E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inEdit your search options

Hide the search form

For a simple text search, enter your search term here. Multiple words may be found by combining them with AND and OR. The text in this field will be matched with items' contents, title and description.

Web - search results

Search results 2 items matching your search terms

Odborné online zdroje
Elektronické informační zdroje jsou odborné informace, tedy časopisy, knihy a další údaje zprostředkovávané elektronickou formou, konkrétně v prostředí ...
/fakulta/odbor-rozvoje/oddeleni-podpory-vedy/EIZ/ooz
Užitečné odkazy
Zde najdete seznam užitečných odkazů, které při vkládání a kontrole záznamů můžete potřebovat
/fakulta/odbor-rozvoje/oddeleni-podpory-vedy/publikacni-cinnost/uzitecne-odkazy