E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inEdit your search options

Hide the search form

For a simple text search, enter your search term here. Multiple words may be found by combining them with AND and OR. The text in this field will be matched with items' contents, title and description.

Web - search results

Search results 117 items matching your search terms

Nová kniha: O parazitech a lidech
Paraziti jsou tvorové fascinující – na jedné straně svou schopností ubližovat, na druhé straně svou všestranností a vynalézavostí, která nám dokáže prozradit ...
/fakulta/aktuality/archiv-2018/nova-kniha-o-parazitech-a-lidech
Jak se měnili Evropané v posledních 30 tisících letech?
Doc. Vladimír Sládek z katedry antropologie se společně se svým týmem věnuje analýzám kosterních pozůstatků Evropanů již více než 15 let. Výsledky jeho práce ...
/fakulta/aktuality/archiv-2018/jak-se-menili-evropane-v-poslednich-30-tisici-letech
Termín pro podání přihlášek na naší fakultu je 28.2.!
Chystáte se studovat na naší fakultě v bakalářském nebo i navazujícím magisterském studiu? Neprováhejte svou šanci podat si přihlášku - poslední možnost je ve ...
/fakulta/aktuality/archiv-2018/termin-pro-podani-prihlasek-na-nasi-fakultu-je-28-2
Když ve studni prší (a nemělo by)
Atmosférický aerosol, mlžná komora a stará studna. Tato trojice se sešla ve výzkumech týmu Jana Hovorky z Ústavu pro životní prostředí, aby společně spletla ...
/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/kdyz-ve-studni-prsi-a-nemelo-by
Nová cesta k diagnostice neplodnosti? Protein CD46
V současné době existuje kolem 60 % procent pacientů s diagnostikovanou neplodností, u nichž příčiny tohoto stavu neznáme. Cestu ke správné diagnóze a následně ...
/fakulta/aktuality/archiv-2016/nova-cesta-k-lecbe-neplodnosti-vyzkum-proteinu-cd46
Stará tajemství nové hlavy obratlovců
Hlava obratlovců představuje pro současnou vědu zdroj řady stále nevyřešených hádanek. Tým z katedry zoologie vedený Robertem Černým právě publikoval v ...
/fakulta/aktuality/archiv-2017/stara-tajemstvi-nove-hlavy-obratlovcu
Výprava do světa tajemných lobopodů
Lobopodi jsou, tedy spíš byli, velmi zajímavou a z dnešního úhlu pohledu významnou skupinou. Jejich článkované tělo a potvrzená schopnost svlékat kutikulu z ...
/fakulta/aktuality/archiv-2016/vyprava-do-sveta-tajemnych-lobopodu
Poslední termín pro podání přihlášek na PřF UK je 28. 2.
Chcete dělat prvotřídní vědu? Chcete pracovat v terénu? Baví vás zkoumat mikroskopický svět nebo se na svět dívat z nadhledu? Nezapomeňte, že se nenávratně ...
/fakulta/aktuality/archiv-2017/termin-pro-podani-prihlasek-na-prf-uk-je-28-2
Reprezentační ples Přírodovědecké fakulty UK
Reprezentační ples Přírodovědecké fakulty UK proběhne v letošním roce 18. února na známém místě - v Kongresovém centru Praha. Vstupenky můžete zakoupit na řadě ...
/fakulta/aktuality/archiv-2017/reprezentacni-ples-prirodovedecke-fakulty-uk-2017
Na naší fakultě vzniklo významné vědecké centrum
Na chemické sekci naší fakulty vzniká momentálně centrum excelence, zaměřené na výzkum pokročilých materiálů s širokou škálou uplatnění. O zaměření projektu a ...
/fakulta/aktuality/archiv-2017/na-nasi-fakulte-vzniklo-vyznamne-vedecke-centrum
Naši fakultu navštíví Jane Goodallová
Primatoložka Dr. Jane Goodallová patří k těm nemálo vědcům, kteří změnili pohled nejen na objekt svého výzkumu a tím i pohled na etologii primátů a místo ...
/fakulta/aktuality/archiv-2016/nasi-fakultu-navstivi-jane-goodallova
Conifers are more at home here than previously thought
What did Czech forests originally look like before the intervention of human hands? The answer to that question is important not only for today’s ...
/eng/aktuality/archive-2016/conifers-are-more-at-home-here-than-previously-thought
Jehličnany jsou u nás více doma, než se myslelo
Jaká byla původní podoba českých lesů před tím, než do jejich managementu zasáhla lidská ruka? Znát správnou odpověď na tuto otázku je důležité nejen pro ...
/fakulta/aktuality/archiv-2016/jehlicnany-jsou-u-nas-vice-doma-nez-se-myslelo
Mice enter the post-genome era
The enormous advance in the speed and availability of sequencing technology during recent years means that today we possess data on the genomes of a truly ...
/eng/aktuality/archive-2016/mice-enter-the-post-genome-era
Myši vstupují do doby post-genomické
Obrovský pokrok v rychlosti i dostupnosti sekvenovacích technologií v posledních letech způsobil, že dnes máme k dispozici data o genomech skutečně pestré řady ...
