E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inEdit your search options

Hide the search form

For a simple text search, enter your search term here. Multiple words may be found by combining them with AND and OR. The text in this field will be matched with items' contents, title and description.

Web - search results

Search results 36 items matching your search terms

TA ČR ÉTA – propojení společenských věd a inovací: plánovaná soutěž
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/tacr-eta-5-prelim
Horizont Evropa: Národní informační den pro klastr 6 – rezervujte si datum (13/10/2020)
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/h-europe-cluster-6-infoday-2020-prelim
Videokonference ICHEP 2020: webinář ke grantům ERC (4/8/2020)
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/ichep2020-webinar-erc
OP PIK: Inovační vouchery na podporu spolupráce s firmami
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/op-pik-2020-iv-v
Innovative Medicines Initiative: 22. a 23. výzva
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/imi-22-23-calls
Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2020 – připomínka
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/msca-if-2020-reminder
AKTION Česká republika – Rakousko: projekty spolupráce
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/aktion-cz-at-2020-09
GA ČR: nová opatření pro projekty realizované v roce 2020
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/gacr-opatreni-covid-2020
TA ČR Program Národní centra kompetence: plánovaná veřejná soutěž
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/tacr-nck2-prelim
LIFE – ochrana životního prostředí a klimatu: národní výzva
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/life-2020-narodni-seminare
Česko-bavorská vysokoškolská agentura: granty a stipendia
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/btha-projekty-mobility-2020-05
OECD program výzkumné spolupráce v oblasti zemědělství: konference a stáže
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/oecd-konference-mobility-2020
Program Horizont: financování projektů formou pevné částky – Lump Sum
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/h2020-lumpsum-2020
LIFE: ochrana životního prostředí a klimatu – evropská výzva 2020
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/life-2020-evr
ERC: Národní informační den – rezervujte si datum (23/9/2020)
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/erc-infoday-2020-prelim
H2020 rychlá výzva v oblasti Zdraví na výzkum COVID-19
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/h2020-covid19-2020-05
Veřejná soutěž MZ – projekty zdravotnického výzkumu a vývoje
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/mz-zav-2021-2024
Kuchařka pro žadatele a řešitele projektů GA UK
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/kucharka-gauk
ERC Advanced Grants 2020: výzva a interní pokyny
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/erc-advanced-2020
H2020 výzva: zajištěná, čistá a účinná energie
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/h2020-lc-2020-05
Bio-Based Industries: mezinárodní projekty v oblasti biotechnologií – výzva otevřena
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/bbi-2020
Interreg Česko-Sasko: termíny pro podávání žádostí v roce 2019 a 2020
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/interreg-sn-cz-deadlines-2019-2020
Granty Mezinárodního visegrádského fondu
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/visegrad-grants-2020-6
GA ČR: „Podpora ERC žadatelů“ – stáže v týmech řešitelů ERC projektů
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/gacr-podpora-erc-zadatelu-2018
OP Praha – Pól růstu: výzva na podporu fungování inovačních infrastruktur
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/op-ppr-55-vyzva
COST – projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu: uzávěrka posunuta na 29. října 2020
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/cost-2020-04
EMBO granty: Courses & Workshops
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/embo-courses-2020-03
European Research Council (ERC): Výzvy 2020
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/erc-2020-wp
OP Praha - pól růstu ČR: 55. výzva na podporu fungování podpůrné inovační infrastruktury
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/op-ppr-55-vyzva
Brožury pro žadatele o H2020, ERC a další mezinárodní granty
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/evropskecentrum-brozury-2018-05