E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřečtěte si o nás

CASSINI Hackathon 2022 v Praze

CASSINI Hackathon 2022 v Praze

Ve dnech 4. až 6. listopadu 2022 se konal v Praze #CASSINI Hackathon se zaměřením na využití evropských vesmírných technologií ve finanční sféře. Hackathonu se účastnili i studenti Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie, a to hned ve dvou týmech.

Publikováno 2.12.2022

Světový den půdy na PřF UK

Světový den půdy na PřF UK

Dovolujeme si Vás pozvat na další ročník akce Světový den půdy pořádaný Katedrou fyzické geografie a geoekologie. Událost má za cíl zvyšovat povědomí o různých problematikách týkajících se půdy.

Publikováno 28.11.2022

Eliška Jandová má z mezinárodního Famelabu stříbro!

Eliška Jandová má z mezinárodního Famelabu stříbro!

Koncem září vyhrála národní finále soutěže FameLab. Čerstvě – 25. listopadu 2022 – v mezinárodním on-line finále v Cheltenhamu pak brala supercenné stříbro! Budoucí molekulární bioložka Eliška Jandová ve svém vystoupení uspokojila svou posedlost mluvením a hlavně – nastínila naději pro pacienty s rakovinou.

Publikováno 26.11.2022

Zemřel docent Jan Krekule

Zemřel docent Jan Krekule

Docent Jan Krekule, význačný vědec v oboru experimentální biologie rostlin a úspěšný popularizátor poznatků jak ze svého oboru, tak z botaniky v celé její šíři, zemřel 18. listopadu 2022.

Publikováno 22.11.2022

Dr. Ruth Tachezy získala cenu CELSA 2022

Dr. Ruth Tachezy získala cenu CELSA 2022

Cena CELSA je udělována každoročně a jejím cílem je ocenit univerzitní veřejnost, která se nad rámec svých povinností zasloužila o službu společnosti a lidstvu obecně. V letošním roce udělila rada CELSA ceny dvě, držitelkou jedné z nich je RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D. z katedry genetiky a mikrobiologie. Oceněna byla její angažovanost v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2, a to jak v období počátečního testování, tak později v rámci komunikace s příslušnými institucemi, médii a širokou veřejností.

Publikováno 21.11.2022

Představení fakultních divadelních souborů: Hamba a Viníci

Představení fakultních divadelních souborů: Hamba a Viníci

Srdečně zveme všechny věrné i nové diváky divadelního souboru Hamba, a to hned na dvě představení - v úterý 22.11. a ve čtvrtek 24.11. na reprízu hry EX do Velké geologické posluchárny. Ve středu 23.11. se v divadle Kámen představí divadelní soubor Viníci se hrou Hledá se režisér.

Publikováno 18.11.2022

Ocenění Nadace Nadání pro osobnosti Univerzity Karlovy

Ocenění Nadace Nadání pro osobnosti Univerzity Karlovy

16. listopadu 2022 se na zámek Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic sjely desítky studentů a vědců, aby společně oslavily vítěze letošních cen. V letošním roce jich Nadace Nadání předala celkem 54. 49 Cen Josefa Hlávky dostali studenti do věku 33 let. Pět osobností – nestorů a významných osobností – obdrželo Medaile Josefa Hlávky. Za naši fakultu byla oceněna absolventka katedry botaniky Veronika Konečná. Gratulujeme!

Publikováno 17.11.2022

Prášilské jezero otevírá okno do minulosti

Prášilské jezero otevírá okno do minulosti

Tým soustředěný okolo doc. Petra Kuneše z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy už sedm let usilovně zkoumá prehistorii šumavských jezer. Odebrané sedimenty vydávají stále nová svědectví a nyní se podařilo část výsledků publikovat v prestižním časopise Science of the Total Environment. Přispěla k tomu neobvyklá kvalita záznamu z Prášilského jezera, která umožnila rekonstruovat velmi detailně změny tohoto jezerního ekosystému v minulosti a odhalit tím procesy spojené s hnědnutím vody přesahující rámec lokální studie.

Publikováno 15.11.2022

Publikace "Snow Leopards in Nepal" profesora Pavla Kindlmanna

Publikace "Snow Leopards in Nepal" profesora Pavla Kindlmanna

Snow leopards in Nepal, to je název nové z knihy produkce nakladatelství Springer, editované prof. Pavlem Kindlmannem z Ústavu pro životní prostředí PřF UK. Publikace zatím jako jediná podává ucelené informace o populační dynamice a představuje nejen komplexní přehled, ale i nová, dosud nepublikovaná data z období 15 let intenzivního pozorování fotopastmi v kombinaci s odběrem vzorků a jejich analýzami. Právě tato data by mohla být užitečná i pro další badatele zabývajícího se levhartem sněžným. Kromě editora jsou spoluautory bývalí či současní doktorandi Ústavu pro životní prostředí PřF UK.

Publikováno 15.11.2022

Nová kniha "Atlas of the Gravity and Magnetic Fields  of the Moon"

Nová kniha "Atlas of the Gravity and Magnetic Fields of the Moon"

Docent Günther Kletetschka Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky se stal jedním ze spoluautorů nové rozsáhlé monografické publikace z produkce nakladatelství Springer. Kniha obsahuje informace o geologii Měsíce spolu se základními informacemi o magnetickém poli, mapování a topografických modelech.

Publikováno 12.11.2022

Kolik opadu globálně zkonzumuje půdní fauna?

Kolik opadu globálně zkonzumuje půdní fauna?

