E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inEdit your search options

Hide the search form

For a simple text search, enter your search term here. Multiple words may be found by combining them with AND and OR. The text in this field will be matched with items' contents, title and description.

Web - search results

Search results 7 items matching your search terms

Katedra demografie a geodemografie
Vítejte na stránkách katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
/geografie/demografie-a-geodemografie
Co je to demografie?
Demografie je vědní obor, který se zabývá událostmi dotýkajícími se každého z nás: narozením dítěte, úmrtím, sňatkem, rozvodem apod. Demografie však nestuduje ...
/geografie/demografie-a-geodemografie/studium/informace-pro-zajemce-o-studium-2/co-je-to-demografie
Podle popelnice poznáš člověka
S nákupem v obchodě má zkušenost snad každý z nás. Stejně jako se mezi sebou liší nákupní košíky, liší se i obsah našich popelnic. I když se Česko aktuálně ...
/geografie/demografie-a-geodemografie/aktuality/podle-popelnice-poznas-cloveka
Popular Science: Judging people by their dustbins
Perhaps everyone has some experience with shopping. Just like shopping carts differ, so does the content of the dustbins. Although Czechia occupies top places ...
/eng/aktuality/popular-science/popular-science-judging-people-by-their-dustbins/popular-science-judging-people-by-their-dustbins-1
Popular Science: Judging people by their dustbins
Perhaps everyone has some experience with shopping. Just like shopping carts differ, so does the content of the dustbins. Although Czechia occupies top places ...
/eng/aktuality/popular-science/popular-science-judging-people-by-their-dustbins/popular-science-judging-people-by-their-dustbins
Podle popelnice poznáš člověka
S nákupem v obchodě má zkušenost snad každý z nás. Stejně jako se mezi sebou liší nákupní košíky, liší se i obsah našich popelnic. I když se Česko aktuálně ...
/fakulta/veda-a-vyzkum/popularizace/clanky/podle-popelnice-poznas-cloveka/podle-popelnice-poznas-cloveka
Šídlo Luděk
odborný asistent
/geografie/demografie-a-geodemografie/sidlo