E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inEdit your search options

Hide the search form

For a simple text search, enter your search term here. Multiple words may be found by combining them with AND and OR. The text in this field will be matched with items' contents, title and description.

Web - search results

Search results 117 items matching your search terms

Rozplétání (tajemství) nukleových kyselin
Profesor Michal Hocek je nepřehlédnutelnou postavou nejen naší fakulty, ale české chemie vůbec. Jeho doménou je oblast, která se laikům může zdát již poměrně ...
/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/rozpletani-tajemstvi-nukleovych-kyselin
Co rozhoduje o pohlaví šupinatých plazů?
Pohlaví většiny živočichů určují pohlavní chromozomy. Tento způsob rozmnožování je však překvapivě nepůvodní. Přinejmenším u savců a plazů včetně ptáků bylo ...
/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/co-rozhoduje-o-pohlavi-supinatych-plazu
BIOCEV klepe na dveře
Na naší fakultě se jistě najde jen málo lidí, kteří by se nikdy nesetkali s akronymem BIOCEV, který zastupuje úplný název “Biotechnologické a biomedicínské ...
/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/cekani-na-synergicky-efekt
Studium fosfolipidů otevírá dveře mikrobiologům
Molekuly fosfolipidů tvoří jednu ze základních stavebních složek buněčných membrán. Jejich přesná chemická charakterizace je proto významná pro skutečně ...
/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/studium-fosfolipidu-otevira-dvere-mikrobiologum
Česká hlava za výzkum řas jařmatek
Martina Pichrtová z katedry botaniky naší fakulty získala letos prestižní ocenění Česká hlava v kategorii Doctorandus. Její odborná kariéra se točí z velké ...
/fakulta/aktuality/archiv-2016/ceska-hlava-za-vyzkum-ras-jarmatek
Společný zájem vědy a politiky je kultivace
Profesora Václava Hampla není univerzitní veřejnosti jistě třeba příliš představovat. Novinkou však je, že absolvent naší fakulty v oboru biologie, úspěšný ...
/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/spolecny-zajem-vedy-a-politiky-je-kultivace
Neznámá struktura známé rostliny
Objevit u jedné z nejprozkoumanějších rostlin světa novou a ve svém důsledku velmi významnou strukturu, to chce již pořádný kus píle, ale i vědeckého štěstí. ...
/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/neznama-struktura-zname-rostliny
Přetahovaná rodičů s dětmi: mantinely klonálního šíření
Jak se šíří rostliny? Přeci semeny, odpověděla asi většina lidí zcela automaticky. Pravda je však taková, že řada rostlin vsadila vedle semen ještě na jiný, ...
/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/pretahovana-rodicu-s-detmi-mantinely-klonalniho-sireni
Příběh absolventa: z Albertova až do představenstva ČEPRA
S předsedou představenstva společnosti ČEPRO a.s. Mgr. Janem Duspěvou se setkáváme v kanceláři generálního ředitelství firmy v pražských Holešovicích. Prostor ...
/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/pribeh-absolventa-z-albertova-az-do-predstavenstva-cepra
O myších a vzniku druhů
Pátrání po mechanismech vzniku nových druhů se biologická věda zabývá v podstatě již od Darwinových dob. Spolu s pokrokem v oblasti (molekulární) genetiky se ...
/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/o-mysich-a-vzniku-druhu
K čemu je dobré znát tajemství hemoproteinů?
Doc. Markéta Martínková z katedry biochemie se zařadila mezi vědce, kteří jsou ostatními badateli tázáni na cestu, jak dosáhnout špičkové úrovně v jistém ...
/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/k-cemu-je-dobre-znat-tajemstvi-hemoproteinu
Naše fakulta zabodovala na festivalu AFO
Projekt Přírodovědecké fakulty UK Přírodovědci.cz byl jedním z oficiálních partnerů festivalu a s radostí jím bude i v jubilejním 50. ročníku.
/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/nase-fakulta-zabodovala-na-festivalu-afo
Poklady Mapové sbírky
Historické mapy a další kartografická díla, která nebyla ještě nikdy vystavena vystavuje od 7. května do 31. července 2014 Mapová sbírka Přírodovědecké ...
/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/poklady-mapove-sbirky
Geografie patří do top 100 univerzit na světě
Albertovská geografie se umístila již potřetí za sebou mezi první stovkou světových univerzit v žebříčku QS.
/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/geografie-patri-do-top-100-univerzit-na-svete
Otazníky nad GMO
