E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inEdit your search options

Hide the search form

For a simple text search, enter your search term here. Multiple words may be found by combining them with AND and OR. The text in this field will be matched with items' contents, title and description.

Web - search results

Search results 25 items matching your search terms

Termíny přijímacích zkoušek / Exam dates
/fakulta/uchazeci/aktuality/terminy-prijimacich-zkousek-exam-dates
Informace k přijímacímu pohovoru
/fakulta/uchazeci/aktuality/informace-k-prijimacimu-pohovoru
Termíny přijímacích zkoušek / Exam Dates
do doktorského studia v roce 2020
/fakulta/uchazeci/doktorske-studium/terminy-prijimacich-pohovoru
Prohlášení o bezinfekčnosti / Statutary Declaration (COVID-19)
/fakulta/uchazeci/aktuality/prohlaseni-o-bezinfekcnosti
Harmonogram promocí 2020
/fakulta/studium/aktuality/harmonogram-promoci-2020
Studium
Informace Studijního oddělení Přírodovědecké fakulty UK
/fakulta/studium
Termín odesílání pozvánek k přijímací zkoušce
/fakulta/uchazeci/aktuality/termin-odesilani-pozvanek-k-prijimaci-zkousce
Ubytování na kolejích UK v akademickém roce 2020/2021
/fakulta/uchazeci/aktuality/ubytovani-na-kolejich-uk-v-akademickem-roce-2020-2021
Formát souborů závěrečných prací
Informace pro studenty
/fakulta/studium/aktuality/format-souboru-zaverecnych-praci
Posuzování plagiátorství na UK - Opatření rektora č. 13/2020
/fakulta/studium/aktuality/nove-vysle-opatreni-rektora-c-13-2020-posuzovani-plagiatorstvi-na-uk
Úřední hodiny studijního oddělení - ÚPRAVA
/fakulta/studium/aktuality/studijni-oddeleni-je-uzavreno
Opatření k omezení kontaktu v souvislosti se šířením koronaviru
/fakulta/studium/aktuality/opatreni-k-omezeni-kontaktu-v-souvislosti-se-sirenim-koronaviru
Laboratoř molekulární dynamiky imunitní odpovědi
Vedoucí: RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
/biologie/bunecna-biologie/pracovni-skupiny/Molekularni_dynamika_imunitni_odpovedi
Manuál pro doktorské studium - změna OR č. 19/2018
/fakulta/studium/aktuality/manual-pro-doktorske-studium-zmena-or-c-19-2018
Harmonogram hodnocení a generování individuálních studijních plánů studentů doktorského studia
/fakulta/studium/aktuality/harmonogram-hodnoceni-a-generovani-individualnich-studijnich-planu-studentu-doktorskeho-studia
Termíny zápisů předmětů do SIS na jednotlivých fakultách UK
/fakulta/studium/aktuality/terminy-zapisu-predmetu-do-sis-na-jednotlivych-fakultach-uk-v-akademickem-roce-2018-2019
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Dlouhodobě se věnuji mapování povrchu buněk imunitního systému pomocí vazebných reagencií a zavádění nových způsobů jejich přípravy. Zajímám se o dynamické ...
/biologie/bunecna-biologie/drbalk
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
My primary interest is the understanding of the surface proteome of immune cells with the help of binding reagents of various types, including establishment of ...
/biology/cell-biology/drbalk
Stipendium za včasnou obhajobu disertační práce
/fakulta/studium/aktuality/stipendium-za-vcasnou-obhajobu-disertacni-prace
Jednotné personální identifikátory – úvod
Jednotné personální identifikátory autora (dále "JPI") umožňují odlišit autory se stejným nebo podobným jménem a najít všechny publikace jednoho autora i ...
/fakulta/oddeleni-pro-vedu/jpi/uvod
Přerušení studia v DSP
/fakulta/studium/phd/navody/preruseni-studia
Ztráty a nálezy
Nález předmětů, částí oblečení apod. na Studijním oddělení
/fakulta/studium/aktuality/ztraty-a-nalezy/nalez
Aktuality Bc. a NMgr. studia
/fakulta/studium/bc-nmgr/aktuality
Exkurze Vegetace střední Evropy a Speciální exkurze kryptogamologická
Exkurze "Vegetace střední Evropy" (MB120T97, MB120T98) a "Speciální exkurze kryptogamologická" (MB120T52) budou letos spojeny v jedinou exkurzi. Pro studenty ...
/biologie/botanika/aktuality/exkurze-vegetace-stredni-evropy-a-specialni-exkurze-kryptogamologicka
Studium
Studium na Katedře experimentální biologie rostlin
/biologie/biologie-rostlin/studium-1