E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVyužití borem dopované diamantové filmové elektrody pro voltametrické stanovení ekotoxických polutantů

Fakultní tým / skupina:

Skupina elektroanalytických metod, UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí
http://web.natur.cuni.cz/~analchem/lab113/index.html

Vedoucí týmu:

Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
Katedra analytické chemie
22195-1224, e-mail: barek@natur.cuni.cz

Školitel:

Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
Katedra analytické chemie
22195-1224, e-mail: barek@natur.cuni.cz

Anotace projektu:

Borem dopovaná diamantová filmové elektroda je fascinující mimořádně širokým potenciálovým oknem, extrémně nízkým šumem a vysokou chemickou i mechanickou odolností. Z praktického hlediska je její mimořádnou výhodo minimální pasivaci v důsledku jejího parafinického povrchu nepodporujícího adsorpci reakčních produktů či intereferentů. V rámci existující spolupráce s předními americkými, německými a brazilskými pracovišti bude v tomto projektu věnována pozornost využití této elektrody ke stanovení submikromolárních koncentrací elektrochemicky aktivních polutantů (pesticidů, environmentálních karcinogenů, nitrofenolů atp.) pomocí HPLC s elektrochemickou detekcí s detektorem s výše uvedenou elektrodou v tenkovrstvém či wall-jet uspořádání.

Akce dokumentů