/fakulta/aktuality/archiv-2016/mysi-vstupuji-do-doby-post-genomicke
Předvánoční koncert proběhne v Karolinu v pondělí 12. 12.
Vyhlášení soutěže Věda je krásná, dekorování nejlepších studentů a mladých vědeckých pracovníků a zejména kulturní zážitek z poslechu klasické hudby. To je ...
/fakulta/aktuality/archiv-2016/predvanocni-koncert-nasi-fakulty-probehne-v-karolinu
Dny geografie proběhnou letos i na naší fakultě
Dny geografie je název pro popularizačně vzdělávací akci, která v českém prostředí volně navazuje na tradice v anglosaských zemích (konkrétně na Geography ...
/fakulta/aktuality/archiv-2016/dny-geografie-probehnou-letos-i-na-nasi-fakulte
17. listopad bude na Albertově opět patřit studentům. Připraven je bohatý program
17. listopad je Mezinárodním dnem studentstva a Dnem boje za svobodu a demokracii. Letos bude albertovský areál, jehož součástí je i naše fakulta, patřit v ...
/fakulta/aktuality/archiv-2016/17-listopad-bude-na-albertove-opet-patrit-studentum-pripraven-je-bohaty-program
Hydepark Civilizace - prof. Michal Hocek, 17.9. 2016
/fakulta/pro-media/aktuality/hydepark-civilizace-prof-michal-hocek-17-9-2016
Jak ptáci reagují na proměny globálního klimatu?
Globální klimatické změny míchají ustavenými pořádky v biosféře s rychlostí, která je nápadná tím, že je v podstatě přístupná běžné lidské zkušenosti. Trendy, ...
/fakulta/aktuality/archiv-2016/jak-ptaci-reaguji-na-promeny-globalniho-klimatu
How do birds respond to global climate change?
The global climate change affects biosphere at a speed that is remarkable in that it is basically close to ordinary human experience. The trends that reflect ...
/eng/aktuality/archive-2016/how-do-birds-respond-to-global-climate-change
Albertov bude hostit mezinárodní konferenci o migraci IMISCOE 2016
Migrace je téma, které hýbe současným světem. Díky tomu, že odborníci z geografické sekce naší fakulty patří v jejím výzkumu k evropské špičce, bude naše ...
/fakulta/aktuality/archiv-2016/albertov-bude-hostit-mezinarodni-konferenci-o-migraci-imiscoe-2016
Ptáci se počtem neuronů vyrovnají primátům
Kognitivní schopnosti některých ptáků, například velkých papoušků a krkavcovitých ptáků, jsou srovnatelné se schopnostmi primátů či kytovců. Ptačí mozky jsou ...
/fakulta/aktuality/archiv-2016/ptaci-se-poctem-neuronu-vyrovnaji-primatum
Space weathering: geologists' journey to space
For most of us, the term geological research is likely to evoke explorations aimed at reaching various depths under the Earth's surface. That, obviously, is ...
/eng/aktuality/archive-2016/space-weathering-geologists-journey-to-space
Našim biologům se podařil objev prvních eukaryot bez mitochondrií
Buněčné organely mitochondrie dávají v eukaryotických buňkách do oběhu univerzální buněčné platidlo - molekuly ATP. Bez nich, resp. bez jejich produktu, by ...
/fakulta/aktuality/archiv-2016/nasim-biologum-se-podaril-objev-prvnich-eukaryot-bez-mitochondrii
Naši vědci zkoumali nejstarší spermie
Korýši lasturnatky jsou mezi odborníky pojmem. Je tomu tak kvůli jedné jejich zvláštnosti - obřím spermiím. Dva vědci z naší fakulty se nedávno stali součástí ...
/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/nasi-vedci-zkoumali-nejstarsi-spermie
Pakomáři, dějiny i současnost krajiny
Vědci z Ústavu životního prostředí se věnují především výzkumům proměn nejrůznějších parametrů v našem okolí. Může jít jak o faktory abiotické, tedy proměny v ...
/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/pakomari-dejiny-i-soucasnost-krajiny
Antidepresivy proti chronické bolesti
Deprese a chronická bolest jsou problémy postihující rostoucí část populace. S prodlužující se dobou dožití se zvyšuje výskyt onemocnění jako rakovina, se ...
/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/antidepresivy-proti-chronicke-bolesti
Magnetismus a těžba na asteroidech
O asteroidech se v posledních letech stále častěji uvažuje jako o zdroji nerostných surovin. K tomu, abychom mohli o těžbě na nich skutečně reálně uvažovat, je ...
/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/magnetismus-a-tezba-na-asteroidech-1
Fakultu čeká otevírání dveří
I přes různost oborů, výzkumných témat či metod mají všichni, kdo na Přírodovědecké fakultě studují či pracují, společné dvě věci: oddanost vědě a zájem na ...
/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/fakultu-ceka-otevirani-dveri