E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inEdit your search options

Hide the search form

For a simple text search, enter your search term here. Multiple words may be found by combining them with AND and OR. The text in this field will be matched with items' contents, title and description.

Web - search results

Search results 61 items matching your search terms

Globální analýza odhalila nejrozmanitější lesy planety
Počet druhů stromů v místních ekosystémech je klíčovým měřítkem biologické rozmanitosti. Známé ekologické pravidlo říká, že počty druhů se směrem od pólů k ...
/fakulta/aktuality/archiv-2022/globalni-analyza-odhalila-nejrozmanitejsi-lesy-planety-i-priciny-rozdilu-v-biodiverzite-lesnich-ekosystemu
Planeta Praha na plátně i v knize
Muflon, roháč obecný, plch velký, mravenec otrokářský, myšice křovinná, slípka zelenonohá a další a další. Ti všichni jsou v hlavních rolí nejen snímku Planeta ...
/fakulta/aktuality/archiv-2022/planeta-praha-na-platne-i-v-knize
Tau proteinu na stopě
Protein tau je významným činitelem v rozvoji lidských neurodegenerativních onemocnění, Alzheimerovu chorobu nevyjímaje. Přesto o tau a dalších, jemu podobným ...
/fakulta/aktuality/archiv-2022/tau-proteinu-na-stope
Program podpory talentů v PhD studiu STARS 2020
STARS je programem Přírodovědecké fakulty UK, určeným pro podporu Ph.D. studentů z tuzemska i ze zahraničí. V letošním roce bylo vypsáno 55 výzkumných projektů ...
/fakulta/aktuality/archiv-2020/program-elitnich-phd-stipendii-stars-vstoupil-do-dalsiho-rocniku
Studenti opět oslaví svůj svátek na Albertově
Studenti a studentky nejen z Univerzity Karlovy sdružení pod hlavičkou Svobodný listopad si pro vás u příležitosti připomínání událostí spjatých se 17. ...
/fakulta/aktuality/archiv-2019/studenti-opet-oslavi-svuj-svatek-na-albertove
Dny geografie 2019
Dny geografie 2019 se na pražském Albertově uskuteční v týdnu od 11. do 15. listopadu 2019. V rámci letošních Dnů geografie můžete vyslechnout cestovatelské ...
/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj/aktuality/dny-geografie-2019
Dny geografie 2019
Dny geografie 2019 se na pražském Albertově uskuteční v týdnu od 11. do 15. listopadu 2019. V rámci letošních Dnů geografie můžete vyslechnout cestovatelské ...
/fakulta/aktuality/archiv-2019/dny-geografie-2019
Metabolická teorie biologie: začátek konce?
Mezinárodní vědecký tým, jehož součástí byl i profesor David Storch z katedry ekologie, nedávno v prestižním časopise PNAS publikoval článek založený na ...
/fakulta/aktuality/archiv-2019/metabolicka-teorie-biologie-zacatek-konce
Mechanismus hydrolýzy zeolitu v Nature Communications
Teoretici z katedry fyzikální a makromolekulární chemie (Christopher James Heard, Lukáš Grajciar a Petr Nachtigall) modelovali mechanismus hydrolýzy zeolitu ...
/fakulta/aktuality/archiv-2019/mechanismus-hydrolyzy-zeolitu-v-nature-communications
Juniorský ERC grant putuje na katedru botaniky
V kategorii juniorských grantů pro vědce do sedmi let od ukončení PhD let byl letos vybrán v České republice pouze jeden. S pětiletou finanční podporou může ...
/fakulta/aktuality/archiv-2019/juniorsky-erc-grant-putuje-na-katedru-botaniky
Juniorský ERC grant putuje na katedru botaniky
V kategorii juniorských grantů pro vědce do sedmi let od ukončení PhD let byl letos vybrán v České republice pouze jeden. S pětiletou finanční podporou může ...
/biologie/botanika/aktuality/juniorsky-erc-grant-putuje-na-katedru-botaniky
Jak se měnilo zalednění severní polokoule v průběhu glaciálů?
Výzkumný tým s účastí PřF UK, soustředěný okolo Univerzity of Cambridge, publikoval v časopisu Nature Communications článek a dataset mapující rozsah ...
/fakulta/aktuality/archiv-2019/the-configuration-of-northern-hemisphere-ice-sheets-through-the-quaternary
Výzkumná infrastruktura RINGEN byla slavnostně otevřena
Za účasti čelných představitelů naší fakulty, představitelů ústavů AV ČR a dalších dvou našich univerzit, Ústeckého kraje a města Litoměřice byla v úterý 4.6. ...
/fakulta/aktuality/archiv-2019/vyzkumna-infrastruktura-ringen-byla-slavnostne-otevrena
Pražská muzejní noc 2019
Druhá červnová sobota bude po šestnácté patřit muzeím a galeriím a již tradičně nebude chybět ani Přírodovědecká fakulta UK. Akce se koná 8. června a otevřeme ...
/fakulta/aktuality/archiv-2019/prazska-muzejni-noc-2019
Modrozelený svět hlubokomořských ryb
Obálku posledního vydání časopisu Science zdobí obrázek hlubokomořské ryby. Ilustrace se váže k článku, jehož hlavní (ko)autorkou je Zuzana Musilová z katedry ...
