E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkum

RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.

Elektromigrační separační techniky – teoretické aspekty i experimentální výzkum.

Kapilární zónová elektroforéza – stanovení fyzikálně-chemických charakteristik látek, počítačové programy pro predikci experimentálních podmínek separace a charakteristik separovaných látek, chirální separace – stanovení asociačních konstant, kapilární zónová elektroforéza v nevodném prostředí.

Akce dokumentů