E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


15th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’ 2019

We are pleased to cordially invite PhD students of analytical chemistry (and, of course, also those undergraduate students of analytical chemistry who are interested in) to the traditional meeting, to the 15th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’. The conference is organized by our department and will be held on September 19–20, 2019. The main goal of the event is to improve the presentation skills, to provide the floor for discussion and exchange of experiences, and to master the English language of the participants.

Publikováno 7.3.2018

Pozvánka na přednášku doc. dr. Silke Matysik

Katedra analytické chemie Vás zve na přednášku doc. dr. Silke Matysik (Institute of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, University Hospital Regensburg): Modern Clinical Analysis. Přednáška se uskuteční v úterý 27. listopadu 2018 v od 14:00 posluchárně CH2, Chemický ústav, Přírodovědecká fakulta UK (Hlavova 8, Praha 2).

Publikováno 19.11.2018

Vynikající reprezentace naší katedry na 20. studentské vědecké konferenci

Studenti Katedry analytické chemie PřF UK úspěšně reprezentovali naši fakultu na 20. studentské vědecké konferenci s mezinárodní účastí „Chemie a technologie pro život“, pořádané na Fakultě chemické a potravinářské technologie Slovenské technické university v Bratislavě dne 7. listopadu 2018. V sekci „Analytická chemie“ zvítězil Martin Baroch, Michal Zelenský se umístil na třetím a Kristýna Jelšíková na 5. místě. V sekci „Analytické separační metody“ zvítězila Katarina Molnárová. Gratulujeme!

Publikováno 8.11.2018

Potlach č. V o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie

Katedra analytické chemie PřF UK, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., a Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie a Odbornou skupinou elektrochemie České společnosti chemické a Metrohm Česká republika s.r.o. si Vás dovolují pozvat na neformální seminář „Potlach č. V o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie aneb pojďme společně lépe rozumět tomu, co děláme“.

Publikováno 29.9.2018

Pozvánka na přednášku Prof. Daniela Mandlera

Katedra analytické chemie PřF UK ve spolupráci Českou společností chemickou si vás dovolují pozvat Prof. Daniela Mandlera (Hebrew University of Jerusalem) „Studying and Modifying Surface with High Resolution by Scanning Electrochemical Microscopy (SECM)“. Přednáška se koná v úterý 9. října 2018 ve 14:00 v posluchárně CH2 (Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, 128 43 Praha 2). Přednáška proběhne pod záštitou děkana přírodovědecké fakulty prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc. v rámci seriálu přednášek „Quo Vadis Chemie“.

Publikováno 17.9.2018

Pozvánka na přednášku Prof. Grega M. Swaina

Katedra analytické chemie PřF UK ve spolupráci Českou společností chemickou srdečně zvou na přednášku Prof. Grega M. Swaina (Michigan State University, USA) „Possibilities and Limitations of Diamond and Diamond-Like Materials in Electroanalytical Chemistry“. Přednáška se koná v úterý 25. září 2018 ve 14:00 v posluchárně CH2 (Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, 128 43 Praha 2). Přednáška proběhne v rámci cyklu „Quo vadis, chemie?“. Přednáška se koná za podpory Fulbright Specialist Grant Bureau of Educational and Cultural Affairs United States Department of State and the Fullbright Commission in the Czech Republic.

Publikováno 16.9.2018

Pozvánka na sérii přednášek Prof. Grega M. Swaina

Za podpory Fulbright Specialist Grant Bureau of Educational and Cultural Affairs United States Department of State a Fullbrightovy komise v České republice se uskuteční série přednášek Prof. Grega M. Swaina z Michigan State University, USA.

Publikováno 16.9.2018

Pozvánka na přednášku Prof. Danny Wonga

Katedra analytické chemie PřF UK si Vás dovoluje pozvat na přednášku Prof. Danny Wonga (Department of Molecular Sciences, Macquarie University, Australia) „Structurally Small, Antifouling Carbon Electrodes for the Detection of Dopamine“. Přednáška se koná ve středu 19. září 2018 v 15:00 v Knihovně katedry analytické chemie (Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2, místnost 118). Přednáška proběhne pod záštitou děkana přírodovědecké fakulty prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc. v rámci seriálu přednášek „Quo Vadis Chemie“.

Publikováno 15.9.2018

Pozvánka na profesorskou přednášku

Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na profesorskou přednášku „Kapilární elektroforéza ve spojení s mikrodialýzou pro klinický výzkum“, kterou přednese doc. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D. (Ústav hygieny, 3. lékařská fakulta UK). Přednáška se bude konat v úterý 2. října 2018 ve 14:00, posluchárna CH 2, Chemický ústav PřF UK (Hlavova 8, Praha 2).

Publikováno 7.9.2018

Vynikající umístění řešitelů Středoškolské odborné činnosti z Opavy

Studenti Mendelova gymnázia v Opavě − Jan Stoklasa a Tomáš Wolf − vynikajícím způsobem reprezentovali svoji střední školu i naši katedru, v jejíž laboratořích uskutečňují svůj výzkum, na 40. ročníku soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ), v oboru Chemie. V okresním kole soutěže získal Jan Stoklasa 1. místo se soutěžní prací „Voltametrické stanovení sloučenin zinku na amalgámové elektrodě“ (školitel doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.) a Tomáš Wolf se umístil na 2. místě se soutěžní prací „Elektroforetické stanovení organických kyselin ve víně“ (školitel RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.). V následujícím krajském kole soutěže si pak studenti svá umístění na stupních vítězů vzájemně vyměnili a Tomáš Wolf získal 1. místo a Jan Stoklasa obsadil 2. místo. Oběma studentům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v jejich další cestě soutěží i v jejich následující vědecké činnosti.

Publikováno 22.5.2018

Akce dokumentů