E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBakalářské studium

Studijní program Chemie


Absolvent bakalářského studijního oboru „Chemie v přírodních vědách"  má ucelené vysokoškolské znalosti chemie anorganické, organické, fyzikální, analytické, makromolekulární, jaderné a biochemie. Absolventi nacházejí uplatnění především v chemických laboratořích základního i aplikovaného výzkumu, v útvarech státní správy nebo ve firmách zajišťujících distribuci laboratorních přístrojů a potřeb.

Jde o hraniční studijní obor mezi chemií, biologií a dalšími vědami úzce souvisejícími s životním prostředím. Absolventi bakalářského studijního oboru „Chemie životního prostředí"  najdou uplatnění ve výzkumných i administrativních týmech, v útvarech pro životní prostředí městských a obecních úřadů, a dále v analytických laboratořích a odděleních životního prostředí průmyslových a zemědělských podniků.

 

Studijní program Biochemie


Jedná se o multidisciplinární studijní obor mezi chemií, biologií, biomedicínou a dalšími vědami úzce souvisejícími s procesy v organismu.

 

Studijní program Klinická a toxikologická analýza (KATA)


Studijní plán tohoto oboru klade důraz na praktické využití získaných poznatků. Těžiště výuky spočívá ve vyškolení specializovaných odborníků orientovaných na interdisciplinární obory, schopných tvůrčím způsobem aplikovat známé metody a vést technické pracovníky.

 

 

Akce dokumentů