E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


17th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’ 2021

We are pleased to cordially invite PhD students of analytical chemistry (and, of course, also those undergraduate students of analytical chemistry who are interested in) to the traditional meeting, to the 17th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’. The conference is organized by our department and will be held on September 16–17, 2021.

Publikováno 23.1.2021

Výstava: Chemie a PřF UK – sto let spolu

Chemická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Katedra analytické chemie a Knihovna chemie srdečně zvou na výstavu uspořádanou u příležitosti 100. výročí založení Přírodovědecké fakulty UK. Výstava je otevřena denně v prostorách Knihovny chemie, Hlavova 8, Praha 2. Vstup volný.

Publikováno 11.9.2020

Z úspěchů studentů naší katedry

Studenti naší Katedry analytické chemie úspěšně reprezentovali PřF UK na 73. sjezdu chemických společností ve Vysokých Tatrách (6.9.–10.9. 2021). V soutěži o cenu Marty Sališovej určené doktorandům a mladým vědeckým pracovníkům do třiceti let získala Mgr. Sofie Tvorynska (3. ročník PhD studia) 2. místo a Mgr. Simona Baluchová (4. ročník PhD studia) speciální cenu udělenou firmou Metrohm. Gratulujeme našim studentům!

Publikováno 16.9.2021

X. potlach o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Katedra analytické chemie PřF UK, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie a Odbornou skupinou elektrochemie České společnosti chemické a Metrohm Česká republika s.r.o. si Vás dovolují pozvat na neformální seminář Potlach č. X o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie aneb pojďme společně lépe rozumět tomu, co děláme na téma Katalytické vylučování vodíku ve službách (bio)elektroanalytické chemie. Potlach se uskuteční ve středu dne 29. září 2021, 10:30 – cca 16:30 v přednáškovém sále Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. Královopolská 135, Brno.

Publikováno 15.9.2021

Cena Karla Štulíka 2021

Soutěž o cenu Karla Štulíka 2021 proběhla ve dnech 10. a 11. února a studenti naší katedry na ní excelovali. Právě byl publikován konferenční sborník s příspěvky účastníků.

Publikováno 30.8.2021

Z úspěchů členů naší katedry

Člen naší katedry pan prof. RNDr, Jiří Barek, CSc., byl na funkční období 2022–2024 zvolen titulárnim členem (titular nember) divize analytické chemie Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii (IUPAC). Blahopřejeme.

Publikováno 20.8.2021

XL. Moderní elektrochemické metody

Srdečně vás zveme k účasti na XL. ročníku mezinárodní konference „Moderní Elektrochemické Metody (MEM)“, která se tradičně koná v Jetřichovicích u Děčína. V tomto roce konference proběhne ve dnech 8. až 12. listopadu 2021 za odborné spolupráce Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., Brno a Katedry analytické chemie, PřF UK, Praha. Doufáme, že konference bude moci proběhnout prezenčně v plánovaném rozsahu. Těšíme se na vás.

Publikováno 17.8.2021

Nernst-Cviet Award 2021

The ceremonial seminar “Separation Methods from the East-West Point of View: Nernst-Cviet Award 2021” is organized by the Analytical Chemistry and Chromatography and Electrophoresis Divisions of the Czech Chemical Society, European Society for Separation Science, Faculty of Science of Charles University, Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the Czech Academy of Sciences. Friday, June 25, 2021, 14.00, Faculty of Science, Institute of Chemistry, Hlavova 2030/8, Prague 2, Lecture room CH2.

Publikováno 16.6.2021

Seminář firmy Metrohm „Moderní elektroanalytické metody“ dne 23.6.2021

Katedra analytické chemie PřF UK, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Česká společnost chemická, Odborná skupina analytické chemie a Odborná skupina elektrochemie, za laskavého sponzorování firmy Metrohm Česká republika, s.r.o. a pod záštitou Divize analytické chemie Evropské chemické společnosti Vás srdečně zvou na on-line semniář „Moderní elektroanalytické metody“ dne 23.6.2021. Akce se se koná pod záštitou rektora VŠCHT Praha prof. P. Matějky a děkana PřF UK prof. J. Zimy v rámci oslav 10. výročí působení firmy Metrohm CZ.

Publikováno 10.6.2021

Z úspěchů studentů naší katedry

Postgraduální studentka naší katedry Mgr. Simona Baluchová byla mezi třemi nominovanými na 20th Interdisciplinary Meeting of Young Life Scientists v sekci „Materials Science for Life“ na cenu za nejlepší ústní prezentaci za svůj příspěvek nazvaný „Structured architectures of boron-doped diamond for neuroscience“. Toto setkání sponzorované firmou Merck pořádá každoročně Ústav organické chemie a biochemie AV ČR ve spolupráci s Českou společností pro chemii a biochemii a Českou společností chemickou pro prezentaci výsledků doktorských studentů a postdoků v oblastech chemie, biochemie, molekulární biologie a biomateriálů. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší katedry a UNESCO laboratoře elektrochemie životního prostředí.

Publikováno 24.5.2021

Rozhovor s RNDr. Tomášem Křížkem, Ph.D. – laureátem Studentského velemloka

Cenu velemloka za nejlepší mimosekční předmět dostal letos RNDr. Tomáš Křížek Ph.D. (*1989) za jeho přednášku “Prezentace a veřejné projevy”. Na katedře analytické chemie také vede cvičení z analytické chemie. Na analytickou chemii se zaměřuje i jeho výzkum. Jako popularizátor vědy se také účastní projektu Začni (si) s přírodovědou. Problematice veřejného projevu se věnuje i mimo školu, je totiž součástí týmu, který vede klub Bohemian Toastmasters.

Publikováno 24.5.2021

Z úspěchů členů naší katedry

I ve složité době pandemických omezení se naše katedra snaží důstojně reprezentovat českou analytickou chemii na mezinárodním fóru. O úspěšnosti této snahy svědčí zvané přednášky člena naší katedry pana prof. RNDr. Jiřího Barka, CSc. na řadě významných mezinárodních konferencí, jako je 12th International Conference on Istrumental Methods of Analysis (20 September 2021 Thessaloniki, Greece) nebo 18th International Symposium on Electroanalytical Chemistry (August 24-27, 2021, Changchun, China).

Publikováno 12.5.2021

Akce dokumentů