E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřečtěte si o nás

Článek profesora Petra Pavlínka v Economic Geography

Článek profesora Petra Pavlínka v Economic Geography

Prestižní americký časopis Economic Geography publikoval článek prof. RNDr. Petra Pavlínka, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Za rok 2016 získal Economic Geography třetí nejvyšší impakt faktor v oboru geografie ze 79 hodnocených časopisů a čtvrtý nejvyšší v oboru ekonomie z 347 hodnocených časopisů. Článek se zabývá dopady přímých zahraničních investic v automobilovém průmyslu na regionální ekonomický rozvoj.

Publikováno 11.12.2017

Druhé číslo 27. ročníku Geografických rozhledů s tématem Město jako organismus právě vyšlo

Druhé číslo 27. ročníku Geografických rozhledů s tématem Město jako organismus právě vyšlo

Současné město je neustále se měnící a rostoucí organismus. Je moderní i tradiční zároveň, je žádoucím i odmítaným fenoménem. Své okolí vyčerpává, ale i obohacuje, své obyvatele omezuje i povznáší. Město je jádrem lidské společnosti, i když z hlediska udržitelného rozvoje značně kontroverzním.

Publikováno 8.12.2017

Další ročník soutěže L´Oréal Pro ženy ve vědě byl vyhlášen

Další ročník soutěže L´Oréal Pro ženy ve vědě byl vyhlášen

UNESCO a L’Oréal každoročně vyznamenává i pět významných badatelek, které se za svou kariéru staly vzorem pro následující generaci. Hlásit se mohou české vědkyně, z nichž porota vybere dvě vítězky, které odmění oceněním ve výši 250 000 Kč. Termín uzávěrky je do 31.1.2018.

Publikováno 6.12.2017

Nový ERC Consolidator grant pro naši fakultu!

Nový ERC Consolidator grant pro naši fakultu!

Zisk podpory od Evropské výzkumné rady (ERC) je znamením nejvyšší kvality výzkumu. Letos získal tuto podporu tým doc. Vladimíra Hampla z katedry parazitologie. Pětiletý projekt s názvem "Life without mitochondrion" bude realizován na pracovišti BIOCEV. Za celou fakultu srdečně gratulujeme!

Publikováno 30.11.2017

Cenu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy získala studentka naší fakulty

Cenu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy získala studentka naší fakulty

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy navázalo na svou tradici a i v roce 2017 ocenilo v prostorách Senátu Parlamentu ČR práci českých studentů. Cenu v kategorii pro vynikající studenty v bakalářském studijním programu získala Bc. Jasna Simonová z katedry zoologie.

Publikováno 30.11.2017

Vlci na genetické křižovatce střední Evropy

Vlci na genetické křižovatce střední Evropy

V časopise Diversity and Distributions, odborném titulu zaměřeném na biogeografii a ekologii, vychází článek týmu středoevropských vědců vedených doc. Pavlem Hulvou z katedry zoologie. Je zaměřený na současnou populační strukturu vlka obecného v centru Evropy. Výsledky ukazují, že na tomto území dochází ke kontaktu několika populací, které jsou přizpůsobeny různým podmínkám prostředí, takzvaných ekotypů. Existuje zde však také gradient v charakteristikách životního prostředí jako důsledek antropogenní fragmentace krajiny. Studie poprvé prokázala pomocí genetických metod recentní přítomnost vlka i na území České republiky, v mnoha regionech často po staletích absence.

Publikováno 29.11.2017

V seznamu nejcitovanějších světových vědců má naše fakulta své zástupce

V seznamu nejcitovanějších světových vědců má naše fakulta své zástupce

Databáze "Highly Cited Researchers" je sestavována společností Clarivative analytics v závěru každého roku. V prvních třech tisícovkách jsou obsažena pouze čtyři česká jména - a rovnou dvě z nich jsou spojená s naší fakultou, konkrétně katedrou ekologie. Prvním je profesor Petr Pyšek, druhým profesor Vojtěch Jarošík. Práce prof. Jarošíka jsou vysoce citovány i čtyři roky po jeho smrti.

Publikováno 24.11.2017

Kniha Petra Pavlínka vyšla v nakladatelství Springer

Kniha Petra Pavlínka vyšla v nakladatelství Springer

Kniha Dependent Growth: Foreign Investment and the Development of the Automotive Industry in East-Central Europe analyzuje automobilový průmysl ve střední a východní Evropě po roce 1990. Autorovi profesorovi Petrovi Pavlínkovi z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje ji vydalo prestižní nakladatelství Springer.

Publikováno 22.11.2017

Univerzita Karlova udělovala čestné doktoráty. Profesor Joseph Wang jej získal na návrh PřF UK

Univerzita Karlova udělovala čestné doktoráty. Profesor Joseph Wang jej získal na návrh PřF UK

Za "významný přínos k rozvoji elektroanalytické chemie a za vynikající a plodnou spolupráci s kolegy na PřF UK, dlouhodobou spolupráci při zajišťování vědeckých pobytů vědecko-pedagogických pracovníků a studentů na prestižních pracovištích v USA. Ocenění bylo prof. Wangovi propůjčeno za účasti hodnostářů UK v pondělí 20. 11. 2017.

