E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


18th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’ 2022

We are pleased to cordially invite Ph.D. students of analytical chemistry (and, of course, also those undergraduate students of analytical chemistry who are interested in) to the traditional meeting, to the 17th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry.’ The conference is organized by our department and will be held on September 15–16, 2022.

Publikováno 28.9.2021

Výstava: Chemie a PřF UK – sto let spolu

Chemická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Katedra analytické chemie a Knihovna chemie srdečně zvou na výstavu uspořádanou u příležitosti 100. výročí založení Přírodovědecké fakulty UK. Výstava je otevřena denně v prostorách Knihovny chemie, Hlavova 8, Praha 2. Vstup volný.

Publikováno 11.9.2020

Z úspěchů studentů naší katedry

Studentka doktorského studia naší katedry paní Sofiia Tvorynska získala cenu za nejlepší posterovou prezentaci na 72nd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší katerdy.

Publikováno 13.10.2021

Laboratoř Nadace Vodafone

Unikátní akcelerační program pomáhá nastartovat či rozvíjet společenské inovace s využitím informačních a komunikačních technologií. Přihlášky se přijímají do 17. října 2021.

Publikováno 10.10.2021

Odpoledne s elektrochemií

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského vás zve na setkání elektrochemiků „Odpoledne s elektrochemií“, které se uskuteční 13. prosince 2021 od 12:00. Cílem akce je prohloubení kontaktů mezi vědci, kteří využívají elektrochemii ve výzkumu nebo se o ni zajímají. Pro zájemce nejen z řad mladých vědeckých pracovníků a studentů je zde možnost vyvěsit poster a pohovořit v příjemné atmosféře o své práci.

Publikováno 10.10.2021

Pozvánka na přednášku pana prof. Ing. Františka Švece, DrSc.

Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si dovolují pozvat na přednášku pana prof. Ing. Františka Švece, DrSc., (Farmaceutická fakulta UK) na téma „HPLC (hi)story: Kolonové technologie”. Přednáška se uskuteční v úterý 19. října 2021 ve 14:00 v posluchárně CH2, Chemický ústav PřF UK (Hlavova 8, Praha 2).

Publikováno 5.10.2021

Z úspěchů členů naší katedry

Člen naší katedry pan prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. byl jmenován na další pětileté funkční období členem komise pro udělování vědeckého titulu DSc. při Grémiu pro vědecký titul Akademie věd ČR. Blahopřejeme.

Publikováno 1.10.2021

Z úspěchů studentů naší katedry

Studenti naší Katedry analytické chemie úspěšně reprezentovali PřF UK na 73. sjezdu chemických společností ve Vysokých Tatrách (6.9.–10.9. 2021). V soutěži o cenu Marty Sališovej určené doktorandům a mladým vědeckým pracovníkům do třiceti let získala Mgr. Sofie Tvorynska (3. ročník PhD studia) 2. místo a Mgr. Simona Baluchová (4. ročník PhD studia) speciální cenu udělenou firmou Metrohm. Gratulujeme našim studentům!

Publikováno 16.9.2021

X. potlach o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Katedra analytické chemie PřF UK, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie a Odbornou skupinou elektrochemie České společnosti chemické a Metrohm Česká republika s.r.o. si Vás dovolují pozvat na neformální seminář Potlach č. X o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie aneb pojďme společně lépe rozumět tomu, co děláme na téma Katalytické vylučování vodíku ve službách (bio)elektroanalytické chemie. Potlach se uskuteční ve středu dne 29. září 2021, 10:30 – cca 16:30 v přednáškovém sále Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. Královopolská 135, Brno.

Publikováno 15.9.2021

Cena Karla Štulíka 2021

Soutěž o cenu Karla Štulíka 2021 proběhla ve dnech 10. a 11. února a studenti naší katedry na ní excelovali. Právě byl publikován konferenční sborník s příspěvky účastníků.

Publikováno 30.8.2021

Z úspěchů členů naší katedry

Člen naší katedry pan prof. RNDr, Jiří Barek, CSc., byl na funkční období 2022–2024 zvolen titulárnim členem (titular nember) divize analytické chemie Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii (IUPAC). Blahopřejeme.

Publikováno 20.8.2021

Akce dokumentů