E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inEdit your search options

Hide the search form

For a simple text search, enter your search term here. Multiple words may be found by combining them with AND and OR. The text in this field will be matched with items' contents, title and description.

Web - search results

Search results 6 items matching your search terms

Laboratory of Confocal and Fluorescence Microscopy
/biology/service/laboratory-of-confocal-and-fluorescence-microscopy/laboratory-of-confocal-and-fluorescence-microscopy
Komunitní síť nanoPI
Rozcestník pro uživatele nanoskopů (mikroskopů se superrezolučními vlastnostmi) na území hl. m. Prahy
/biologie/servisni-laboratore/laborator-konfokalni-a-fluorescencni-mikroskopie/komunitni-sit-nanopi
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Dlouhodobě se věnuji mapování povrchu buněk imunitního systému pomocí vazebných reagencií a zavádění nových způsobů jejich přípravy. Zajímám se o dynamické ...
/biologie/bunecna-biologie/drbalk
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
My primary interest is the understanding of the surface proteome of immune cells with the help of binding reagents of various types, including establishment of ...
/biology/cell-biology/drbalk
Podpora českých vědců od soukromníků ČT 1 | 21.3.2017 | 19:00 | Pořad: Události
/fakulta/pro-media/aktuality/podpora-ceskych-vedcu-od-soukromniku-ct-1-21-3-2017-19-00-porad-udalosti
Klíšťata? Upozorňuje na ně mapa
/fakulta/pro-media/aktuality/klistata-upozornuje-na-ne-mapa