E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inEdit your search options

Hide the search form

For a simple text search, enter your search term here. Multiple words may be found by combining them with AND and OR. The text in this field will be matched with items' contents, title and description.

Web - search results

Search results 32 items matching your search terms

Změny úředních hodin studijního oddělení od 25. 9. do 20.10.2017
/fakulta/studium/aktuality/zmeny-urednich-hodin-studijniho-oddeleni-od-25-9-do-20-10.2017
Změna úředních hodin studijního oddělení ve dnech 3. 10. 2017 – 21. 10. 2017
/fakulta/studium/aktuality/zmena-urednich-hodin-studijniho-oddeleni-ve-dnech-3-10-2017-2013-21-10-2017
Potvrzení o studiu v SIS - nově s elektronickým podpisem
/fakulta/studium/aktuality/potvrzeni-o-studiu-v-sis-nove-s-elektronickym-podpisem
Přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky studentům 1. ročníku navazujícího magisterského studia
/fakulta/studium/aktuality/priznani-stipendia-za-vynikajici-studijni-vysledky-studentum-1-rocniku-navazujiciho-magisterskeho-studia
Termín pro podání žádosti o motivační stipendium 1. ročníků navazujícího magisterského studia
akademický rok 2016/2017
/fakulta/studium/aktuality/termin-pro-podani-zadosti-o-motivacni-stipendium-1-rocniku-navazujiciho-magisterskeho-studia
Termíny zápisů předmětů do SIS na jednotlivých fakultách UK
/fakulta/studium/aktuality/terminy-zapisu-predmetu-do-sis-na-jednotlivych-fakultach-uk
Upozornění pro studenty, kteří budou odevzdávat závěrečnou práci
/fakulta/studium/aktuality/upozorneni-pro-studenty-kteri-budou-odevzdavat-zaverecnou-praci
Zahraniční studenti vyřídí záležitosti k pobytu v prostorách UK
/fakulta/uchazeci/aktuality/zahranicni-studenti-vyridi-zalezitosti-k-pobytu-v-prostorach-uk
Orientační týden pro studenty prvních ročníků
/fakulta/uchazeci/aktuality/orientacni-tyden-pro-studenty-prvnich-rocniku
Harmonogram přijímacího řízení
aktualizace 19. 6. 2017, data budou postupně doplněna
/fakulta/uchazeci/aktuality/harmonogram-prijimaciho-rizeni
Výpis splněných povinností - nově s elektronickým podpisem
/fakulta/studium/aktuality/vypis-splnenych-povinnosti-novinka-v-sis-1
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí
/fakulta/uchazeci/aktuality/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti
Molekulární dynamika imunitní odpovědi
Vedoucí: RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
/biologie/bunecna-biologie/pracovni-skupiny/Molekularni_dynamika_imunitni_odpovedi
Provoz studijního oddělení v průběhu prázdnin
/fakulta/uchazeci/aktuality/provoz-studijniho-oddeleni-v-prubehu-prazdnin-1
Ztráty a nálezy
Nález předmětů, částí oblečení apod. na Studijním oddělení
/fakulta/studium/aktuality/ztraty-a-nalezy/nalez
Nahlížení do materiálů uchazečů ke studiu v akademickém roce 2017/2018
/fakulta/uchazeci/aktuality/nahlizeni-do-materialu-uchazecu-ke-studiu
Aktuality Bc. a NMgr. studia
/fakulta/studium/bc-nmgr/aktuality
Odevzdávání závěrečných prací - metodický pokyn
/fakulta/studium/aktuality/odevzdavani-zaverecnych-praci-metodicky-pokyn
Harmonogram promocí v roce 2017
/fakulta/studium/aktuality/harmonogram-promoci-v-roce-2017
Exkurze Vegetace střední Evropy a Speciální exkurze kryptogamologická
Exkurze "Vegetace střední Evropy" (MB120T97, MB120T98) a "Speciální exkurze kryptogamologická" (MB120T52) budou letos spojeny v jedinou exkurzi. Pro studenty ...
/biologie/botanika/aktuality/exkurze-vegetace-stredni-evropy-a-specialni-exkurze-kryptogamologicka
Informace o přezkumném řízení
/fakulta/uchazeci/aktuality/informace-o-prezkumnem-rizeni
Komplexní přírodovědná exkurze
/biologie/ucitelstvi/aktuality/stare-aktuality-neviditelne/komplexni-prirodovedna-exkurze-1
Obhajoby diplomových a závěrečných prací
/biologie/ucitelstvi/aktuality/stare-aktuality-neviditelne/obhajoby-diplomovych-a-zaverecnych-praci
Přihlašování na pedagogické praxe
/biologie/ucitelstvi/aktuality/stare-aktuality-neviditelne/prihlasovani-na-pedagogicke-praxe
Začátek nového akademického roku je tu!
/biologie/ucitelstvi/aktuality/stare-aktuality-neviditelne/zacatek-noveho-akademickeho-roku-je-tu
Informace pro zájemce o ubytování v kolejích UK
/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/aktuality/informace-pro-zajemce-o-ubytovani-na-kolejich-uk
Individuální studijní plán (ISP) Bc/Mgr studia - informace pro studenty a pedagogy
/fakulta/studium/aktuality/archiv/individualni-studijni-plan-isp-informace-pro-studenty-a-pedagogy
Otázky a odpovědi
/fakulta/studium/aktuality/otazky-a-odpovedi-1
Studium
Studium na Katedře experimentální biologie rostlin
/biologie/biologie-rostlin/studium-1
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Dlouhodobě se věnuji mapování povrchu buněk imunitního systému pomocí vazebných reagencií a zavádění nových způsobů jejich přípravy. Nově se zajímám o ...
/biologie/bunecna-biologie/drbalk