E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVěda a výzkum (link to the new web site)

Výzkumné týmy na KFMCH

Vědecká práce na katedře fyzikální a makromolekulární chemie pokrývá široké spektrum fyzikálně chemické problematiky od přesných kvantově chemických výpočtů vlastností malých molekul až po experimentální studium fyzikálních a chemických vlastností materiálů a biomolekul. Z hlediska vědecké problematiky se katedra člení na 8 pracovních skupin:

Pracovní skupina Vedoucí odkaz

Biofyzikální chemie

Prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.

www

Komplexní polymerní systémy

Prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc.

www

Electomigrační separační procesy

Doc. RNDr. Květa Kalíková, Ph.D.

www

www

Heterogenní katalýza a pokročilé materiály

prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc.

www

Mikroporézní polymery

doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr.

www

www

Modelování (nano)materiálů

Prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.

www

Plasmonická a moleculární spektroskopie

Prof. RNDr. Blanka Vlčková, CSc.

www

www

Polymerní synthéza a biomateriály

RNDr. Ondřej Sedláček, PhD.

www

www

Soft matter

Prof. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.

www

Soft matter teorie

Doc. RNDr. Filip Uhlík, Ph.D.

www

Speciální polymery

Prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc.

www

 

Seznam Grantů katedry fyzikální a makromolekulární chemie pro rok 2019

Akce dokumentů