E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inEdit your search options

Hide the search form

For a simple text search, enter your search term here. Multiple words may be found by combining them with AND and OR. The text in this field will be matched with items' contents, title and description.

Web - search results

Search results 25 items matching your search terms

Interreg Central Europe: první výzva vyhlášena
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/interreg-ce-2021-call
Seminář o možnostech česko-francouzské spolupráce ve výzkumu (2/12/2021)
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/seminar-cz-fr-2021
Horizont Evropa, Klastr 4: materiály, sledování Země, životní prostředí – výzvy 2022
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/heurope-cl4-2022
European Research Council (ERC): harmonogram výzev 2022
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/erc-2022-wp
ERC Consolidator Grants 2022: interní pokyny
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/erc-consolidator-2022
Biodiversa: biodiverzita a ekosystémy – mezinárodní výzva
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/biodiversa-2021
Inter-Action: projekty česko-bavorské spolupráce ve výzkumu
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/inter-action-ba-2022
Horizont Evropa, Klastr 1: zdraví a zdravotní péče – výzvy 2022
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/heurope-cl1-2022
Horizont Evropa, Klastr 5: klimatická změna – výzvy 2022
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/heurope-cl5d1-2022
Marie Skłodowska-Curie Actions – Staff Exchanges 2021
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/msca-se-2021
Horizont Evropa, Klastr 6: životní prostředí, potraviny, přírodní zdroje – výzvy 2022
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/heurope-cl6-2022
Inter-Action: projekty česko-slovenské spolupráce ve výzkumu
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/inter-action-sk-2021
Veřejná soutěž MZ: projekty zdravotnického výzkumu a vývoje – dopady COVID-19
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/azv-2022-2023-covid
ERC Starting Grants 2022: interní pokyny
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/erc-starting-2022
GA ČR: Výzva k podání návrhů americko-českých projektů
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/gacr-nsf-projekty-2022
Granty Mezinárodního visegrádského fondu
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/visegrad-grants-2021-10
GA ČR: Výzva k podání návrhů polsko-českých projektů
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/gacr-ncr-projekty-2022
Výzkumný fond CELSA – spolupráce s KU Leuven: připomínka
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/celsa-2022-reminder
TA ČR: Předběžný harmonogram veřejných soutěží – podzim 2021
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/tacr-2021-07-harmonogram
LIFE: ochrana životního prostředí a klimatu – evropská výzva 2021
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/life-2021-evr
Smart Akcelerátor: příprava strategického projektu s dopadem na Středočeský kraj
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/stredoceskyk-akcelerator-2021
Série článků „Financování life sciences v ČR“ – přehled příležitostí
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/vedavyzkum-finance
Kuchařka pro žadatele a řešitele projektů GA UK
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/kucharka-gauk
GA ČR: „Podpora ERC žadatelů“ – stáže v týmech řešitelů ERC projektů
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/gacr-podpora-erc-zadatelu-2018
OP Praha - pól růstu ČR: 55. výzva na podporu fungování podpůrné inovační infrastruktury
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/op-ppr-55-vyzva