E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřečtěte si o nás

Ústřední kolo 57. ročníku Biologické olympiády má své vítěze

Ústřední kolo 57. ročníku Biologické olympiády má své vítěze

Ve dnech 24. – 28. dubna proběhlo ústřední kolo 57. ročníku Biologické olympiády, soutěže, ve které žáci i studenti měří své síly ve znalostech z přírodopisu a biologie. Letošní ústřední kolo BiO hostilo Gymnázium Teplice a postoupilo do něj 36 účastníků. Své loňské vítězství zde obhájil Daniel Čižovský z Biskupského gymnázia v Hradci Králové a zařadil se tak mezi legendy této soutěže. Gratulujeme!

Publikováno 2.5.2023

Johnson Matthey Academic Conference 2023 – Cena za nejlepší poster putuje na naši fakultu

Johnson Matthey Academic Conference 2023 – Cena za nejlepší poster putuje na naši fakultu

Studentka 3. ročníku doktorského studia Anastasia Kurbanova z katedry fyzikální a makromolekulární chemie získala cenu za nejlepší poster na Johnson Matthey Academic Conference 2023. Anastasia studuje doktorské studium pod vedením Ing. Jana Přecha, Ph.D. ve skupině prof. Jiřího Čejky s hlavním výzkumným zaměřením na syntézu a katalytické aplikace zeolitů.

Publikováno 28.4.2023

Geografické rozhledy na téma Slovensko

Geografické rozhledy na téma Slovensko

Slovensko je krásná, pestrá a unikátní země. A to z hlediska sociogeografického i fyzickogeografického. Přesvědčit se o tom můžete ve čtvrtém čísle 32. ročníku Geografických rozhledů, které právě vychází.

Publikováno 26.4.2023

Rukopis psaný na barikádách

Rukopis psaný na barikádách

Článek, který je jedinečný vědeckým obsahem i silným lidským příběhem. Tak lze popsat rukopis, který právě vyšel v časopise Marine Micropaleontology. Hlavní autorkou celého projektu a publikovaného textu je Yuliia V. Vernyhorova, ukrajinská paleontoložka z Kyjeva. Mezi klíčovými spoluautory nalezneme také několik vědců z Ústavu geologie a paleontologie a Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Publikováno 26.4.2023

Degradace jako syntetická cesta?

Degradace jako syntetická cesta?

Zeolity jsou velmi intenzivně studovaným typem materiálu se širokým potenciálním i existujícím využitím. Častý problém nicméně spočívá v přípravě, která obvykle vyžaduje podmínky, které jsou pro přípravu chemicky méně stabilních materiálů nepříznivé. Právě takové zeolity se nyní podařilo připravit ve skupině prof. Jiřího Čejky a doc. Maksyma Opanasenka na Katedře fyzikální a makromolekulární chemie a Centru pro cílenou syntézu a aplikace perspektivních materiálů (CUCAM). Článek, který výzkum popisuje, vyšel v prestižním vědeckém časopise Journal of the American Chemical Society (časopis Americké chemické společnosti).

Publikováno 24.4.2023

Univerzita Karlova oceňovala své nejlepší absolventy.

Univerzita Karlova oceňovala své nejlepší absolventy.

Z celkového počtu osmnácti oceněných byli hned čtyři z naší fakulty! Z rukou paní rektorky prof. Mileny Králíčkové převzali ocenění Mojmír Polák a Petra Krsková (Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského), Cenu prof. PhDr. Václava Příhody získali Hana Janoušková a Ondřej Kopecký. Gratulujeme!

