E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inEdit your search options

Hide the search form

For a simple text search, enter your search term here. Multiple words may be found by combining them with AND and OR. The text in this field will be matched with items' contents, title and description.

Web - search results

Search results 17 items matching your search terms

Formát souborů závěrečných prací
Informace pro studenty
/fakulta/studium/aktuality/archiv/format-souboru-zaverecnych-praci
Laboratoř strukturní biologie
Vedoucí: Ing. Václav Veverka, Ph.D.
/biologie/bunecna-biologie/pracovni-skupiny/laborator-strukturni-biologie
Ubytování na Hlávkově koleji v akademickém roce 2022/2023
/fakulta/studium/aktuality/ubytovani-na-hlavkove-koleji-v-akademickem-roce-2022-2023
Harmonogram hodnocení a generování individuálních studijních plánů studentů doktorského studia
/fakulta/studium/aktuality/harmonogram-hodnoceni-a-generovani-individualnich-studijnich-planu-studentu-doktorskeho-studia
Harmonogram doktorských promocí 29. 11. 2021
/fakulta/studium/promoce-diplomy/harmonogram-doktorskych-promoci-29-11-2021
Program prevence neúspěšnosti studia – tutoři z řad studentů
/fakulta/studium/aktuality/program-prevence-neuspesnosti-studia-2013-tutori-z-rad-studentu
Termíny zápisů předmětů do SIS na jednotlivých fakultách UK
/fakulta/studium/aktuality/terminy-zapisu-predmetu-do-sis-na-jednotlivych-fakultach-uk
Termíny přijímacích zkoušek / Exam Dates
do doktorského studia v roce 2020
/fakulta/uchazeci/doktorske-studium/terminy-prijimacich-pohovoru
Nový postup doručování Rozhodnutí o přiznání stipendia
/fakulta/studium/aktuality/novy-postup-dorucovani-rozhodnuti-o-priznani-stipendia
Studium
Studium na Katedře experimentální biologie rostlin
/biologie/biologie-rostlin/studium-1
Jednotné personální identifikátory – úvod
Jednotné personální identifikátory autora (dále "JPI") umožňují odlišit autory se stejným nebo podobným jménem a najít všechny publikace jednoho autora i ...
/fakulta/odbor-rozvoje/oddeleni-podpory-vedy/jpi/uvod
Aktuality pro uchazeče o studium na PřF UK
/fakulta/uchazeci/aktuality/aktuality-pro-uchazece-o-studium-na-prf-uk
Laboratoř molekulární dynamiky imunitní odpovědi
Vedoucí: RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
/biologie/bunecna-biologie/pracovni-skupiny/Molekularni_dynamika_imunitni_odpovedi
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Dlouhodobě se věnuji mapování povrchu buněk imunitního systému pomocí vazebných reagencií a zavádění nových způsobů jejich přípravy. Zajímám se o dynamické ...
/biologie/bunecna-biologie/drbalk
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
My primary interest is the understanding of the surface proteome of immune cells with the help of binding reagents of various types, including establishment of ...
/biology/cell-biology/drbalk
Přerušení studia
/fakulta/studium/navody/preruseni-doktorskeho-studia
Exkurze Vegetace střední Evropy a Speciální exkurze kryptogamologická
Exkurze "Vegetace střední Evropy" (MB120T97, MB120T98) a "Speciální exkurze kryptogamologická" (MB120T52) budou letos spojeny v jedinou exkurzi. Pro studenty ...
/biologie/botanika/aktuality/exkurze-vegetace-stredni-evropy-a-specialni-exkurze-kryptogamologicka