E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inEdit your search options

Hide the search form

For a simple text search, enter your search term here. Multiple words may be found by combining them with AND and OR. The text in this field will be matched with items' contents, title and description.

Web - search results

Search results 25 items matching your search terms

Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života
Výzkumný tým Urbánní a regionální laboratoř ve spolupráci s Českou geografickou společností a katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké ...
/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj/aktuality/nove-socialne-prostorove-nerovnosti-lokalni-rozvoj-a-kvalita-zivota-1
XXXX. konference České demografické společnosti – program konference
Ve dnech 27.–28. května 2010 se uskuteční již XXXX. konference České demografické společnosti, která se uskuteční v Brně v prostorách Fakulty sociálních studií ...
/geografie/demografie-a-geodemografie/aktuality/xxxx.-konference-ceske-demograficke-spolecnosti-1
2. konference Mladých demografů
Ve středu 17.2.2010 se uskuteční 2. demografická konference Ph.D. studentů demografie na téma "Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in ...
/geografie/demografie-a-geodemografie/aktuality/2.-konference-mladych-demografu-1-1
Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života
Výzkumný tým Urbánní a regionální laboratoř ve spolupráci s Českou geografickou společností a katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké ...
/geografie/aktuality/nove-socialne-prostorove-nerovnosti-lokalni-rozvoj-a-kvalita-zivota-1
Geografie pro život v 21. století - XXII. sjezd ČGS
Ve dnech 31. 8. - 3. 9. 2010 se uskuteční v Ostavě XXII. sjezd České geografické společnosti.
/geografie/geoinformatika-kartografie/aktuality/geografie-pro-zivot-v-21.-stoleti-xxii.-sjezd-cgs-1-1
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Dlouhodobě se věnuji mapování povrchu buněk imunitního systému pomocí vazebných reagencií a zavádění nových způsobů jejich přípravy. Zajímám se o dynamické ...
/biologie/bunecna-biologie/drbalk
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
My primary interest is the understanding of the surface proteome of immune cells with the help of binding reagents of various types, including establishment of ...
/biology/cell-biology/drbalk
Minikonference UNCE 2016
Centre for Supramolecular Chemistry
/chemie/aktuality/unce-2016
Minikonference UNCE 2016
Centre for Supramolecular Chemistry
/chemie/orgchem/aktuality/unce-2016
Minikonference UNCE 2016
Centre for Supramolecular Chemistry
/chemie/anorgchem/aktuality/unce-2016
Morušky 2011 - 6. ročník mezinárodní studentské vědecké konference
/fakulta/zivotni-prostredi/aktuality/archiv/mezinarodni-studentska-vedecka-konference-morusky-2011
Hydrologie malého povodí 2011
Pozvánka na konferenci "HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2011"
/geografie/fyzgeo/aktuality/hydrologie-maleho-povodi-2011
Konference "Pokroky anorganické chemie"
/chemie/aktuality/panch
Mezinárodní konference "Regional disparities in Central and Eastern Europe"
Mezinárodní konference, týkající se tématu regionálních nerovností ve Střední a Východní Evropě proběhne 17.-19. listopadu ve Smolenicích na Slovensku...
/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj/pozvanka-mezinarodni-konference-regional-disparities-in-central-and-eastern-europe-1
Suburbanizace v České republice: dopady na krajinu a společnost a jejich řešení
Konference pořádaná výzkumným týmem Urbánní a regionální laboratoř URRLab pod záštitou Ministerstva životního prostředí se koná dne 13. října 2011.
/geografie/aktuality/suburbanizace-v-ceske-republice-dopady-na-krajinu-a-spolecnost-a-jejich-reseni
Czech Student Conference on Geology 2011
We would like to invite all interested students to present their work in the field of Geology and Earth Sciences.
/eng/aktuality/archive-2011/czech-student-conference-on-geology-2011
Konference "Pokroky anorganické chemie"
/chemie/anorgchem/aktuality/panch
Minikonference Centra supramolekulární chemie
/chemie/aktuality/minikonference-csc
Mezinárodní vědecká konference "Applied geography in theory and practice"
Department of Geography, Faculty of Science of the University of Zagreb is organizing international scientific conference "APPLIED GEOGRAPHY IN THEORY AND ...
/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj/mezinarodni-vedecka-konference-applied-geography-in-theory-and-practice-1
Minikonference Centra supramolekulární chemie
/chemie/orgchem/aktuality/minikonference
“Visual Representations in Science” Maó (Menorca), 19.-21. května 2011
/biologie/filosofie/aktuality/201cvisual-representations-in-science201d-mao-menorca-19.-21.-kvetna-2011
Mikroevoluční minikonference
Zdravíme všechny, rádi bychom vás pozvali na další neformální setkání "molekulárních ekologů", tentokráte už zaměřeného na konkrétní okruh metod - a to využití ...
/biologie/botanika/aktuality/mikroevolucni-minikonference
The EMBO Meeting
10-13 September Vienna - The EMBO Meeting offers a European forum for scientific exchange where participants are exposed to new perspectives from topics ...
/biologie/servisni-laboratore/laborator-konfokalni-a-fluorescencni-mikroskopie/the-embo-meeting
Suburbanizace v České republice: dopady na krajinu a společnost a jejich řešení
Konference pořádaná výzkumným týmem Urbánní a regionální laboratoř URRLab pod záštitou Ministerstva životního prostředí se koná dne 13. října 2011.
/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj/aktuality/suburbanizace-v-ceske-republice-dopady-na-krajinu-a-spolecnost-a-jejich-reseni
2nd Conference of Young Demographers
/geography/aktuality/2nd-conference-of-young-demographers-1