E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkum

  • Asociace polymerů v roztocích a polymerní nanočástice, polyelektrolyty, hydrofilní a amfifilní blokové kopolymery
  • Elastický a kvazielastický rozptyl světla v roztocích polymerů a polymerních asociátů
  • Stacionární a časově rozlišená fluorescenční spektroskopie, aplikace při studiu polymerních nanočástic

 

 

Akce dokumentů