E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


15th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’ 2019

We are pleased to cordially invite PhD students of analytical chemistry (and, of course, also those undergraduate students of analytical chemistry who are interested in) to the traditional meeting, to the 15th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’. The conference is organized by our department and will be held on September 19–20, 2019. The main goal of the event is to improve the presentation skills, to provide the floor for discussion and exchange of experiences, and to master the English language of the participants.

Publikováno 7.3.2018

Z úspěchu členů naší katedry

Doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. z týmu elektrochemických analytických metod získal hned dvě prestižní ocenění „Top Peer Reviewer 2019“ společnosti Clarivate Analytics, která mimo jiné provozuje akademické služby Web of Science a Publons. Tato ocenění jsou udělována v rámci týdne „Peer Review Week“ (letos probíhá ve dnech 16.–20.9.2019) význačným recenzentům vědeckých článků (nejlepšímu 1 % z nich). Doc. Vyskočil získal ocenění v oblasti chemických časopisů a mezioborových časopisů a spolu s oceněními „Sentinel of Science Award 2016“ a „Publons Peer Review Award 2017“ se jedná již o jeho čtvrté ocenění. Blahopřejeme!

Publikováno 18.9.2019

Z úspěchů studentů naší katedry

Mgr. Petra Vaňkátová, studentka naší katedry, získala se svým posterem „Ultra performance chromatographic methods for optical purity control of chiral liquid crystals“ třetí místo v soutěži posterů na mezinárodní konferenci 15th European Conference on Liquid Crystals ve Wroclavi. Blahopřejeme.

Publikováno 9.7.2019

Zahraniční host na naší katedře

Katedru analytické chemie PřF UK navštívil prof. Paulo Sérgio Duque de Brito z Instituto Politécnico de Portalegre (Portugalsko) a informoval o zaměření svého pracoviště a moznostech spolupráce.

Publikováno 26.5.2019

Z úspěchů studentů naší katedry

Mgr. Simona Baluchová z UNESCO Laboratoře elektrochemie životního prostředí, Katedry analytické chemie PřF UK získala ocenění za nejlepší ústní prezentaci na studentské konferenci „VII Doctoral Symposium on Chemistry in Lodz“ v Polsku, která přeběhla ve dnech 9. a 10. května 2019. Blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci katedry.

Publikováno 17.5.2019

Z úspěchů členů naší katedry

Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., byl jmenován členem vědecké rady Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice pro období od 4. dubna 2019 do 2. dubna 2023. Blahopřejeme.

Publikováno 16.5.2019

Z úspěchů členů naší katedry

Člen naší katedry, Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., byl jmenován členem redakční rady prestižního časopisu Sensors. Blahopřejeme.

Publikováno 10.5.2019

Z úspěchů studentů naší katedry

Ve dnech 10. až 12. dubna 2019 se konala v Českých Budějovicích mezinárodní studentská konference 2nd Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry (CBSEC). Účastnilo se jí dvacet doktorandů studujících v Praze, Brně, Regensburgu, Waldheimu a Krakově. První místo v soutěži o nejlepší přednesený příspěvek získal Mgr. Jan Klouda (na fotografii uprostřed) z naší katedry za přednášku nazvanou Voltammetric determination of Smith-Lemli-Opitz syndrome biomarker 7 dehydrocholesterol (vedoucí práce: RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.). Blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci katedry.

Publikováno 2.5.2019

Přednáška prof. Christophera Bretta, prezidenta IUPAC

V úterý 30. dubna 2019 zazní v posluchárně CH2 (Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2) přednáška prezidenta IUPAC pana prof. Christophera M. A. Brett, DPhil., DSc. s názvem „Nanomaterial and Polymer-Modified Electrodes Prepared in Deep Eutectic Solvents for Sensors and Biosensors“. Srdečně zveme k účasti na této mimořádné přednášce!

Publikováno 8.4.2019

Z úspěchů členů naší katedry

Prof. J. Barek byl jmenován členem vědecké rady Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na období od 1. dubna 2019 do 31. března 2023. Blahopřejeme.

Publikováno 26.3.2019

Akce dokumentů