E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřečtěte si o nás

Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. obdržel významné ocenění Varšavské univerzity

Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. obdržel významné ocenění Varšavské univerzity

V dubnu 2018 při příležitosti mezinárodní konference na téma 100 let geografie na Varšavské univerzitě a 125 let od založení Polské geografické společnosti převzal doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. jako první zahraniční laureát významné ocenění Varšavské univerzity.

Publikováno 16.5.2018

Americký semestr probíhá letos již po pětadvacáté!

Americký semestr probíhá letos již po pětadvacáté!

Již 25 let probíhá každoročně na naší fakultě tzv. Americký semestr – program vzájemné spolupráce mezi Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a jednou z nejprestižnějších amerických univerzit Dartmouth College (New Hampshire, USA). Přibližně v polovině programu, 3. a 4. května, proběhla u příležitosti letošního kulatého výročí založení Amerického semestru oslava v podobě odborně-společenského programu pro fakultní i širší veřejnost.

Publikováno 14.5.2018

Ceny časopisu Živa získala řada zástupců naší fakulty

Ceny časopisu Živa získala řada zástupců naší fakulty

Časopis Živa uděluje ocenění, určená autorům nejlepších článků, od roku 1997. Ve vile Lanna, kde dekorování oceněných tradičně probíhá, bylo ve středu 9. 5. oceněno hned několik zástupců naší fakulty v různých kategoriích. Všem oceněným srdečně blahopřejeme!

Publikováno 11.5.2018

Další premiéra divadla HAMBA: Genius Loci

Další premiéra divadla HAMBA: Genius Loci

Jeden hotel, záhadná smrt, vyšetřující s neortodoxními metodami. A více než neobvyklí podezřelí. Divadelní spolek Hamba přichází s novou hrou od Vojtěcha Kynčla, autora komorního sci-fi Ke hvězdám a temné pohádky O drakovi z Hromové hory. Představení se odehraje ve Velké geologické posluchárně (Albertov 6) a to hned dvakrát, 14. května od 19h a 18. května od 18h. Pro lepší zážitek doporučujeme čelovku nebo baterku s sebou.

Publikováno 25.4.2018

Klastrové sloučeniny boru pro nanochemii

Klastrové sloučeniny boru pro nanochemii

Intenzivní zájem docenta Pavla Matějíčka z katedry fyzikální a makromolekulární chemie PřF UK o sloučeniny boru, borany, vyústil nedávno v zajímavý úspěch. Respektovaný chemický časopis Langmuir jej požádal o přehledový článek, který reviduje více než desetiletou práci jeho a týmu kolegů ze skupiny Soft Matter. Článek se dostal na obálku časopisu a v online verzi patří od uveřejnění v listopadu 2017 k nejčtenějším článkům časopisu vůbec.

Publikováno 25.4.2018

Projekt CONSPIRO řeší kvalitu ovzduší v topné sezóně

Projekt CONSPIRO řeší kvalitu ovzduší v topné sezóně

Tým dr. Jana Hovorky z Ústavu pro životní prostředí z naší fakulty je jedním z koordinátorů projektu CONSPIRO, který sdružuje odborníky ze 14 evropských zemí. Projekt má za cíl zlepšit kvalitu ovzduší, znečištěného v malých sídlech během zimní topné sezóny.

Publikováno 20.4.2018

5. ročník Frankfurt Summer School

5. ročník Frankfurt Summer School

Již po páté proběhne letní škola na Goethe University ve Frankfurtu nad Mohanem (SRN). Program věnovaný přírodním vědám bude letos zastřešen tématem »BIODIVERSITY AND GLOBAL CHANGE«. Přednášející jsou pedagogové a špičkoví vědci z Goethe Uni a Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre. Kromě přednášek budou náplní školy praktické kurzy zaměřené na makroevoluci a modelování, fylogenetické studie, morfometriku a statistiku. 16. 7. - 10. 8. 2018

Publikováno 19.4.2018

Studenti Univerzity Karlovy obdrželi prestižní Ceny rektora a Bolzanovu cenu

Studenti Univerzity Karlovy obdrželi prestižní Ceny rektora a Bolzanovu cenu

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima ocenil nejlepší absolventy každoročně udělovanou prestižní Cenou rektora. Mezi laureáty jsou i studenti naší fakulty. Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského, pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů, obdrželi Mgr. Filip Horký a Bc. Jiří-Jakub Zevl. Bolzanovu cenu, jejímž smyslem je již více než dvacet let podporovat vědeckou výchovu a odbornou připravenost studentů, získal za svou disertační práci RNDr. Miroslav Položij, Ph.D. Mimořádná cena rektora pak byla udělena Bc. Tereze Kmochové a Mgr. Martinu Minaříkovi, Ph.D.

Publikováno 18.4.2018

Nové číslo Geografických rozhledů je na světě

Nové číslo Geografických rozhledů je na světě

Čtvrté číslo 27. ročníku Geografických rozhledů přibližuje principy fungování globálních systémů různého charakteru a jejich dopady.

Publikováno 18.4.2018

Univerzita Karlova udělila ceny svým významným vědeckým osobnostem

Univerzita Karlova udělila ceny svým významným vědeckým osobnostem

Univerzita Karlova si připomíná výročí 670 let od svého založení. Při příležitosti oslav tohoto výročí udělil rektor UK profesor Tomáš Zima řadu ocenění. Mezi vyznamenanými jsou i významné vědecké osobnosti naší fakulty, kolektiv autorů pod vedením Mgr. Roberta Černého, Ph.D., laureáti Ceny Bedřicha Hrozného a prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. a prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D., držitelé výzkumné podpory Donatio Universitas Carolinae.

