E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýuka

RNDr. Ivana Šloufová, Ph.D.

Informace o mnou vyučovaných předmětech - cvičení z obecné chemie - je možno nalézt zde.

Přednášky z obecné chemie:

Chemická kinetika

Termodynamika I

Akce dokumentů