E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inEdit your search options

Hide the search form

For a simple text search, enter your search term here. Multiple words may be found by combining them with AND and OR. The text in this field will be matched with items' contents, title and description.

Web - search results

Search results 11 items matching your search terms

Přednostní ubytování na kolejích
(tzv. žádost o přidělení absolutního kritéria je nutné podat do 14. 6. 2023)
/fakulta/studium/aktuality/prednostni-ubytovani-na-kolejich-zadost-do-14-6-2023
Osvobození od poplatků v přijímacím řízení pro cizince - držitele víza o dočasné ochraně
/fakulta/uchazeci/aktuality/osvobozeni-od-poplatku-v-prijimacim-rizeni-pro-cizince-drzitele-viza-o-docasne-ochrane
Laboratoř molekulární dynamiky imunitní odpovědi
Vedoucí: RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
/biologie/bunecna-biologie/pracovni-skupiny/Molekularni_dynamika_imunitni_odpovedi
Laboratoř strukturní biologie transkripční regulace
Vedoucí: doc. Ing. Václav Veverka, Ph.D.
/biologie/bunecna-biologie/pracovni-skupiny/laborator-strukturni-biologie
Ubytování na Hlávkově koleji pro akademický rok 2023/2024
/fakulta/aktuality/ubytovani-na-hlavkove-koleji-pro-akademicky-rok-2023-2024
Harmonogram magisterských promocí 7. - 8. 11. 2022
/fakulta/studium/aktuality/harmonogram-magisterskych-promoci-7-8-11-2022
Studium
Studium na Katedře experimentální biologie rostlin
/biologie/biologie-rostlin/studium-1
Aktuality pro uchazeče o studium na PřF UK
/fakulta/uchazeci/aktuality/aktuality-pro-uchazece-o-studium-na-prf-uk
Nová forma přijímacího řízení
Nová forma přijímacího řízení na ÚŽP - obor Ochrana životního prostředí
/fakulta/zivotni-prostredi/aktuality/nova-forma-prijmaciho-rizeni
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Dlouhodobě se věnuji mapování povrchu buněk imunitního systému pomocí vazebných reagencií a zavádění nových způsobů jejich přípravy. Zajímám se o dynamické ...
/biologie/bunecna-biologie/drbalk
Exkurze Vegetace střední Evropy a Speciální exkurze kryptogamologická
Exkurze "Vegetace střední Evropy" (MB120T97, MB120T98) a "Speciální exkurze kryptogamologická" (MB120T52) budou letos spojeny v jedinou exkurzi. Pro studenty ...
/biologie/botanika/aktuality/exkurze-vegetace-stredni-evropy-a-specialni-exkurze-kryptogamologicka