E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inEdit your search options

Hide the search form

For a simple text search, enter your search term here. Multiple words may be found by combining them with AND and OR. The text in this field will be matched with items' contents, title and description.

Web - search results

Search results 26 items matching your search terms

Pravidla pro průběh přijímací zkoušky ke studiu na PřF UK
/fakulta/uchazeci/aktuality/prubeh-prijimaci-zkousky-ke-studiu-na-prf-uk
Ubytování na Hlávkově koleji pro akademický rok 2021/2022
/fakulta/studium/aktuality/ubytovani-na-hlavkove-koleji-pro-akademicky-rok-2021-2022
Změna Podmínek přijímacího řízení k navazujícímu magisterskému studiu na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2021/2022
/fakulta/uchazeci/aktuality/zmena-podminek-prijimaciho-rizeni-k-navazujicimu-magisterskemu-studiu-na-prirodovedecke-fakulte-uk-pro-akademicky-rok-2021-2022
Opatření děkana č. 16/2021 - Upuštění od ověřování podmínek pro přijetí zkouškou v přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022 pro vybrané navazující magisterské studijní programy
/fakulta/uchazeci/aktuality/opatreni-dekana-c-16-2021
Zrušení termínů promocí do konce května 2021
/fakulta/studium/aktuality/zruseni-terminu-promoci-do-konce-brezna-2021
Laboratoř strukturní biologie
Vedoucí: Ing. Václav Veverka, Ph.D.
/biologie/bunecna-biologie/pracovni-skupiny/laborator-strukturni-biologie
Podávání přihlášek k navazujícímu magisterskému studiu zpřístupněno do 28.2.2021
/fakulta/uchazeci/aktuality/podavani-prihlasek-k-navazujicimu-magisterskemu-studiu-zpristupneno-do-28-2.2021
Návod k zajištění distančního přístupu - externí spolupracovníci, stážisté a účastníci kurzů
/fakulta/studium/aktuality/navod-k-zajisteni-distancniho-pristupu
Studium
Studium na Katedře experimentální biologie rostlin
/biologie/biologie-rostlin/studium-1
Otázky a odpovědi
/fakulta/studium/aktuality/otazky-a-odpovedi-1
Aktuality pro uchazeče o studium na PřF UK
/fakulta/uchazeci/aktuality/aktuality-pro-uchazece-o-studium-na-prf-uk
Aktuality bakalářského a navazujícího magisterského studia
/fakulta/studium/bc-nmgr/aktuality
Přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky studentům 1. ročníku navazujícího magisterského studia
/fakulta/studium/aktuality/priznani-stipendia-za-vynikajici-studijni-vysledky-studentum-1-rocniku-navazujiciho-magisterskeho-studia-1
Termín pro podání žádosti o motivační stipendium 1. ročníků navazujícího magisterského studia
akademický rok 2019/2020
/fakulta/studium/aktuality/termin-pro-podani-zadosti-o-motivacni-stipendium-1-rocniku-navazujiciho-magisterskeho-studia-1
Termíny zápisů předmětů do SIS na jednotlivých fakultách UK
/fakulta/studium/aktuality/terminy-zapisu-predmetu-do-sis-na-jednotlivych-fakultach-uk
Datum ukončení neúspěšného studia - poplatek
/fakulta/studium/aktuality/datum-ukonceni-neuspesneho-studia-poplatek
Formát souborů závěrečných prací
Informace pro studenty
/fakulta/studium/aktuality/format-souboru-zaverecnych-praci
Posuzování plagiátorství na UK - Opatření rektora č. 13/2020
/fakulta/studium/aktuality/nove-vysle-opatreni-rektora-c-13-2020-posuzovani-plagiatorstvi-na-uk
Laboratoř molekulární dynamiky imunitní odpovědi
Vedoucí: RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
/biologie/bunecna-biologie/pracovni-skupiny/Molekularni_dynamika_imunitni_odpovedi
Nová forma přijímacího řízení
Nová forma přijímacího řízení na ÚŽP - obor Ochrana životního prostředí
/fakulta/zivotni-prostredi/aktuality/nova-forma-prijmaciho-rizeni
Elektronický zápis do dalšího úseku studia
/fakulta/studium/aktuality/elektronicky-zapis-do-dalsiho-useku-studia
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Dlouhodobě se věnuji mapování povrchu buněk imunitního systému pomocí vazebných reagencií a zavádění nových způsobů jejich přípravy. Zajímám se o dynamické ...
/biologie/bunecna-biologie/drbalk
Omlouvání z termínu státní závěrečné zkoušky
/fakulta/studium/aktuality/omlouvani-z-terminu-statni-zaverecne-zkousky
Ztráty a nálezy
Nález předmětů, částí oblečení apod. na Studijním oddělení
/fakulta/studium/aktuality/ztraty-a-nalezy/nalez
Exkurze Vegetace střední Evropy a Speciální exkurze kryptogamologická
Exkurze "Vegetace střední Evropy" (MB120T97, MB120T98) a "Speciální exkurze kryptogamologická" (MB120T52) budou letos spojeny v jedinou exkurzi. Pro studenty ...
/biologie/botanika/aktuality/exkurze-vegetace-stredni-evropy-a-specialni-exkurze-kryptogamologicka
Individuální studijní plán (ISP) Bc/Mgr studia - informace pro studenty a pedagogy
/fakulta/studium/aktuality/archiv/individualni-studijni-plan-isp-informace-pro-studenty-a-pedagogy