E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inEdit your search options

Hide the search form

For a simple text search, enter your search term here. Multiple words may be found by combining them with AND and OR. The text in this field will be matched with items' contents, title and description.

Web - search results

Search results 11 items matching your search terms

Rozhovor s doc. Janem Veselým – laureátem Studentského velemloka
Laureátem ceny Studentský velemlok za akademický rok 2018/2019 za chemii a přednášku Organická syntéza se stal Doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. (*1977), který po ...
/chemie/aktuality/rozhovor-s-doc-veselym
Rozhovor s doc. Janem Veselým – laureátem Studentského velemloka
Laureátem ceny Studentský velemlok za akademický rok 2018/2019 za chemii a přednášku Organická syntéza se stal Doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. (*1977), který po ...
/chemie/orgchem/aktuality/rozhovor-s-doc-veselym
Na inovace se znalostními základnami
Nejnovější výzkumy odhalují, že tzv. znalostní základny mají podstatný vliv na inovační výkonnost firem i regionů. Tento koncept vychází z předpokladu, že ...
/fakulta/veda-a-vyzkum/popularizace/clanky/na-inovace-se-znalostnimi-zakladnami/na-inovace-se-znalostnimi-zakladnami
Popular Science: Stories of Ukrainian migrants
They are the biggest group of foreigners in Czechia. But do we know their fates? Family and relationships with their homeland are factors that form the ...
/eng/aktuality/popular-science/stories-of-ukrainian-migrants/stories-of-ukrainian-migrants
Přírodověda populárně hledá šéfredaktora
Baví vás popularizace vědy a chcete své zkušenosti s ní využít? Popularizační rubrika webu PřF UK hledá nového šéfredaktora či šéfredaktorku z řad svých ...
/fakulta/aktuality/archiv-2018/prirodoveda-popularne-hleda-sefredaktora
Tkáňové inženýrství – umíme opravit poškozené tkáně a orgány?
Další přednášku z cyklu Chemických úterků přednese Dr. Markéta Bačáková z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR. Přednáška proběhne 14.11.2017 od ...
/chemie/aktuality/tkanove-inzenyrstvi-2013-umime-opravit-poskozene-tkane-a-organy
Polymery v boji s civilizačními chorobami 
První letošní přednášku z cyklu Chemických úterků přednese Dr. Martin Hrubý z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR. Přednáška proběhne 7.11.2017 od ...
/chemie/aktuality/polymery-v-boji-s-civilizacnimi-chorobami
Naši biologové a mikroskopické houby v novém čísle časopisu Živa
Vědci z naší fakulty se podíleli na novém tematickém čísle přírodovědného časopisu Živa, tentokrát o mikroskopických houbách. Ty jsou nesmírně zajímavé pro ...
/fakulta/veda-a-vyzkum/popularizace/clanky/nasi-biologove-a-mikroskopicke-houby-v-novem-cisle-casopisu-ziva
Počítání šesti tisíc ptáků mezi nepálskými osmitisícovkami
Chceme-li chránit druhovou rozmanitost na určitém území, musíme nejdříve znát vlivy, které způsobují, že na některých místech se vyskytuje druhů více, zatímco ...
/fakulta/veda-a-vyzkum/popularizace/clanky/pocitani-sesti-tisic-ptaku-mezi-nepalskymi-osmitisicovkami
Z těžbou poničené krajiny k přirozeným lesům
Velká část ložisek minerálních a energetických surovin se nachází v zalesněné krajině. Kvůli těžbě je nejprve nutná povrchová skrývka. To však znamená ztrátu ...
/fakulta/veda-a-vyzkum/popularizace/clanky/z-tezbou-ponicene-krajiny-k-prirozenym-lesum
Stopování paleoklimatu ve vysokohorské oblasti Středních And
Jak léta a vegetační sezóny míjí, vrší se postupně ostatky odumřelých rostlin, které se v podmáčených oblastech mění v rašelinnou hmotu. Ta v sobě uchovává ...
/fakulta/veda-a-vyzkum/popularizace/clanky/stopovani-paleoklimatu-ve-vysokohorske-oblasti-strednich-and/stopovani-paleoklimatu-ve-vysokohorske-oblasti-strednich-and