E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýuka

doc. RNDr. Iva Zusková, CSc.

 

Fyzikání chemie Ib  (MC260P01M)

Sylabus

Stručné poznámky k přednášce

1. lekce, 2. lekce, 3. lekce, 4. lekce, 5. lekce, 6. lekce, 7. lekce, 8. lekce, 9. lekce, 10. lekce, 11. lekce, 12. lekce

Cvičení 

 

Fyzikání chemie IIb  (MC260P02M)

Tento kurz zahrnuje elektrochemii, kinetickou teorii plynů  a reakční kinetiku.

Sylabus

Stručné poznámky k přednášce:

Elektrochemie, Kinetická teorie plynů, Reakční kinetika - aktualizace 12.  2 . 2020

Cvičení

Elektrochemie,  Kinetická teorie plynů,  Reakční kinetika

 

Praktikum z fyzikání chemie (MC260C45N a MC260C46)

 

Základní informace pro studenty neučitelských oborů

Základní informace pro studenty učitelských oborů

Skripta 

Bezpečnostní předpisy - studenti se zaměří především na body 2. a 3. na str. 6-12

První strana protokolu

 

Pokročilé praktikum z fyzikální chemie (MC260C29)

Návod k úloze "Kapilární zónová elektroforéza"

 

Okruhy otázek ke státní bakalářské zkoušce - část chemie pro učitelské obory

Analytická chemie, anorganická chemie, biochemie, fyzikální chemie, organická chemie

 

Akce dokumentů