Jabbar Moradi, Pavel Kindlmann a Jan Frouz z Ústavu pro životní prostředí PřF UK jsou spoluautory rozsáhlého review článku, publikovaného v časopise Scientific Reports. Článek (mimo jiné ukazuje) ukazuje, že v celkovém průměru (napříč biomy) spotřebuje půdní fauna přibližně 50 % ročního opadu.

Publikováno 12.11.2022

Výsledky voleb do Studentské komory Akademického senátu PřF UK pro funkční období 2023–2024

Výsledky voleb do Studentské komory Akademického senátu PřF UK pro funkční období 2023–2024

V období od úterý 8. listopadu do čtvrtka 10. listopadu 2022 proběhly volby do Studentské komory Akademického senátu PřF UK pro funkční období 2023–2024. Volební komise projednala výsledky voleb a konstatovala, že vše proběhlo v souladu s volebním řádem.

Publikováno 11.11.2022

Historik Timothy Garton Ash z Oxfordské univerzity vystoupí na FF UK

Historik Timothy Garton Ash z Oxfordské univerzity vystoupí na FF UK

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Vás pozvývá na přednášku historika Timothyho Gartona Ashe z Oxfordské univerzity pod názvem "From Post-War Europe to Post-Wall Europe – and Back", kterou v rámci akcí k Českému předsednictví EU a pod záštitou ministra M. Beka pronese ve středu 16. listopadu 2022 od 10 hodin v aule FF UK na nám. J. Palacha.

Publikováno 11.11.2022

Dny geografie 2022

Dny geografie 2022

I pro letošní ročník Dnů geografie je připraven bohatý program vhodný jak pro žáky základních i středních škol a jejich učitele, tak také pro širokou veřejnost.

Publikováno 10.11.2022

Oslavy 17. listopadu proběhnou i na Albertově

Oslavy 17. listopadu proběhnou i na Albertově

I letos proběhne v areálu Albertova akce upomínající na jednu z největších událostí novodobých českých dějin, sametovou revoluci. Program na Albertově zahájí v 10 hodin studentské spolky, následně vystoupí Platforma studentů politologie a studentské sbory A Patella a Clavicula. Samotný pietní akt začne ve 12 hodin.

Publikováno 10.11.2022

 Geografické rozhledy:  Postsovětský prostor

Geografické rozhledy: Postsovětský prostor

Válka na Ukrajině - kolaps ruského obra?; Rusko, Střední Asie a válka na Ukrajině?; Zapomenutý kraj Nikoly Šuhaje? Česká stopa v Podkarpatské Rusi; Poměry režimů ve Střední Asii. O tomto i mnohém dalších se můžete dočíst v právě vycházejícím prvním čísle 32. ročníku Geografických rozhledů na téma Postsovětský prostor.

Publikováno 7.11.2022

K čemu slouží redukované mitochondrie?

K čemu slouží redukované mitochondrie?

Vědci před několika lety objevili kuriózní případ prvoků (oxymonád), kteří nemají mitochondrie. Od té doby si výzkumná skupina docenta Hampla z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a výzkumného centra BIOCEV klade otázku, jak k unikátní ztrátě mitochondrie došlo. V práci, která právě vyšla v prestižním časopise Current Biology, studoval tým docenta Hampla s Justynou Zítek jako první autorkou nejbližšího známého příbuzného oxymonád, volně žijícího bičíkovce Paratrimastix pyriformis.

Publikováno 4.11.2022

GA ČR udělovala přestižní granty, jeden putuje i na naši fakultu

GA ČR udělovala přestižní granty, jeden putuje i na naši fakultu

Grantová agentura České republiky (GA ČR) od příštího roku bude financovat 10 nových projektů EXPRO a 23 projektů JUNIOR STAR. Obě prestižní soutěže mají za cíl nadstandardními podmínkami podpořit vědeckou excelenci – EXPRO jsou určeny pro zkušené vědce, kteří mají přelomovou myšlenku, zatímco JUNIOR STAR umožní vynikajícím začínajícím vědcům věnovat se vlastním badatelským tématům. Jeden z JUNIOR STAR grantů putuje i na naši fakultu - získal ho dr. Filip Kolář z katedry botaniky. ​ Gratulujeme!

Publikováno 4.11.2022

Expedice Neuron vyráží za asexuálními bazilišky

Expedice Neuron vyráží za asexuálními bazilišky

Pod vlajkou Expedice Neuron se do světa vydává další výprava. Tým prof. Lukáše Kratochvíla z katedry ekologie PřF UK stráví listopad 2022 v Hondurasu, aby zjistil, jestli je bazilišek Laemanctus julioi v přírodě asexuální. „Spojíme terénní pozorování s odebráním vzorků pro genetickou analýzu a parazitologické zkoumání,“ říká Lukáš Kratochvíl. Výzkum může vést až k odhalení nové asexuální linie plazů.

Publikováno 4.11.2022

Co drží na uzdě globální biodiverzitu?

Co drží na uzdě globální biodiverzitu?

Článek v prestižním časopise Science Advances, který publikovali vědci z Univerzity Karlovy (CTS a PřF UK) ukazuje, že biologická rozmanitost Země je v měřítku desítek miliónů let regulovaná díky zpětné vazbě mezi diverzitou na jedné straně a vznikáním a zanikáním druhů na straně druhé, takže nemůže neomezeně růst. To vrhá nové světlo na současnou krizi biodiverzity.

Publikováno 1.11.2022