E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýuka

prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.

Garantka oboru Chemie životního prostředí

 

Školitelka a konzultantka dizertačních, diplomových a bakalářských prací

 

Přednášky

  • Chemie životního prostředí pro studenty Klinické a toxikologické analýzy – MC260P51
  • Chemie životního prostředí pro studenty Chemie životního prostředí (CHŽP) – MC260P51N
  • Chemie životního prostředí II pro studenty Chemie životního prostředí (CHŽP) – MC260P77
  • Analytická chemie životního prostředí – MC260P69ovzduší, půda, voda
  • Seminář k diplomové práci

 

  • Separace optických izomerů (výběrová přednáška) – MC230P12

Akce dokumentů