E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inEdit your search options

Hide the search form

For a simple text search, enter your search term here. Multiple words may be found by combining them with AND and OR. The text in this field will be matched with items' contents, title and description.

Web - search results

Search results 14 items matching your search terms

Zrušení úředních hodin studijního proděkana 15. 5. 2024
/fakulta/aktuality/zruseni-urednich-hodin-studijniho-prodekana-15-5-2024
Ubytování na Hlávkově koleji
pro akademický rok 2024/2025
/fakulta/aktuality/ubytovani-na-hlavkove-koleji
Osvobození od poplatků v přijímacím řízení pro cizince - držitele víza o dočasné ochraně
/fakulta/uchazeci/aktuality/osvobozeni-od-poplatku-v-prijimacim-rizeni-pro-cizince-drzitele-viza-o-docasne-ochrane
Ubytování na Hlávkově koleji pro akademický rok 2024/2025
/fakulta/studium/aktuality/ubytovani-na-hlavkove-koleji
Laboratoř strukturní biologie transkripční regulace
Vedoucí: doc. Ing. Václav Veverka, Ph.D.
/biologie/bunecna-biologie/pracovni-skupiny/laborator-strukturni-biologie
Laboratoř molekulární dynamiky imunitní odpovědi
Vedoucí: RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
/biologie/bunecna-biologie/pracovni-skupiny/Molekularni_dynamika_imunitni_odpovedi
Ubytování na Hlávkově koleji pro akademický rok 2023/2024
/fakulta/aktuality/archiv-2023/ubytovani-na-hlavkove-koleji-pro-akademicky-rok-2023-2024
Studium
Studium na Katedře experimentální biologie rostlin
/biologie/biologie-rostlin/studium-1
Jednotné personální identifikátory – úvod
Jednotné personální identifikátory autora (dále "JPI") umožňují odlišit autory se stejným nebo podobným jménem a najít všechny publikace jednoho autora i ...
/fakulta/odbor-rozvoje/oddeleni-podpory-vedy/jpi/uvod
Aktuality pro uchazeče o studium na PřF UK
/fakulta/uchazeci/aktuality/aktuality-pro-uchazece-o-studium-na-prf-uk
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Dlouhodobě se věnuji mapování povrchu buněk imunitního systému pomocí vazebných reagencií a zavádění nových způsobů jejich přípravy. Zajímám se o dynamické ...
/biologie/bunecna-biologie/drbalk
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
My primary interest is the understanding of the surface proteome of immune cells with the help of binding reagents of various types, including establishment of ...
/biology/cell-biology/drbalk
Přerušení studia
/fakulta/studium/navody/preruseni-doktorskeho-studia
Exkurze Vegetace střední Evropy a Speciální exkurze kryptogamologická
Exkurze "Vegetace střední Evropy" (MB120T97, MB120T98) a "Speciální exkurze kryptogamologická" (MB120T52) budou letos spojeny v jedinou exkurzi. Pro studenty ...
/biologie/botanika/aktuality/exkurze-vegetace-stredni-evropy-a-specialni-exkurze-kryptogamologicka