E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inEdit your search options

Hide the search form

For a simple text search, enter your search term here. Multiple words may be found by combining them with AND and OR. The text in this field will be matched with items' contents, title and description.

Web - search results

Search results 23 items matching your search terms

Program Horizont: financování projektů formou pevné částky – Lump Sum
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/h2020-lumpsum-2020
ERC Advanced Grants 2021: výzva a interní pokyny
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/erc-advanced-2021
ERC Synergy Grants 2022 – multidisciplinární projekty hraničního výzkumu
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/erc-synergy-2022
Horizont Evropa: biodiverzita, životní prostředí, potraviny a přírodní zdroje – plánované výzvy
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/heurope-cl6-food-agriculture-2021
European Research Council (ERC): předběžně o uzávěrkách 2021
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/erc-2021-prelim
H2020 poslední výzva: Green Deal
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/h2020-greendeal
H2020 Green Deal: připravovaná výzva
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/h2020-greendeal-prelim
Innovative Medicines Initiative: vyhlášená 20. výzva
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/imi2_call_20
Výzva H2020: Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE) – připomenutí
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/msca-rise-2020-reminder
H2020 Space: výzva v oblasti sledování Země a šíření získaných dat
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/h2020-space-2020
Výzva H2020: Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE)
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/msca-rise-2020
Výzvy H2020 v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/h2020-sc5-climate-pa-2020
Výzvy H2020 v oblasti potravin a zemědělství
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/h2020-sc9-food-agriculture-2020
H2020 výzvy: nanotechnologie, biotechnologie, materiály – poslední témata
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/h2020-nmbp-2019-09
ERC Synergy Grants 2020 – multidisciplinární projekty hraničního výzkumu
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/erc-synergy-2020
H2020 Twinning: plánovaná výzva 2019
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/twinning_2019
H2020 ERA Chairs: nová výzva
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/era_chairs_for2020
ERC Starting Grants 2020: výzva a interní pokyny
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/erc-starting-2020
Innovative Medicines Initiative: vyhlášená 18. výzva
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/imi2_call_18
Výzva Euratom: jaderné štěpení a radiační ochrana - připomínka
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/euratom-2019-reminder
Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2019 - připomínka
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/msca-if-2019-reminder
Bio-Based Industries: mezinárodní projekty v oblasti biotechnologií – výzva otevřena
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/bbi-2019
ERC Advanced Grants 2019: výzva a interní pokyny
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/erc-advanced-2019