E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudium

Informace o studijních oborech zapezpečovaných katedrou

odkaz na nové webové stránky katedry

Studium na katedře fyzikální a makromolekulární chemie

Fyzikální chemie (FCH) je interdisciplinární obor, ve kterém se využívají fyzikální metody a teorie ke studiu chemické problematiky. FCH se experimentálně i teoreticky zabývá příčinami a obecnými zákonitostmi chemických dějů, vztahy mezi chemickou stavbou a vlastnostmi látek, vývojem metod identifikace složení a struktury látek a metod studia dějů na submolekulární, molekulární a supramolekulární úrovni.

Pro moderní FCH jsou charakteristické multidisciplinární přístupy. V současné době se FCH překrývá nejen se všemi ostatními chemickými obory, ale také s biologií a fyzikou. Je proto logické, že katedra fyzikální a makromolekulární chemie v současnosti zabezpečuje celkem 5 oborů magisterského studia a 3 doktorské studijní programy.

Magisterské studijní obory

Doktorské studijní programy

 

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia*

Opatření děkana ke zveřejňování závěrečných prací

 


* Otázky v jednotlivých okruzích se mohou různě kombinovat a případně trochu měnit v závislosti na studijním oboru. Detailnější informace u garantů jednotlivých studijních oborů.

Akce dokumentů