E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKrystalové inženýrství nových materiálů pro nelineární optiku

Fakultní tým / skupina:

Chemie pevných látek a materiálů
http://web.natur.cuni.cz/~anorchem/solid.htm

Vedoucí týmu:

Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc.
Katedra anorganické chemie
22195-1247, e-mail: micka@natur.cuni.cz

Školitel:

Doc.RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
Katedra anorganické chemie
22195-1255, e-mail: agnemec@natur.cuni.cz

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen do oblasti materiálové chemie - konkrétně na přípravu nových krystalických materiálů pro nelineární optiku (NLO). Cílem projektu je příprava a detailní studium molekulárních krystalů a kokrystalů organických polarizovatelných molekul a jejich solí. V této skupině látek jsou vybrané organické molekuly nositeli NLO vlastností a hlavním cílem krystalové inženýrství je příprava necentrosymetrických fází vhodných pro aplikace v nelineární optice - především pro generování druhé harmonické frekvence.
Vlastní realizace projektu vychází z kombinace teoretických, preparativních a charakterizačních částí. Základem výběru vhodných nositelů NLO vlastností jsou kvantově-chemické výpočty, které budou dále využity i pro interpretaci spektrálních projevů připravených materiálů. Náplní preparativní části práce jsou převážně krystalizační experimenty směrované k získání vhodných materiálů s klíčovou rolí vodíkových vazeb. Preparované pevné fáze budou následně charakterizovány kombinací spektrálních (především IR a Ramanova spektroskopie) a difrakčních (prášková a monokrystalová RTG difrakce) metod. Konečná optická charakterizace nově připravených materiálů bude realizována ve spolupráci s partnerskými pracovišti MFF UK v Praze, FzÚ AV ČR a Institut für Kristallographie, Universität zu Köln.

Akce dokumentů