E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNový způsob konstrukce konjugátů nukleových kyselin s peptidy

 

Nový způsob konstrukce konjugátů nukleových kyselin s peptidy


Vědci ze Společné laboratoře bioorganické a medicinální chemie nukleových kyselin ÚOCHB AVČR a PřF UK (tým Doc. Hocka) publikovali novou syntetickou metodu pro biokonjugaci nukleových kyselin s peptidy. Metoda spočívá v syntéze formylaryl-derivátů nukleosid trifosfátů, jejich enzymatickou inkorporaci do DNA polymerasou a následnou reduktivní aminací s peptidem obsahujícím lysin. Tato metoda otevírá nové aplikace v medicinální chemii (doprava léčiv) a chemické biologii (např. cross-linkování DNA s vazebnými proteiny). Práce byla právě publikována v prestižním časopise Chemistry - A European Journal.

Raindlová, V.; Pohl, R.; Hocek, M.: "Synthesis of aldehyde-linked nucleotides and DNA and their bioconjugations with lysine and peptides through reductive amination" Chem. Eur. J. 2012, 18, 4080–4087.

http://dx.doi.org/10.1002/chem.201103270

 

Logo

 

 

Publikováno: Čtvrtek 12.04.2012 00:00

Akce dokumentů