E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inEdit your search options

Hide the search form

For a simple text search, enter your search term here. Multiple words may be found by combining them with AND and OR. The text in this field will be matched with items' contents, title and description.

Web - search results

Search results 56 items matching your search terms

Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks (MSCA-DN) 2024: chystaná výzva
/fakulta/odbor-rozvoje/grantova-agenda/granty/msca-dn-2024-prelim
GA ČR: vyhlášení soutěží pro rok 2025
/fakulta/odbor-rozvoje/grantova-agenda/granty/gacr-vyzvy-2025
GA ČR: seminář pro potenciální žadatele (6/3/2024)
/fakulta/odbor-rozvoje/grantova-agenda/granty/gacr-seminar-2024
Horizont Evropa, Rozšiřování účasti: výzva Hop On Facility – další příležitosti
/fakulta/odbor-rozvoje/grantova-agenda/granty/he-hopon-2024-cl6
Horizont Evropa, EIC Pathfinder, průlomové technologie: aktuální výzvy
/fakulta/odbor-rozvoje/grantova-agenda/granty/eic-wp-2024
Horizont Evropa, CL1: zdraví a zdravotní péče – workshop pro žadatele (12/3/2024)
/fakulta/odbor-rozvoje/grantova-agenda/granty/he-cl1-hnn3ws-2024
MZV, posilování kapacit vysokých škol v rozvojových zemích a na Ukrajině: chystané výzvy
/fakulta/odbor-rozvoje/grantova-agenda/granty/mzv-vs-2024-prelim
M-ERA.NET: materiálový výzkum – chystaná mezinárodní výzva a webinář (7/3/2024)
/fakulta/odbor-rozvoje/grantova-agenda/granty/m-era-2024-prelim
TA ČR Sigma, Dílčí cíl 2, mladí výzkumníci do aplikační sféry: vyhlášená soutěž
/fakulta/odbor-rozvoje/grantova-agenda/granty/tacr-sigma-7-dc2
Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships (MSCA-PF) 2024: chystaná výzva
/fakulta/odbor-rozvoje/grantova-agenda/granty/msca-pf-2024-prelim
Horizont Evropa: výzvy pro mezinárodní projekty 2023 otevřeny, pro 2024 zveřejněny
/fakulta/odbor-rozvoje/grantova-agenda/granty/he-wp-2023-open
EDCTP3 – infekční nemoci v Subsaharské Africe: otevřené výzvy
/fakulta/odbor-rozvoje/grantova-agenda/granty/edctp-2024
Biodiversa: společenská transformace a biodiverzita – plánovaná mezinárodní výzva
/fakulta/odbor-rozvoje/grantova-agenda/granty/biodiversa-2024-preprelim
Water4All: voda a oběhové hospodářství – plánovaná mezinárodní výzva
/fakulta/odbor-rozvoje/grantova-agenda/granty/water4all-2024-preprelim
COST – projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu: výzva a infoden (27/3/2024)
/fakulta/odbor-rozvoje/grantova-agenda/granty/cost-2024-10
Visegradský fond: minigranty pro mladé
/fakulta/odbor-rozvoje/grantova-agenda/granty/v4-gen-minigrants-2024-03
Horizont Evropa, CL3: bezpečnostní výzkum – národní infoden (10/4/2024)
/fakulta/odbor-rozvoje/grantova-agenda/granty/he-cl3-cz-infoday-2024
Granty Mezinárodního visegrádského fondu
/fakulta/odbor-rozvoje/grantova-agenda/granty/visegrad-grants-2024-02
AKTION Česká republika – Rakousko: projekty spolupráce
/fakulta/odbor-rozvoje/grantova-agenda/granty/aktion-cz-at-2024-03
CHIST-ERA: geografické informační systémy – mezinárodní výzva a webinář (25/3/2024)
/fakulta/odbor-rozvoje/grantova-agenda/granty/chist-era-2023
Horizont Evropa, CL3: bezpečnostní výzkum – blíží se další uzávěrky
/fakulta/odbor-rozvoje/grantova-agenda/granty/he-cl3-2024
TA ČR: Předběžný harmonogram veřejných soutěží a mezinárodních výzev 2024
/fakulta/odbor-rozvoje/grantova-agenda/granty/tacr-2024-harmonogram
TA ČR a MD: plánovaná soutěž programu Doprava
/fakulta/odbor-rozvoje/grantova-agenda/granty/tacr-2vs-doprava2030-prelim
Interreg Bavorsko-Česko: termíny pro podávání žádostí v roce 2024
/fakulta/odbor-rozvoje/grantova-agenda/granty/interreg-by-cz-2024-03
Interreg Danube: výzva Seed Money Facility a webinář (15/2/2024)
/fakulta/odbor-rozvoje/grantova-agenda/granty/interreg-danube27-smf-2023
Interreg Danube: 2. výzva pro mezinárodní projekty a webinář (14/2/2024)
/fakulta/odbor-rozvoje/grantova-agenda/granty/interreg-danube27-2
Online workshop pro žadatele o ERC granty: registrace od 11/3/2024
/fakulta/odbor-rozvoje/grantova-agenda/granty/erc-workshop-2024
Innovative Health Initiative (IHI): 6. a 7. výzva pro mezinárodní projekty
/fakulta/odbor-rozvoje/grantova-agenda/granty/ihi-6-7
Horizont Evropa, CL5: klima, energetika, doprava – blíží se další uzávěrky
/fakulta/odbor-rozvoje/grantova-agenda/granty/he-cl5-2024
CZEDER 2024: České dny pro evropský výzkum (27/2/2024)
/fakulta/odbor-rozvoje/grantova-agenda/granty/czeder-2024