Publikováno 22.11.2017

Předvánoční koncert Přírodovědecké fakulty

Předvánoční koncert Přírodovědecké fakulty

K prosinci již tradičně patří Předvánoční koncert PřF UK. Letos rozezní Velkou aulu Karolina ve středu 13.12. v 18:00 hod. Součástí večera bude udělování cen soutěže Věda je krásná, dekorování nejlepších absolventů, mladých vědecko-pedagogických pracovníků a nakonec slavnostní raut. Počet míst je limitován, vstupenky budou distribuovány v rámci jednotlivých sekcí.

Publikováno 22.11.2017

Ohlas Dnů geografie 2017 v médiích

Ohlas Dnů geografie 2017 v médiích

Dny geografie, které od 20.11. do 24.11. hostí i Přírodovědecká fakulta UK, zaznamenaly první ohlasy v médiích.

Publikováno 21.11.2017

První souhrnná mezinárodní monografie o české flóře a vegetaci

První souhrnná mezinárodní monografie o české flóře a vegetaci

Kolektiv 12-ti předních českých botaniků právě zaplnil mezeru publikací syntetického shrnutí současných botanických znalostí z našeho území v monografii vydané mezinárodním nakladatelstvím Springer. Na obsahu knihy spolupracovali i botanici z naší katedry botaniky, zejména na přehledu historie botanického výzkumu, bioty lišejníků a historickém vývoji vegetace od pleistocénu.

Publikováno 20.11.2017

Uctění památky 17.listopadu na Albertově

Uctění památky 17.listopadu na Albertově

Uctění památky 17. listopadu na Albertově, v pátek 17.11. od 11:00 do 22:00, navazuje na pietní akt u Hlávkovy koleje a v Žitné ulici. Přichystány jsou koncerty studentských skupin, diskuse se zajímavými hosty i projevy význačných činovníků veřejného života.

Publikováno 10.11.2017

Uzávěrka jubilejního 20. ročníku prestižní Ceny Wernera von Siemense je za dveřmi!

Uzávěrka jubilejního 20. ročníku prestižní Ceny Wernera von Siemense je za dveřmi!

Výzkum a inovace jsou investice do budoucnosti. Společnost Siemens prozíravě hledá cesty, jak investovat do mladých českých talentů a sbližuje tak výzkum s potřebami průmyslu. I tentokrát hledá nejlepší studenty, jejich vedoucí prací, mladé vědce a pedagogy, aby je ocenila již v 20. ročníku Ceny Wernera von Siemense. Uzávěrka soutěže je 27. 11. 2017.

Publikováno 10.11.2017

Pohár v plaveckých štafetách se blíží!

Pohár v plaveckých štafetách se blíží!

33. ročník Memoriálu PhDr. Miroslava Bubníka o Pohár 17. listopadu v plaveckých štafetách , pod záštitou děkana Přírodovědecké fakulty UK prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc. a České asociace univerzitního sportu, se koná v pondělí 20. 11. 2017 v plaveckém bazénu v Hostivaři. Registrace do 19.11.2017.

Publikováno 9.11.2017

Nenechte si ujít konferenci „Proteins for Life“

Nenechte si ujít konferenci „Proteins for Life“

Konference "Proteins for Life" je název pro 12. zasedání P4EU - mezinárodní panevropské neformální sítě specialistů v oblasti exprese, purifikace a charakterizace bílkovin, strukturálních biologů a vedoucích výzkumných center. Setkání se koná 11. a 12. prosince 2017 v centru BIOCEV ve Vestci. Vstup je volný.

Publikováno 9.11.2017

Dvě pozoruhodné novinky na knižních pultech

Dvě pozoruhodné novinky na knižních pultech

Proč se vlastně o dějiny biologie zajímat? Co je to paradigma? Jak viděly živý svět archaické národy a staré civilizace? Jak se objevilo evoluční myšlení? * A jak se díval na přírodu barokní učenec, jak se liší Čechy na počátku baroka od těch dnešních a obstojí tehdejší přírodovědné poznatky ve světle moderní vědy? * Obě knihy vydalo nakladatelství Academia. Profesor Stanislav Komárek je autorem první z nich. Druhou, dílo Bohuslava Balbína, připravil k vydání.

Publikováno 8.11.2017

Uzávěrka populární soutěže „Jak to vidíš? - Perspektiva #ČeskýNápad“ byla prodloužena!

Uzávěrka populární soutěže „Jak to vidíš? - Perspektiva #ČeskýNápad“ byla prodloužena!

Zájemci o účast v soutěži ve vizuální tvorbě pro mladé vědce, pořádané Technologickou agenturou ČR, mají možnost posílat své příspěvky až do 30.11.2017

Publikováno 3.11.2017

BLÍŽÍ SE INFORMAČNÍ DEN UK

Uvažujete o studiu na Univerzitě Karlově? Láká vás i Přírodovědecká fakulta? Těšíme se na Vás v sobotu 11. listopadu, 9:00 – 16:00, areál Albertov, Praha 2.

Publikováno 30.10.2017

 Tradiční Dny geografie na Přírodovědecké fakultě

Tradiční Dny geografie na Přírodovědecké fakultě

Přijďte se setkat s předními odborníky a vyzkoušet si jejich práci. 20. - 24 . 11. na PřF UK, Albertov 6, Praha 2. Přednášky, diskuse, komentované projekce filmů a mnohé další.

Publikováno 30.10.2017