E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inEdit your search options

Hide the search form

For a simple text search, enter your search term here. Multiple words may be found by combining them with AND and OR. The text in this field will be matched with items' contents, title and description.

Web - search results

Search results 25 items matching your search terms

Přírodověda populárně – Nanočástice: budoucnost nebo dávná minulost?
Nanomateriály jsou díky svým unikátním vlastnostem velmi aktuálním tématem pro mnohé výzkumné týmy po celém světě. Je však možné, že tu s námi jsou podstatně ...
/chemie/aktuality/nanocastice-popularne
Přírodověda populárně – Ukáže nám měď metastáze v kostech?
Mezi jedny z hlavních zobrazovacích technik pro mapování metastází v kostech pomocí radioaktivně značených sloučenin patří pozitronová emisní tomografie (PET) ...
/chemie/anorgchem/aktuality/med-metastaze
Rozhovor s doc. Martinem Dračínským – laureátem Studentského velemloka
Cenu Studentský velemlok za uplynulý akademický rok 2020/2021 za sekci chemie získal doc. RNDr. Martin Dračínský, PhD. (*1978) se svou přednáškou "Spektrální ...
/chemie/aktuality/rozhovor-doc-dracinsky
Rozhovor s RNDr. Naděždou Krylovou, CSc. – laureátkou Studentského velemloka
Cenu Studentské velemloka za nejlepší mimosekční předmět dostala RNDr. Naděžda Krylová CSc. (*1945) za předmět Vybrané partie z matematiky. Vystudovala obor ...
/chemie/aktuality/rozhovor-dr-krylova
Přírodověda populárně – Řekni to molekulou!
Zde přinášíme odkaz na popularizační článek popisující metody molekulárního kódování. Vývojem této metody se zabývají absolventi naši fakulty (Dr. Miloslav ...
/chemie/aktuality/rekni-to-molekulou
Přírodověda populárně – Z teorie do zkumavky aneb unikátní zlatný klastr a další sloučeniny
Zde přinášíme odkaz na popularizační článek o přípravě unikátního klastru sedmi atomů zlata ve skupině prof. Petra Štěpničky z naší katedry.
/chemie/anorgchem/aktuality/zlatny-klastr
Přírodověda populárně – Korunovační klenot organokovové chemie
Zde přinášíme odkaz na přehledový článek prof. Petra Štěpničky z naší katedry věnovaný ferrocenu, který letos slaví 70 let od svého objevu.
/chemie/anorgchem/aktuality/ferrocen-70
Přírodověda populárně – Nová cesta k cytotoxickým látkám
Zde přinášíme odkaz popularizační článek popisující efektivní a ekonomickou syntézu analogů přírodních biologicky aktivních látek v týmu Dr. Elišky Matoušové z ...
/chemie/orgchem/aktuality/prirodoveda-popularne-cytotoxiny
Rozhovor s doc. Jiřím Fišerem – laureátem Studentského velemloka
Laureátem ceny Studentský velemlok za akademický rok 2019/2020 se stal doc. RNDr. Jiří Fišer, CSc. (*1942) se svojí přednáškou Molekulová symetrie. Na naší ...
/chemie/fyzchem/aktuality/rozhovor-s-doc-fiserem
Přírodověda populárně – Nová cesta k cytotoxickým látkám
Zde přinášíme odkaz popularizační článek popisující efektivní a ekonomickou syntézu analogů přírodních biologicky aktivních látek v týmu Dr. Elišky Matoušové z ...
/chemie/aktuality/prirodoveda-popularne-cytotoxiny
Rozhovor s prof. Pavlem Kočovským – laureátem Studentského velemloka
Prof. Pavel Kočovský, DSc, FRSE (*1951) vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, působil na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Koncem ...
/chemie/orgchem/aktuality/rozhovor-s-prof-kocovskym
Přírodověda populárně – Z teorie do zkumavky aneb unikátní zlatný klastr a další sloučeniny
Zde přinášíme odkaz popularizační článek o přípravě unikátního klastru sedmi atomů zlata ve skupině prof. Petra Štěpničky z Katedry anorganické chemie ...
/chemie/aktuality/zlatny-klastr
Rozhovory s laureáty Studentského velemloka – doc. Fišerem a dr. Křížkem
Zde přinášíme odkaz na rozhovory se dvěma laureáty ceny Studentský velemlok za akademický rok 2019/2020 z chemické sekce.
