E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inEdit your search options

Hide the search form

For a simple text search, enter your search term here. Multiple words may be found by combining them with AND and OR. The text in this field will be matched with items' contents, title and description.

Web - search results

Search results 22 items matching your search terms

Žádosti o přidělení absolutního kritéria pro ubytování v kolejích UK
/fakulta/studium/aktuality/zadosti-o-prideleni-absolutniho-kriteria-pro-ubytovani-na-kolejich-uk
Harmonogram promocí 2020
/fakulta/studium/aktuality/harmonogram-promoci-2020
Zrušení přijímacích zkoušek u některých studijních programů a oborů
/fakulta/uchazeci/aktuality/upusteni-od-overovani-podminek-pro-prijeti-zkouskou-v-prijimacim-rizeni-pro-akademicky-rok-2020-2021-pro-vybrane-navazujici-magisterske-studijni-programy-a-obory
Studium
Informace Studijního oddělení Přírodovědecké fakulty UK
/fakulta/studium
Termín odesílání pozvánek k přijímací zkoušce
/fakulta/uchazeci/aktuality/termin-odesilani-pozvanek-k-prijimaci-zkousce
Ubytování na kolejích UK v akademickém roce 2020/2021
/fakulta/uchazeci/aktuality/ubytovani-na-kolejich-uk-v-akademickem-roce-2020-2021
Formát souborů závěrečných prací
Informace pro studenty
/fakulta/studium/aktuality/format-souboru-zaverecnych-praci
Posuzování plagiátorství na UK - Opatření rektora č. 13/2020
/fakulta/studium/aktuality/nove-vysle-opatreni-rektora-c-13-2020-posuzovani-plagiatorstvi-na-uk
Úřední hodiny studijního oddělení - ÚPRAVA
/fakulta/studium/aktuality/studijni-oddeleni-je-uzavreno
Opatření k omezení kontaktu v souvislosti se šířením koronaviru
/fakulta/studium/aktuality/opatreni-k-omezeni-kontaktu-v-souvislosti-se-sirenim-koronaviru
Laboratoř molekulární dynamiky imunitní odpovědi
Vedoucí: RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
/biologie/bunecna-biologie/pracovni-skupiny/Molekularni_dynamika_imunitni_odpovedi
Termíny zápisů předmětů do SIS na jednotlivých fakultách UK
/fakulta/studium/aktuality/terminy-zapisu-predmetu-do-sis-na-jednotlivych-fakultach-uk-v-akademickem-roce-2018-2019
Nová forma přijímacího řízení
Nová forma přijímacího řízení na ÚŽP - obor Ochrana životního prostředí
/fakulta/zivotni-prostredi/aktuality/nova-forma-prijmaciho-rizeni
Elektronický zápis do dalšího úseku studia
/fakulta/studium/aktuality/elektronicky-zapis-do-dalsiho-useku-studia
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Dlouhodobě se věnuji mapování povrchu buněk imunitního systému pomocí vazebných reagencií a zavádění nových způsobů jejich přípravy. Zajímám se o dynamické ...
/biologie/bunecna-biologie/drbalk
Omlouvání z termínu státní závěrečné zkoušky
/fakulta/studium/aktuality/omlouvani-z-terminu-statni-zaverecne-zkousky
Ztráty a nálezy
Nález předmětů, částí oblečení apod. na Studijním oddělení
/fakulta/studium/aktuality/ztraty-a-nalezy/nalez
Aktuality Bc. a NMgr. studia
/fakulta/studium/bc-nmgr/aktuality
Exkurze Vegetace střední Evropy a Speciální exkurze kryptogamologická
Exkurze "Vegetace střední Evropy" (MB120T97, MB120T98) a "Speciální exkurze kryptogamologická" (MB120T52) budou letos spojeny v jedinou exkurzi. Pro studenty ...
/biologie/botanika/aktuality/exkurze-vegetace-stredni-evropy-a-specialni-exkurze-kryptogamologicka
Individuální studijní plán (ISP) Bc/Mgr studia - informace pro studenty a pedagogy
/fakulta/studium/aktuality/archiv/individualni-studijni-plan-isp-informace-pro-studenty-a-pedagogy
Otázky a odpovědi
/fakulta/studium/aktuality/otazky-a-odpovedi-1
Studium
Studium na Katedře experimentální biologie rostlin
/biologie/biologie-rostlin/studium-1