E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMeziknihovní výpůjční služba

Knihovna zprostředkovává meziknihovní (MVS) a mezinárodní (MMVS) výpůjční služby

- pouze pro interní uživatele (studenty, VŠ učitele a zaměstnance školy)

- pouze z knihoven mimo území hl. města Prahy

- pouze týkající se literatury, která odpovídá stanovenému profilu studia a není součástí knihovního fondu knihovny PřF UK

Služba MVS a MMVS je poskytována bezplatně.

Žadatel je povinnen uhradit náklady, které knihovně v souvislosti s touto službou vzniknou. Zpravidla se jedná o poštovné.

Údaje potřebné pro zadání MVS a MMVS:

Autor, Název, místo vydání, nakladatel, rok vydání, ISBN, ISSN, požadované stránky.

U článků budeme velmi rádi, když připojíte  DOI.

 

Požadavky zadávejte u výpůjčního protokolu nebo pomocí emailu ch-mvs@natur.cuni.cz.

Akce dokumentů