/chemie/aktuality/rozhovory-velemlok
Rozhovor s RNDr. Tomášem Křížkem, Ph.D. – laureátem Studentského velemloka
Cenu velemloka za nejlepší mimosekční předmět dostal letos RNDr. Tomáš Křížek Ph.D. (*1989) za jeho přednášku “Prezentace a veřejné projevy”. Na katedře ...
/chemie/analchem/aktuality/rozhovor-s-dr-krizkem
Rozhovor s doc. Janem Veselým – laureátem Studentského velemloka
Laureátem ceny Studentský velemlok za akademický rok 2018/2019 za chemii a přednášku Organická syntéza se stal Doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. (*1977), který po ...
/chemie/aktuality/rozhovor-s-doc-veselym
Rozhovor s doc. Janem Veselým – laureátem Studentského velemloka
Laureátem ceny Studentský velemlok za akademický rok 2018/2019 za chemii a přednášku Organická syntéza se stal Doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. (*1977), který po ...
/chemie/orgchem/aktuality/rozhovor-s-doc-veselym
Na inovace se znalostními základnami
Nejnovější výzkumy odhalují, že tzv. znalostní základny mají podstatný vliv na inovační výkonnost firem i regionů. Tento koncept vychází z předpokladu, že ...
/fakulta/veda-a-vyzkum/popularizace/clanky/na-inovace-se-znalostnimi-zakladnami/na-inovace-se-znalostnimi-zakladnami
Popular Science: Stories of Ukrainian migrants
They are the biggest group of foreigners in Czechia. But do we know their fates? Family and relationships with their homeland are factors that form the ...
/eng/aktuality/popular-science/stories-of-ukrainian-migrants/stories-of-ukrainian-migrants
Přírodověda populárně hledá šéfredaktora
Baví vás popularizace vědy a chcete své zkušenosti s ní využít? Popularizační rubrika webu PřF UK hledá nového šéfredaktora či šéfredaktorku z řad svých ...
/fakulta/aktuality/archiv-2018/prirodoveda-popularne-hleda-sefredaktora
Tkáňové inženýrství – umíme opravit poškozené tkáně a orgány?
Další přednášku z cyklu Chemických úterků přednese Dr. Markéta Bačáková z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR. Přednáška proběhne 14.11.2017 od ...
/chemie/aktuality/tkanove-inzenyrstvi-2013-umime-opravit-poskozene-tkane-a-organy
Polymery v boji s civilizačními chorobami 
První letošní přednášku z cyklu Chemických úterků přednese Dr. Martin Hrubý z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR. Přednáška proběhne 7.11.2017 od ...
/chemie/aktuality/polymery-v-boji-s-civilizacnimi-chorobami
Naši biologové a mikroskopické houby v novém čísle časopisu Živa
Vědci z naší fakulty se podíleli na novém tematickém čísle přírodovědného časopisu Živa, tentokrát o mikroskopických houbách. Ty jsou nesmírně zajímavé pro ...
/fakulta/veda-a-vyzkum/popularizace/clanky/nasi-biologove-a-mikroskopicke-houby-v-novem-cisle-casopisu-ziva
Počítání šesti tisíc ptáků mezi nepálskými osmitisícovkami
Chceme-li chránit druhovou rozmanitost na určitém území, musíme nejdříve znát vlivy, které způsobují, že na některých místech se vyskytuje druhů více, zatímco ...
/fakulta/veda-a-vyzkum/popularizace/clanky/pocitani-sesti-tisic-ptaku-mezi-nepalskymi-osmitisicovkami
Z těžbou poničené krajiny k přirozeným lesům
Velká část ložisek minerálních a energetických surovin se nachází v zalesněné krajině. Kvůli těžbě je nejprve nutná povrchová skrývka. To však znamená ztrátu ...
/fakulta/veda-a-vyzkum/popularizace/clanky/z-tezbou-ponicene-krajiny-k-prirozenym-lesum
Stopování paleoklimatu ve vysokohorské oblasti Středních And
Jak léta a vegetační sezóny míjí, vrší se postupně ostatky odumřelých rostlin, které se v podmáčených oblastech mění v rašelinnou hmotu. Ta v sobě uchovává ...
/fakulta/veda-a-vyzkum/popularizace/clanky/stopovani-paleoklimatu-ve-vysokohorske-oblasti-strednich-and/stopovani-paleoklimatu-ve-vysokohorske-oblasti-strednich-and