/fakulta/aktuality/archiv-2019/modrozeleny-svet-hlubokomorskych-ryb
Z Albertova na Harvard
Doktorka Katarína Pšenáková je čerstvou absolventkou katedry fyzikální a makromolekulární chemie. Díky podpoře pro nadané studenty, mimo jiné i z Nadačního ...
/fakulta/aktuality/archiv-2019/z-albertova-na-harvard-stastny-pribeh-z-laboratore-proteinovych-struktur
Periodická tabulka prvků na naší fakultě
Na počest letošního 150. výročí objevení periodického zákona Dmitrijem Ivanovičem Mendělejevem a k uctění jeho spolupráce s českým chemikem Bohuslavem ...
/fakulta/aktuality/archiv-2019/periodicka-tabulka-prvku-na-prirodovedecke-fakulte-univerzity-karlovy
Příspěvek naší fakulty k zachycení stavu světové biodiverzity
Poznání druhové rozmanitosti živé přírody, tedy biodiverzity, je důležité zejména v situaci, kdy díky činnosti člověka mizí ze světa nejen velké množství ...
/fakulta/aktuality/archiv-2019/prispevek-nasi-fakulty-k-zachyceni-stavu-svetove-biodiverzity
Otevíráme nový studijní program reprodukční a vývojová biologie
Od školního roku 2019/2020 se připravuje zahájení nového magisterského studijního programu Reprodukční a vývojová biologie. Čím se tento program liší od ...
/fakulta/aktuality/archiv-2018/otevirame-novy-studijni-program-reprodukcni-a-vyvojova-biologie
Bahňáci jako indikátor klimatické změny
Čerstvý absolvent doktorského studia Vojtěch Kubelka je hlavním autorem článku v časopise Science, který popisuje časoprostorové patrnosti míry predace hnízd ...
/fakulta/aktuality/archiv-2018/bahnaci-jako-indikator-klimaticke-zmeny
Pražská noc vědců na Albertově
Oslavte s námi 100 let české vědy! Tradiční vědecko-popularizační akce proběhne v pátek 5. října na Albertově a dalších více než třech desítkách míst České ...
/fakulta/aktuality/archiv-2018/prazska-noc-vedcu-na-albertove
Led jako mladý “fosilní záznam”
Voda je natolik všudypřítomnou a základní sloučeninou, že si laik stěží představí, že by mohla z vědeckého hlediska vůbec představovat nějakou záhadu. Opak je ...
/fakulta/aktuality/archiv-2018/led-jako-mlady-201cfosilni-zaznam201d
Unikátní projekt zmapoval nářečí strnada v Česku
Článek týmu z katedry ekologie Přírodovědecké fakulty UK, Ústavu biologie obratlovců AV ČR a České společnosti ornitologické, který nedávno vyšel v prestižním ...
/fakulta/aktuality/archiv-2018/dobrovolnici-v-unikatnim-projektu-obcanske-vedy-zmapovali-ptaci-nareci-v-cesku
Naši vědci napomohli přečtení genomu sestřenice všech rostlin
V jednom z nejprestižnějších odborných biologických časopisů The Cell vyšel nedávno článek několika desítek vědců z celého světa, na němž se podílel i tým z ...
/fakulta/aktuality/archiv-2018/nasi-vedci-napomohli-precteni-genomu-sestry-vsech-rostlin
Festival vědy 2018
Technologie hýbou světem - to bude hlavním tématem letošního ročníku popularizační akce Festival vědy. Přijďte se podívat, jaké moderní technologie využíváme v ...
/fakulta/aktuality/archiv-2018/festival-vedy-2018
Matyáš Fendrych získal ERC Starting grant
Zisk grantové podpory od Evropské výzkumné rady (ERC) je znamením nejvyšší kvality výzkumu. Startovací grant získal Matyáš Fendrych z katedry experimentální ...
/fakulta/aktuality/archiv-2018/matyas-fendrych-ziskal-erc-starting-grant
Festivalu vědy v pražských Dejvicích se zúčastní i naše fakulta
Festival vědy proběhne ve středu 6. září od 8:30 do 18:00 v pražských Dejvicích. Představí se na něm zástupci řady českých vysokých škol i vědeckých institucí.
/fakulta/aktuality/archiv-2017/festivalu-vedy-v-prazskych-dejvicich-se-zucastni-i-nase-fakulta
Modelování polyelektrolytových hydrogelů
Použití polyelektrolytových hydrogelů pro odsolování vody bylo navrženo jako levná alternativa k dnes běžným, ale technologicky náročným řešením. Modelováním ...
/fakulta/aktuality/archiv-2017/modelovani-polyelektrolytovych-hydrogelu
Klastrové sloučeniny boru pro nanochemii
Intenzivní zájem docenta Pavla Matějíčka z katedry fyzikální a makromolekulární chemie PřF UK o sloučeniny boru, borany, vyústil nedávno v zajímavý úspěch. ...
/fakulta/aktuality/archiv-2018/klastrove-slouceniny-boru-pro-nanochemii
Projekt CONSPIRO řeší kvalitu ovzduší v topné sezóně
Tým dr. Jana Hovorky z Ústavu pro životní prostředí z naší fakulty je jedním z koordinátorů projektu CONSPIRO, který sdružuje odborníky ze 14 evropských zemí. ...
/fakulta/aktuality/archiv-2018/projekt-conspiro-resi-kvalitu-ovzdusi-v-topne-sezone