E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inEdit your search options

Hide the search form

For a simple text search, enter your search term here. Multiple words may be found by combining them with AND and OR. The text in this field will be matched with items' contents, title and description.

Web - search results

Search results 23 items matching your search terms

Ubytování na Hlávkově koleji pro akademický rok 2021/2022
/fakulta/studium/aktuality/ubytovani-na-hlavkove-koleji-pro-akademicky-rok-2021-2022
Pravidla pro průběh přijímací zkoušky ke studiu na PřF UK
/fakulta/uchazeci/aktuality/prubeh-prijimaci-zkousky-ke-studiu-na-prf-uk
Zrušení termínů promocí do konce května 2021
/fakulta/studium/aktuality/zruseni-terminu-promoci-do-konce-brezna-2021
Laboratoř strukturní biologie
Vedoucí: Ing. Václav Veverka, Ph.D.
/biologie/bunecna-biologie/pracovni-skupiny/laborator-strukturni-biologie
Podávání přihlášek do doktorského studia umožněno do 30.4.2021
/fakulta/uchazeci/aktuality/podavani-prihlasek-do-doktorskeho-studia-umozneno-do-30-4.2021
Návod k zajištění distančního přístupu - externí spolupracovníci, stážisté a účastníci kurzů
/fakulta/studium/aktuality/navod-k-zajisteni-distancniho-pristupu
Studium
Studium na Katedře experimentální biologie rostlin
/biologie/biologie-rostlin/studium-1
Termíny přijímacích zkoušek / Exam Dates
do doktorského studia v roce 2020
/fakulta/uchazeci/doktorske-studium/terminy-prijimacich-pohovoru
Jednotné personální identifikátory – úvod
Jednotné personální identifikátory autora (dále "JPI") umožňují odlišit autory se stejným nebo podobným jménem a najít všechny publikace jednoho autora i ...
/fakulta/oddeleni-pro-vedu/jpi/uvod
Harmonogram hodnocení a generování individuálních studijních plánů studentů doktorského studia
/fakulta/studium/aktuality/harmonogram-hodnoceni-a-generovani-individualnich-studijnich-planu-studentu-doktorskeho-studia
Aktuality pro uchazeče o studium na PřF UK
/fakulta/uchazeci/aktuality/aktuality-pro-uchazece-o-studium-na-prf-uk
Aktuality doktorského studia
/fakulta/studium/phd/aktuality
Termíny zápisů předmětů do SIS na jednotlivých fakultách UK
/fakulta/studium/aktuality/terminy-zapisu-predmetu-do-sis-na-jednotlivych-fakultach-uk
Formát souborů závěrečných prací
Informace pro studenty
/fakulta/studium/aktuality/format-souboru-zaverecnych-praci
Posuzování plagiátorství na UK - Opatření rektora č. 13/2020
/fakulta/studium/aktuality/nove-vysle-opatreni-rektora-c-13-2020-posuzovani-plagiatorstvi-na-uk
Laboratoř molekulární dynamiky imunitní odpovědi
Vedoucí: RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
/biologie/bunecna-biologie/pracovni-skupiny/Molekularni_dynamika_imunitni_odpovedi
Manuál pro doktorské studium - změna OR č. 19/2018
/fakulta/studium/aktuality/manual-pro-doktorske-studium-zmena-or-c-19-2018
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Dlouhodobě se věnuji mapování povrchu buněk imunitního systému pomocí vazebných reagencií a zavádění nových způsobů jejich přípravy. Zajímám se o dynamické ...
/biologie/bunecna-biologie/drbalk
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
My primary interest is the understanding of the surface proteome of immune cells with the help of binding reagents of various types, including establishment of ...
/biology/cell-biology/drbalk
Stipendium za včasnou obhajobu disertační práce
/fakulta/studium/aktuality/stipendium-za-vcasnou-obhajobu-disertacni-prace
Přerušení studia v DSP
/fakulta/studium/phd/navody/preruseni-studia
Ztráty a nálezy
Nález předmětů, částí oblečení apod. na Studijním oddělení
/fakulta/studium/aktuality/ztraty-a-nalezy/nalez
Exkurze Vegetace střední Evropy a Speciální exkurze kryptogamologická
Exkurze "Vegetace střední Evropy" (MB120T97, MB120T98) a "Speciální exkurze kryptogamologická" (MB120T52) budou letos spojeny v jedinou exkurzi. Pro studenty ...
/biologie/botanika/aktuality/exkurze-vegetace-stredni-evropy-a-specialni-exkurze-kryptogamologicka