Publikováno 21.4.2023

Jak savanoví ptáci tolerují přítomnost lidí? Rozhodují i jejich letové schopnosti

Jak savanoví ptáci tolerují přítomnost lidí? Rozhodují i jejich letové schopnosti

Jaké únikové strategie používají ptáci v otevřených tropických ekosystémech a jak snášejí přítomnost člověka? Odpovědi přináší rozsáhlá studie mezinárodního týmu vědců, který vedli vědci z Ústavu biologie obratlovců AV ČR, Přírodovědecké fakulty UK a České zemědělské univerzity v Praze, publikovaná v časopise Nature Communications. Na základě tisíců pozorování stovek tropických druhů ptáků v Africe, Jižní Americe a Austrálii badatelé dokázali, že stačí znát relativně omezený počet vlastností tropických ptáků, aby se dala odhadnout míra jejich tolerance k člověku. Tyto znalosti mohou významně pomoci při jejich ochraně.

Publikováno 20.4.2023

Nové pohledy na vznik kalder - co předchází sopečným erupcím?

Nové pohledy na vznik kalder - co předchází sopečným erupcím?

Nová publikace společného týmu z Ústavu geologie a paleontologie naší fakulty (Jiří Žák, Filip Tomek) a Českého vysokého učení technického (Michael Somr, Petr Kabele) v jednom z nejprestižnějších geovědních časopisů Earth- Science Reviews (IF=12,038; ranking 4/203 v kategorii "Geosciences, multidisciplinary") analyzuje podmínky, za kterých může ve svrchní části zemské kůry dojít ke gravitačnímu propadu sopek do podložních magmatických krbů a katastrofickým sopečným erupcím.

Publikováno 17.4.2023

Měníme svět pohybem 2023

Měníme svět pohybem 2023

FTVS UK spolu s Balance Club Brumlovka otevřely pro studující všech fakult UK projet s názvem Měníme svět pohybem 2023. Cílem tohoto projektu je podpořit tvůrčí aktivity a inovativní myšlenky studentů v oblasti zdravého životního stylu, pohybu a sportovních aktivit. Účastnit se mohou celé týmy. Projekty lze předkládat v češtině i angličtině. Finálové kolo proběhne 10. 10. 2023 v Kampusu Hybernská. Uzávěrka zaslání projektů je 9. 6. 2023.

Publikováno 13.4.2023

Na fakultu míří další vědci, jejichž výzkum bude podpořen prestižním grantem

Na fakultu míří další vědci, jejichž výzkum bude podpořen prestižním grantem

Díky mobilitám ERA Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships budou na naší fakultě působit noví vědci. Na Katedře fyzické geografie a geoekologie již pod vedením doc. Tremla působí Eunice Romero, Ph.D. Na Katedru buněčné biologie zamíří Jarmila Králová, Ph.D., jejímž supervizorem bude Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. Gratulujeme!

Publikováno 11.4.2023

Tým vědců z Přírodovědecké fakulty získal prestižní navazující HFSP Grant

Tým vědců z Přírodovědecké fakulty získal prestižní navazující HFSP Grant

Granty organizace Human Frontier Science Program (HFSP) se zaměřují na výzkum kladoucí smělé a zcela originální otázky, zejména na pomezí zavedených vědeckých oblastí. Získat se ho podařilo týmu Kláry Hlouchové z katedry buněčné biologie. Gratulujeme!

Publikováno 11.4.2023

Univerzita Karlova založila Dobrovolnické centrum

Univerzita Karlova založila Dobrovolnické centrum

Univerzita Karlova založila vlastní Dobrovolnické centrum UK, které se opírá o zkušenosti studentů a zaměstnanců univerzity v posledních letech. Jeho první aktivitou je zapojení se do celorepublikové jarní úklidové iniciativy. Akce Ukliďme Česko s Karlovkou se koná ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 15.00 na Albertově.

Publikováno 11.4.2023

Stanovisko a doporučení kolegia děkana pro užívání prostředků umělé inteligence

Stanovisko a doporučení kolegia děkana pro užívání prostředků umělé inteligence

Vedení fakulty vydalo stanovisko a doporučení ohledně umělé inteligence. Čtěte po rozkliknutí této aktuality.