Genetické modifikace. Už jen ta slova dokáží v lidech vytvořit pocit ohrožení. Je takové ohrožení jen přeludem neinformovaných nebo má „předběžná opatrnost“ ...
/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/otazniky-nad-gmo
Den otevřených dveří Přírodovědecké fakulty UK 2016
Pro všechny zájemce o studium přírodních věd na naší fakultě z řad středoškoláků posledních, ale i nižších ročníků, pořádá naše fakulta 21.1.2016 Den ...
/biologie/botanika/aktuality/den-otevrenych-dveri-prirodovedecke-fakulty-uk-2016
Jak nás zemědělství připravilo o pevné kosti?
Ústup kontinentálního zalednění, proměna stepi v zalesněnou krajinu, začátek zemědělského přetváření krajiny, vznik a růst sídel, nárůst složitosti ...
/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/jak-nas-zemedelstvi-pripravilo-o-pevne-kosti
Jak posoudit vliv invazních druhů?
Biologie invazí studuje způsoby, jimiž organismy migrují (s přičiněním člověka) po světě a jejich vliv na místní ekosystémy.  Naše fakulta má to štěstí, že na ...
/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/jak-posoudit-vliv-invaznich-druhu
Český les v Miláně je z naší Botanické zahrady
Laboratoř ticha, Laboratorium silencii. Tak se nazývá projekt audiovizuální instalace pro český pavilon na světové výstavě EXPO 2015, která se koná v italském ...
/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/cesky-les-v-milane-je-z-nasi-botanicke-zahrady
100 let od narození Zdeňka V. Špinara
Začátek dubna 2016 se pro českou geologii nese ve znamení významného výročí. Čtvrtý den tohoto měsíce totiž uplyne 100 let od chvíle, kde se ve středočeské ...
/fakulta/aktuality/archiv-2016/100-let-od-narozeni-zdenka-v-spinara
Včely, které kradou
Kleptoparazitismus v podobě uzurpování již vyhrabaného hnízda u samotářsky žijících včel představuje výhodnou strategii z hlediska úspory času a energie – a ...
/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/vcely-ktere-kradou
Pravěká Antarktida “ožila” v Chlupáčově muzeu
Výstava fosilií, které mají svůj původ na nejjižnějším kontinentu, je unikátní nejen v našem českém, ale prakticky i ve světovém měřítku. Veřejná prezentace, ...
/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/praveka-antarktida-201cozila201d-v-chlupacove-muzeu
Fakulta otevřela klub svých absolventů
Absolvováním některého ze studijních programů, vypsaných Přírodovědeckou fakultou UK, získává každý student ve svém oboru vysoký stupeň odbornosti. Kromě toho ...
/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/fakulta-otevrela-klub-svych-absolventu
Muzejní sobota na Přírodovědecké fakultě UK
Chtěli byste nahlédnout do některého z muzeí či sbírek naší fakulty a nemáte čas v době, kdy jsou běžně otevřená? Pak je Muzejní sobota akcí právě pro vás i ...
/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/muzejni-sobota-na-prirodovedecke-fakulte
Peníze na výzkum přicházejí z Norska
Profesorka Zdena Palková z katedry genetiky a mikrobiologie je známá svými originálními výzkumy kvasinkových kolonií. V letošním roce se jí podařilo získat pro ...
/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/penize-na-vyzkum-prichazeji-z-norska
Suburbanizace: analýzy z postkomunistického světa
Pro fenomén živelně se rozrůstajících okolí městských sídel se i v češtině vžilo anglické označení “urban sprawl”. Zatímco v zemi, kde termín vznikl, tedy ve ...
/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/suburbanizace-analyzy-z-postkomunistickeho-sveta
Ukrajinská pracovní migrace v Česku
Migrace je v současné době jedním z vůbec nejvýznamnější politicko-ekonomických témat v globálním měřítku. Na naší fakultě se mu již řadu let věnuje tým ...
/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/ukrajinska-pracovni-migrace-v-cesku
Jak planeta přichází o lesy?
Na sklonku loňského roku vyšel v časopise Science článek týmu amerických vědců, který se pokusil o první systematický odhad proměn pokrytí planety lesy na ...
/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/jak-planeta-prichazi-o-lesy
Muzejní sobota
Rádi byste navštívili naše bohaté přírodovědné sbírky, ale nestíháte to ve všední dny, kdy bývají otevřené? Právě pro vás jsme připravili na 22.3.2014 už ...
/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/muzejni-sobota-22.3.2014-10-00-17-00
Den otevřených dveří Přírodovědecké fakulty UK 2016
Pro všechny zájemce o studium přírodních věd na naší fakultě z řad středoškoláků posledních, ale i nižších ročníků, pořádala naše fakulta 21.1.2016 Den ...
/fakulta/aktuality/archiv-2016/den-otevrenych-dveri-prirodovedecke-fakulty-uk-2016