E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýuka

doc. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.

Přednášky:

  • Obecná a fyzikální chemie - přednáška je zaměřena na základní discipliny fyzikální chemie a je určena především pro studenty geologických a environmentálních oborů. Souběžně s přednáškou probíhají cvičení, kde se prohlubuje pochopení přednášené látky a procvičují související příklady. Současné absolvování cvičení a udělení zápočtu z něj je podmínkou pro složení zkoušky.
  • Fyzikální chemie - přednáška je zaměřena na základní discipliny fyzikální chemie a jejich aplikace na problematiku životního prostředí. Velká pozornost je věnována fotochemii, elektrochemii a energetickým otázkám. Rovněž mikroheterogenní soustavy a jejich význam v přírodě je detailně vysvětlován.
  • Biofyzikální chemie I - Základní přednáška biofyzikální chemie, v níž jsou probírány základní principy využití metod fyzikální chemie při studiu biologických systémů. Hlavní pozornost je věnována studiu struktury a vlastností biopolymerů a metodám, které se pro toto studium používají.
  • Biofyzikální chemie II - Cílem přednášky je poskytnout ucelené pochopení fyzikální chemie aplikované na studium biologických problémů s cílem porozumět struktuře a funkci biomakromolekul. Hlavní pozornost je věnována nejdůležitějším metodám studia a interpretace struktury a funkce proteinů (proteinová krystalografie, NMR, analytická ultracentrifugace, kalorimetrie).

Akce dokumentů