Publikováno 11.4.2023

Univerzita Karlova předala ceny

Univerzita Karlova předala ceny

Ve středu 5. dubna 2023 hostila Velká aula Karolina slavnostní zasedání na počest 675. výročí založení Univerzity Karlovy. Během něj byly předány ceny jejím významným osobnostem. Cena Bedřicha Hrozného byla udělena výzkumnému týmu MUDr. Mgr. Víta Hubky, Ph.D. z katedry botaniky PřF UK. Čestným uznáním pak vedení Univerzity Karlovy a Komise pro komunikaci a PR UK ocenily studenta naší fakulty Mgr. Vojtěcha Dostála. Gratulujeme!

Publikováno 6.4.2023

Přihlaste se do FameLabu!

Přihlaste se do FameLabu!

Chcete se stát hvězdou vědeckého nebe a zazářit na jedné z nejstarších mezinárodních vědeckých soutěží? Pak je soutěž FameLab právě pro vás! Světová stand-upová soutěž s finále v anglickém Cheltenhamu uzavírá přihlášky 31.5. 2023.

Publikováno 5.4.2023

Nová analýza počtu ptáků: ubývá dálkových migrantů

Nová analýza počtu ptáků: ubývá dálkových migrantů

Ačkoliv se počet jedinců českých ptáků v celkovém součtu příliš nemění, počty jednotlivých druhů se v čase vyvíjejí často velmi rozdílně. Nová studie týmu českých ornitologů ukazuje, že počty českých ptáků neovlivňují jen změny podmínek u nás, ale také globální klimatické změny. Největší pokles počtů zažívají vedle polních druhů ptáků také ty, které podstupují dlouhou migraci do svých zimovišť.

Publikováno 28.3.2023

Druhé vydání projektu 4EU+ UNREAD bylo úspěšně dokončeno

Druhé vydání projektu 4EU+ UNREAD bylo úspěšně dokončeno

Ve dnech 23. a 24. března 2023 hostila naše fakulta závěrečnou konferenci 4EU+ "Urban Regulations and Political Memory". Tento interdisciplinární kurz je jedním ze vzdělávacích projektů aliance 4EU+ a je veden týmem geografů, historiků a právníků z Univerzity Karlovy, Varšavské univerzity a Milánské univerzity. Program konference připravili i člen výzkumného týmu Urban and Regional Laboratory doc. Martin Ouředníček z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje spolu se studenty magisterského studia geografie Jakubem Kraftem a Danielem Bečvářem a vedoucí Mapové sbírky PhDr. Eva Novotná, Ph.D.

Publikováno 27.3.2023

Fakulta se stala partnerem ve dvou významných mezinárodních projektech

Fakulta se stala partnerem ve dvou významných mezinárodních projektech

V rámci výzvy Marie Sklodowska - Curie Actions: Doctoral Networks (MSCA- DN) získala naše fakulta hned dva mezinárodní konsorciální projekty, ve kterých vystupuje jako partner. Jedním z nich je projekt BioacAI, jehož českou část povede RNDr. Tereza Petrusková Ph.D. z katedry ekologie, druhým Natural Traces, jehož česká část bude probíhat pod vedením prof. Tomáše Cajthamla a RNDr. Daniela Vaňka, Ph.D. z Ústavu pro životní prostředí. Gratulujeme!

Publikováno 24.3.2023

Fakulta získala dotaci k projektu mobilit v rámci výzvy MSCA Fellowship CZ

Fakulta získala dotaci k projektu mobilit v rámci výzvy MSCA Fellowship CZ

V rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, výzvy MSCA Fellowship CZ se podařilo získat dotaci k realizaci projektu obsahujícího 5 mobilit výzkumných pracovníků. Projekt bude realizován od dubna 2023 do července 2026.

Publikováno 23.3.2023

Mezi vítězi Ceny Wernera von Siemense máme i zástupce naší fakulty

Mezi vítězi Ceny Wernera von Siemense máme i zástupce naší fakulty

Ceny Wernera von Siemense jsou rozdány. V již 25. ročníku odborná porota vybrala nejlepší práce z oblastí technických a přírodovědných oborů. Laureáty jsou i studenti naší fakulty. Gratulujeme!

Publikováno 23.3.2023