E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníQuo Vadis Chemie

Cyklus přednášek k aktuálním tématům v chemii pořádaný sekcí chemie

 

Jednotlivé přednášky se konají v pondělí v 15:00 hodin (není-li uvedeno jinak)
v posluchárně CH2 v budově chemických kateder PřF UK, Hlavova 8, Praha 2, první patro.

 

Zimní semestr 2017/18:

 9. 10. 2017  Prof. Jose M. Goicoechea ,  
University of Oxford, UK
From Chemical Curiosities to Versatile Reagents:   
Heavy Group 15 Analogues of the Cyanate Ion
PDF
 13. 11. 2017  Prof. Frank Uhlig
Institute of Inorganic Chemistry,
Graz University of Technology, Austria
From Group 14 Hydrides
Towards Nano-sized Materials
PDF

 21. 11. 2017 

 ! Út 14:00 ! 

Prof. Joseph Wang
Chair of Department of Nanoengineering,
Director of Center of Wearable Sensors,
University of California San Diego, USA
Wearable Electrochemical Sensors:
Towards Lab-on-the-Skin
PDF

 


 

Rok 2016/17

Rok 2015/16

Rok 2014/15

Rok 2013/14

Rok 2012/13

Archiv

Rezervace

 

 

Akce dokumentů