E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inEdit your search options

Hide the search form

For a simple text search, enter your search term here. Multiple words may be found by combining them with AND and OR. The text in this field will be matched with items' contents, title and description.

Web - search results

Search results 18 items matching your search terms

Cena nadace Shamshar Prakash Research Awards udělena Dr. Davidu Mašínovi
Mezinárodní komise udělila cenu nadace Shamshar Prakash Research Awards pro mladé vědce v oboru inženýrské geologie Dr. Davidu Mašínovi z Ústavu hydrogeologie, ...
/fakulta/aktuality/archiv/2010/cena-nadace-shamshar-prakash-research-awards-udelena-dr.-davidu-masinovi-1-1
Udělení Studentského Velemloka
Udělen Studentský Velemlok, cena pro nejlepšího pedagoga Přírodovědecké fakulty
/fakulta/aktuality/archiv/2010/udeleni-studentskeho-velemloka-1
Zprovoznění Laboratoře magnetismu hornin
Na Ústavu geologie a paleontologie byla právě uvedena do provozu nová Laboratoř magnetismu hornin. Hlavním cílem této špičkově vybavené Laboratoře je rozvoj ...
/fakulta/aktuality/archiv/2010/zprovozneni-laboratore-magnetismu-hornin-1
Nejlepší diplomová práce o rozvojových zemích je z Přírodovědecké fakulty!
Studentka Jana Kubelková získala za svou diplomovou práci "Urbanizace chudoby v rozvojových zemích" cenu společnosti Člověk v tísni za nejlepší diplomovou ...
/fakulta/aktuality/archiv/2010/nejlepsi-diplomova-prace-o-rozvojovych-zemich-je-z-prirodovedecke-fakulty-1
Prestižní Evropský grant pro vědce z UK již podruhé v tomto roce!
Mgr. Jana Roithová, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze získala prestižní juniorský grant ERC - Starting Grant ERC ISORI (Ion ...
/fakulta/aktuality/archiv/2010/roithova
Úspěch chemických nadějí na 42. Mezinárodní chemické olympiádě
Letošní výprava byla mimořádně úspěšná, ziskem dvou zlatých a dvou stříbrných medailí jednou z nejúspěšnějších v historii samostatné ČR.
/fakulta/aktuality/archiv/2010/historicky-uspech-chemickych-nadeji-na-42.-mezinarodni-chemicke-olympiade-1
Doc. RNDr. Hana Kühnlová, CSc. z Přírodovědecké fakulty UK získala cenu na Mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu. Blahopřejeme!
Na 62. ročníku Mezinárodního knižního veletrhu ve Frankfurtu, v soutěži o nejlepší evropskou učebnici v kategorii secondary school, získala Zvláštní cenu ...
/fakulta/aktuality/archiv/2010/blahoprejeme-5-1
Astakiny hrají významnou úlohu při krvetvorbě – článek v Journal of Biological Chemistry (10.9.2010)
Marian Novotný z Katedry buněčné biologie PřF UK v Praze se podílel spolu s kolegy z Uppsalské univerzity ve Švédsku na výzkumu imunitního systému raka ...
/fakulta/aktuality/archiv/2010/astakiny-hraji-vyznamnou-ulohu-pri-krvetvorbe-2013-clanek-v-journal-of-biological-chemistry-10.9.2010-1
„Cena Josefa Hlávky“ bude udělena absolventovi doktorského studia analytické chemie PřF UK RNDr. Vlastimilovi Vyskočilovi Ph.D.
Slavnostní předání ceny proběhne dne 16. listopadu 2010 na zámku v Lužanech u Přeštic
/fakulta/aktuality/archiv/2010/201ecena-josefa-hlavky201c-bude-udelena-absolventovi-doktorskeho-studia-analyticke-chemie-mgr.-vlastimilovi-vyskocilovi-1
Mezinárodní úspěch středoškolských studentů připravovaných na Přírodovědecké fakultě UK
21. MEZINÁRODNÍ BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2010 – CHANGWON, JIŽNÍ KOREA
/fakulta/aktuality/archiv/2010/dalsi-mezinarodni-uspech-stredoskolskych-studentu-pripravovanych-na-prirodovedecke-fakulte-uk-1
Rozhovor s nositelem Bolzanovy ceny za rok 2009, RNDr. Robertem Váchou, PhD.
Dalším z laureátů Bolzanovy ceny v oboru přírodních věd je RNDr. Robert Vácha, PhD. Je absolventem Přírodovědecké fakulty UK v oboru „Modelování chemických ...
/fakulta/aktuality/archiv/2010/rozhovor-s-nositelem-bolzanovy-ceny-za-rok-2009-rndr.-robertem-vachou-phd-1
Rozhovor s nositelem Bolzanovy ceny za rok 2009, RNDr. Tomášem Vithou, PhD.
Tomáš Vitha získal cenu za doktorskou disertační práci „Bone-seeking Lanthanide(III) Complexes of Macrocyclic Ligands Bearing Bis(phosphonate) Pendant Arm“. ...
/fakulta/aktuality/archiv/2010/rozhovor-s-nositelem-bolzanovy-ceny-za-rok-2009-rndr.-tomasem-vithou-phd-1
V Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty UK byl otevřen Geologický park
Dne 22. června 2010 v 16 hodin byla v Botanické zahradě PřF UK, Na Slupi 16, Praha 2 otevřena stálá geologická expozice „Horniny a geologický vývoj Českého ...
/fakulta/aktuality/archiv/2010/v-botanicke-zahrade-prirodovedecke-fakulty-uk-byl-otevren-geologicky-park-1-1
Blahopřejeme!
Učená společnost České republiky udělila dne 17. května 2010 „Medaili Učené společnosti České společnosti České republiky“ prof. Ing. Karlu Štulíkovi, DrSc. z ...
/fakulta/aktuality/archiv/2010/blahoprejeme-4-1
TZ - 16. kolo celostátní Zeměpisné olympiády proběhlo 14. a 15. dubna
16. kolo celostátní Zeměpisné olympiády proběhlo 14. a 15. dubna
/fakulta/pro-media/tiskove-zpravy/2014/Zempisnolympida_TZkorAJ.doc
TZ - Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy představuje své nejnovější výzkumné projekty
TZ RUK 22.4.2014
/fakulta/pro-media/tiskove-zpravy/2014/TZ22.45.2014JK.doc
TZ - Cena Siemens pro Jana Černého
/fakulta/pro-media/tiskove-zpravy/2014/tiskova-zprava-cerny-siemens.docx
TZ - Neandrtálci
/fakulta/pro-media/tiskove-zpravy/2014/neandertalci-tiskova-zprava.rtf