geografických rozhledů, které právě vychází.

Publikováno 26.4.2023