Publikováno 6.4.2018

Vzácné exponáty Mapové sbírky byly zapsány do registru Memory of World UNESCO

Vzácné exponáty Mapové sbírky byly zapsány do registru Memory of World UNESCO

Mezinárodní poradní výbor (IAC) programu UNESCO Paměť světa (MoW) doporučil zápis 78 nových nominací z původně navržených 130 do mezinárodního rejstříku Paměť světa. Mezi úspěšnými návrhy byly i unikátní renesanční mapy z fondu Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Národního muzea výtvarných umění (National Museum of Fine Arts) ve Vallettě. Slavnostní předání certifikátů proběhlo 5. dubna 2018 na Ministerstvu kultury ČR.

Publikováno 5.4.2018

Křest knihy “Hodnocení stavu smrkových porostů”

Křest knihy “Hodnocení stavu smrkových porostů”

Dne 26.3. proběhl na Katedře experimentální biologie rostlin ve Viničné 5 křest odborné publikace zaměřené na hodnocení fyziologického stavu smrkových porostů různými metodami spolu s uvedenými případovými studiemi z Krušných hor v letech 1998 - 2013. Slavnostního aktu se zúčastnila celá řada hostů z fakulty včetně proděkanů PřF UK – Dr. Aleše Soukupa, doc. Martina Ouředníčka a prof. Petra Horáka, kteří knihu pokřtili.

Publikováno 29.3.2018

Univerzita Karlova otevře své sídlo veřejnosti

Univerzita Karlova otevře své sídlo veřejnosti

Univerzita Karlova otevře v sobotu 7. dubna své historické sídlo Karolinum veřejnosti. Připomene si tak 670 let od svého založení. Pro návštěvníky je připravena prohlídková trasa s řadou zajímavostí a výstava univerzitních insignií. Areál Karolina bude otevřen mezi 10 - 17 hodinou.

Publikováno 29.3.2018

Jubilejní 25.ročník Amerického semestru byl zahájen

Jubilejní 25.ročník Amerického semestru byl zahájen

Ve středu 28. března 2018 proběhlo na Albertově zahájení jubilejního 25. ročníku tzv. Amerického semestru – programu vzájemné spolupráce mezi Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a americkou Dartmouth College (New Hampshire, USA).

Publikováno 28.3.2018

Kurz CŽV „Odborné zdravotnické laboratorní metody“ umožní získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání

Kurz CŽV „Odborné zdravotnické laboratorní metody“ umožní získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání

Ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou UK otevíráme akreditovaný kvalifikační kurz. Vstupním požadavkem je absolvování magisterského studijního oboru přírodovědného zaměření. Přihlásit se mohou i studenti, kteří nejpozději k prvnímu dni konání kurzu absolvují magisterské studium a tuto skutečnost doloží potvrzením. Přihlášení je možno do 20.5. 2018.

Publikováno 26.3.2018

Prof. Bohumír Janský v pořadu Fokus Václava Moravce

Prof. Bohumír Janský v pořadu Fokus Václava Moravce

Kdy se lidstvo ocitne na suchu? Čekají svět boje o vodu? Jak s vodou zacházíme a jak si jí vážíme? Přímý přenos ze Staré čistírny odpadních vod v Praze – Bubenči. Pozvání přijali mimo jiné hydrolog Bohumír Janský, dálková plavkyně Yvetta Hlaváčová Tulip, oceánolog Zdeněk Kukal, klimatolog Alexander Ač nebo egyptolog Miroslav Bárta.

Publikováno 15.3.2018

Výstražná stávka studentů #VyjdiVen

Výstražná stávka studentů #VyjdiVen

Studentská komora Akademického senátu PřF UK se aktivně připojila k výstražné stávce studentů #VyjdiVen plánovanou na 15. 3. 2018 od 12:00 a vyzývá studenty fakulty, aby se zapojili do této stávky. Současně studenti oslovili prostřednictvím děkana a jeho kolegia i pedagogy a pozvali je k spoluúčasti na této akci. Podle ohlasů na zveřejnění pozvánky se za hodinu přihlásilo k účasti více než 150 studentů a dalších členů akademické obce fakulty.

Publikováno 12.3.2018

Křest knihy "Univerzitní botanické zahrady v Praze v letech 1775-1945" proběhl ve skleníku Botanické zahrady

Křest knihy "Univerzitní botanické zahrady v Praze v letech 1775-1945" proběhl ve skleníku Botanické zahrady

Knihu "Univerzitní botanické zahrady v Praze v letech 1775-1945" právě vydalo nakladatelství Národní archiv. A jelikož je hlavním tématem knihy právě naše Botanická zahrada (byť nejen ve své současné lokaci), byla tato publikace pokřtěna právě u nás. Slavnostního aktu, který proběhl 1.3., se účastnila řada význačných hostí včetně děkana PřF UK prof. Jiřího Zimy.

Publikováno 11.3.2018

Nová kniha: O parazitech a lidech

Nová kniha: O parazitech a lidech

Paraziti jsou tvorové fascinující – na jedné straně svou schopností ubližovat, na druhé straně svou všestranností a vynalézavostí, která nám dokáže prozradit mnoho o povaze živého světa. O dechberoucím světě parazitů, jejich místě v přírodě i jejich vztazích s lidmi právě vychází populárně-naučná kniha, jejíž autorský kolektiv má těžiště na naší katedře parazitologie.

Publikováno 6.3.2018

Sociální geografka Dana Fialová v České televizi

Sociální geografka Dana Fialová v České televizi

Jaro je konečně tu a s ním i začátek chalupářské sezóny. O českém chalupaření a chataření hovořila ve Studiu 6 České televize sociální geografka Dana Fialová.

Publikováno 3.3.2018